Archiwum

Nadanie imienia

Zgodnie z przyjętą wcześniej uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie w niedzielę 30 października b.r. odbyły się uroczystości nadania imienia hali sportowej położonej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie oraz Publicznym Gimnazjum w Łochowie. Patronem obiektu został śp. Marian Dzięcioł, długoletni burmistrz Łochowa a hala sportowa otrzymała imię Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa.

Uroczystość ta odbyła się w pierwszą rocznicę Jego śmierci, a rozpoczęła ją uroczysta mszą św. koncelebrowana przez ks. biskupa Tadeusza Pikusa, ks. prałata seniora Tadeusza Osińskiego i ks. kanonika seniora Ryszarda Nicponia. Po czym uroczystości przeniesiono do hali sportowej, gdzie dyrektor łochowskiego gimnazjum Andrzej Nowotka nakreślił z jakimi problemami

Czytaj więcej...

Jubileusz w SDPS

W SDPS „Pogodnej Starości”w Ostrówku odbyła się wyjątkowa uroczystość. 22 października świętowano 25 lat istnienia Domu. Przybyło wielu ważnych gości, a wśród nich Biskup Tadeusz Pikus, który poprowadził modlitwę w intencji wszystkich Mieszkańców i Pracowników. Organizacją tego święta zajął się Burmistrz Łochowa, Robert Gołaszewski i Kierownik placówki, Ewa Radzimirska.

Nie sposób wymienić wszystkich gości, którzy byli przedstawicielami władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Powitała ich serdecznie p. Ewa Radzimirska. O powstawaniu placówki i jej rozwoju opowiedziała na podstawie krótkiej prezentacji. Przez lata funkcjonowania Dom jest ulepszany tak, by przebywające w nim osoby czuły się bezpiecznie i spokojnie.

Czytaj więcej...

Kapituła zawnioskowała

                Już po raz siedemnasty Kapituła Medalu Ignacego Jana i Heleny Paderewskich zbierająca się przed świętem niepodległości, która tym razem spotkała się 4 listopada, oceniła złożone propozycje i zawnioskowała o nadanie tego zaszczytnego medalu konkretnym osobom i instytucjom.

                Kapitułę powołało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łochowskiej w 1999 r.,  by  docenić i uhonorować wszystkich tych, którzy swoją pracą zawodową lub aktywnością społeczną działają na rzecz osób i instytucji potrzebujących pomocy, wspierając ich finansowo i duchowo, a także rozsławiają naszą gminę i powiat.

Czytaj więcej...

Z październikowej sesji

W październiku b.r. odbyła się tylko jedna sesja Rady Miejskiej i miała ona miejsce w środę 26 dnia miesiąca.

Na początku wysłuchano informacji Burmistrza Łochowa na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji w okresie między sesjami. Następnie były zapytania i wolne wnioski oraz związane z nimi odpowiedzi. Potem informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej złożył przewodniczący tej Rady, dotyczącą Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy Łochów, Skarbnika Gminy Łochów, pracowników upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Łochowa oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych złożył Burmistrz Łochowa.

Czytaj więcej...

Takie sobie reguły

,,Szkolne reguły - nasze znaki drogowe” to projekt edukacyjny zrealizowany w Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej ,,Julin” w Kaliskach, która już od najmłodszych klas oferuje uczniom aktywizujące metody kształcenia. Jedną z nich jest projekt edukacyjny, który uczy planowania, organizacji pracy, podejmowania decyzji i dokonywania właściwych wyborów.

Projekt ten, rozwijający kompetencje społeczno-obywatelskie, realizowany był w październiku przez uczniów klas I-III. Jego celem było utrwalenie przez dzieci reguł postępowania w szkole i przedstawienie ich za pomocą piktogramów. Wszystko po to, aby uczniowie czuli się lepiej, bezpieczniej, oraz by przestrzegali zasad kulturalnego zachowania.

Czytaj więcej...

Po patrolu świecowisko

Od dziesięciu lat harcerze z 35 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Kamionnie wspólnie z Komendą Hufca ZHP „Doliny Liwca”, do której oni przynależą organizują w okolicach Narodowego Święta  Niepodległości Biwak Niepodległościowy „Łochowskie Ślady Niepodległości”. W roku bieżącym wydarzenie to przypadło na 5 listopada.

Biwak ten organizowany jest dla uczczenia i upowszechnienia pamięci i wiedzy związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, a także w celu poznania pięknych zakątków Łochowa i okolic, promocji zdrowego i aktywnego trybu życia i integracji środowiska harcerskiego z terenu naszego powiatu. A jest to środowisko niemałe - ponad 130 harcerek i harcerzy.

Czytaj więcej...

Ile od nieruchomości w 2017

Podczas sesji Rady Miejskiej dnia 26 października przyjęto stawki podatku od nieruchomości, jakie będą obowiązywały na 2017 rok. Zwolniono od niego:

1) budynki gospodarcze jeśli przestały pełnić funkcję budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą lub leśną,
2) budynki lub ich części zajęte pod działalność edukacyjną w zakresie ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych położone na terenie Gminy Łochów w których nie  jest prowadzona działalność gospodarcza.

Postanowiono, że wpłat z tytułu podatku od nieruchomości można dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego

Czytaj więcej...

Wielopokoleniowa tradycja

W minioną sobotę (5.XI.) w Kamionnie miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w uroczystym świecowisku. W tym przypadku był to kulminacyjny moment X Biwaku Niepodległościowego „Łochowskie Ślady Niepodległości”.

Organizują go od lat harcerze 35 DH im. Zawiszy Czarnego z Kamionny pod komendą druhny Anny Kani. W trakcie świecowiska, p. Rafał Krasieńko przedstawił rys historyczny pewnego żołnierza, nie zdradzając o kogo chodzi. Nazwisko znane, lecz fakt, że urodził się on w niedalekim Jadowie był zaskoczeniem dla większości. Generał Gustaw Orlicz-Dreszer, bo o nim była mowa, to jeden z najbliższych współpracowników Marszałka Piłsudskiego. Stracił życie w wypadku lotniczym nad Bałtykiem.

Czytaj więcej...

Inauguracja ŁUTW

17 października w sali kinowej Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Spotkanie połączone było z rozdaniem indeksów, wykładem „Angielski i esperanto: rozważania o przyszłości”, który poprowadził Wiesław Stanicki. Wydarzenie uświetnił koncert warszawskiej aktorki Śródmiejskiego Teatru Muzycznego oraz studentki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Julii Jarmoszewicz. Przygotowano również wystawę prac Studentów ŁUTW. Dla chętnych zorganizowany został wyjazd połączony z potańcówką do Galerii Zambrzyniec. W otwarciu uczestniczyli: dyrektor MiGOK w Łochowie Artur Lis, który jest zarazem kierownikiem ŁUTW, Aneta Kowalczyk - pełnomocnik

Czytaj więcej...

Ligawkowe warsztaty

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Festiwal Zbliżenia Kultur - XV Mazowiecki Konkurs Gry na Ligawce Melodie Bożych Trąb” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w dniach 25-27 listopada przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie.

To trwające trzy dni wydarzenie obfitować będzie w liczne atrakcje, zaplanowane są m.in.: ogólnopolski konkurs gry na ligawkach, wystawa poświęcona ligawkom i innym instrumentom dętym, konferencja naukowa, jarmark bożonarodzeniowy, liczne warsztaty i cykl koncertów takich wykonawców i zespołów, jak Apolonia Nowak, Adam Strug i Kapela Huculska, Robert Lipka i Kapela Lipy, Kapela Hałasów. W projekcie wezmą udział również znawcy tematu: Piotr Dahlig, Piotr Dorosz,

Czytaj więcej...

Wieści gminne

Październikowe informacje Burmistrza Łochowa:

• W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Zastępca Burmistrza Łochowa zatwierdziła wybór najkorzystniejszych ofert:

- 10 października b.r. ofertę firmy InterTIM Pietrzak Ludmiła z Warszawyza cenę 92.250 zł, która ma realizować zadanie pn. „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów”;

- 14 października b.r. ofertę Zakładu Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego „ERGAŚ” Ryszard Gajewski

Czytaj więcej...

Rok Sienkiewiczowski w Kamionnie

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łochów odbył się w Kamionnie i został połączony z obchodami 100. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza, którego imię nosi tutejsza Szkoła Podstawowa.

Gospodarz imprezy, Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionnie, Agnieszka Pyźlak, przywitała gości, wśród których znaleźli się: J. E. Ks. Bp. Tadeusz Pikus - Biskup Drohiczyński, Marek Renik - Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Tadeusz Krupa reprezentujący Powiat Węgrowski, Robert Gołaszewski - Burmistrz Łochowa, Andrzej Suchenek - Przewodniczący Rady Gminy Łochów, Bogdan Kowalewski reprezentujący Nadleśnictwo Łochów, dyrektorzy szkół, a także inne lokalne osobistości, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Czytaj więcej...

Norwid - tablica, festiwal, koncert

Dnia 20 października b.r. mogliśmy uczestniczyć w odsłonięciu tablicy pamiątkowej upamiętniającej ostatnią wizytę Cypriana Kamila Norwida, jaka miała miejsce w 1842 roku w majątku wujostwa Hornowskich w Łochowie w dniach 2-4 maja 1842 roku.

Uroczystość ta odbyła się w Pałacu w Łochowie, a rozpoczęła je Msza Święta w intencji 195. rocznicy urodzin poety odprawiona w drewnianej kaplicy przy Pałacu. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli lokalnych samorządów, instytucji i mieszkańców naszej gminy. Pamiątkową tablicę poświęcił JE Ks. Biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. Uczestnicy uroczystości wysłuchali odczytu polonistki w łochowskim LO  Małgorzaty Szei - dotyczącego życia i twórczości naszego wielkiego sztukmistrza i poety.

Czytaj więcej...

Policyjne info

Zdarzenia drogowe w powiecie

25.10  doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Do pierwszego zdarzenia doszło w Płatkownicy (gm. Sadowne). Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący oplem nie dostosował prędkości do warunków na drodze i na zakręcie zjechał na przeciwległy pas ruchu a następnie zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia kierowca opla z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Kolejne zdarzenie miało miejsce w Ludwinowie (gm. Liw). Policjanci wstępnie ustalili, że 23-letni kierujący renault w trakcie wyprzedzania zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym prawidłowo BMW. W wyniku zderzenia kierujący obu pojazdów oraz pasażerka BMW z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala.

Czytaj więcej...

I Zjazd Łochowian

660-lecie Łochowa to wyjątkowy i doniosły jubileusz nie tylko dla mieszkańców, ale chyba przede wszystkim dla osób niegdyś szczególnie związanych z tym miejscem. To uczczenie wyjątkowych ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju Łochowa i okolicy, ludzi, którzy tutaj tworzyli - artyści, pisarze, malarze, rzeźbiarze, muzycy…

To jest okazja do przypomnienia nam, mieszkańcom w jakim wyjątkowym miejscu wypadło nam żyć. Mamy więc pragnienie promować Łochów w sposób wyjątkowy, aby przybliżyć jego przeszłość (historię), a przez to umacniać tożsamości mieszkańców, wzbudzać dumę ze swojego pochodzenia. Doniośle przypominać o ludziach zasłużonych dla tej ziemi.

Czytaj więcej...

Humor i silna wiara w dobro

5 października b.r. w  Szkole Podstawowej SPSK w Ogrodnikach,  odbyło się spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską, znaną i cenioną autorką książek, zorganizowane z inicjatywy Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie.

Wzięły w nim udział najmłodsze dzieci. Pisarka, daleką drogę z Bielska-Białej, przebyła w  towarzystwie lektorki Malwiny Elżbiety Kożurno. Autorka opowiadała o swojej pracy  literackiej. Wyjaśniła, że codzienne sytuacje, które przytrafiają się dzieciom, ale nie tylko, stanowią inspirację dla jej twórczości,  które przepięknie zaprezentowała lektorka. Pisarka wymieniła książki, które za jej sprawą powstały, wskazując z sentymentem te pierwsze  pt.”Opowiadania dla przedszkolaków”.

Czytaj więcej...

Porozumienie o współpracy

                   W siedzibie Biblioteki Publicznej w Łochowie, w obecności Burmistrza Łochowa - Roberta Gołaszewskiego i przewodniczącego Rady Bibliotecznej - Stanisława Grądzkiego, w ostatnim dniu września b.r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy łochowską biblioteką a Instytutem Genealogii, Polskiej Kapituły Heraldyków i Genealogów.

                   W imieniu Biblioteki podpis pod porozumieniem złożyła Beata Załecka a w imieniu Instytutu jego prezes - Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki. Jak zauważył Burmistrz, porozumienie zapewni Bibliotece zwiększenie oferty dla użytkowników. Będzie ona mogła zaoferować swoim czytelnikom - nieodpłatnie - warsztaty dla podejmujących poszukiwania genealogiczne.

Czytaj więcej...

Nieodwołalnie musiała nadejść

Jesień. Choć zimna, trochę mokra, to nieodwołalnie musiała nadejść. I Łochów, i naszą okolicę "przemalowała" na pastelowe, piękne kolory. Jest się czym zachwycać.

Deszcze przyniosły nam trochę grzybów, bo zapaleni grzybiarze potrafią znaleźć naprawdę niebrzydkie okazy podgrzybków i, ku zaskoczeniu, kurek. Oczywiście zdarzają się też "zielonki", popularnie zwane "prośniankami". Czasem las obdarzy nas też opieńką miodową, która jest doskonała w smaku. Można wiele potraw wyczarować z tego naprawdę pachnącego miodem grzyba. W ubarwionych lasach ptaków jest już znacznie mniej. Pozostałe śpiewają inaczej niż latem.

Czytaj więcej...

Aktywni Nauczyciele

 Nieodzownym zadaniem w pracy pedagogicznej jest ciągłe i systematyczne dokształcanie się, poszukiwanie nowych rozwiązań, innowacyjnych form aktywizujących dzieci i uczniów.

Dnia 22 października w Samorządowym Przedszkolu nr 1w Łochowie zostały zorganizowane warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego, pogłębiające wiedzę z zakresu systemu Edukacja przez Ruch.

W warsztatach prowadzonych przez Annę Lodowską - trenera wspomagającego systemu EPR, terapeutę integracji sensorycznej - swój sobotni czas i energię licznie poświęcili nauczyciele z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu gminy.

Czytaj więcej...