Archiwum

Nitka gazowa do Łochowa

W lipcowym numerze GŁ z 2015 r. informowaliśmy naszych czytelników o planowanej przez f-mę SIME Polska Sp. z o.o. budowie nitki gazu ziemnego średniej mocy Dobre - Łochów i zawartym w tej sprawie porozumieniu. Porozumienie to zawarto 26 maja 2015 r. między Gminą Łochów a Inwestorem: SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie i dotyczyło ono zamiaru wybudowania przez inwestora gazociągu Dobre - Łochów w terminie do końca III kw. 2017 r., a w przypadku przedłużających się prac projektowych lub innych nieprzewidzianych problemów - do końca III kw. 2018 r.

Czytaj więcej...

Wieści gminne

Decyzje i informacje Burmistrza Lochowa

• Burmistrz Łochowa zlecił wykonanie:

- wycinki zarośli i zakrzaczeń z pasa drogi w Pogorzelcu oraz podcięcie gałęzi i obcięcie odrostów wraz z uprzątnięciem w alei grabowej przy ul. Fabrycznej w Łochowie. Łączna wartość zleconych robót wynosi 1600 zł brutto i powinna być wykonana w terminie do 31 marca przez Zakład Usługowy Zygmunt Pióro, Łosiewice;

- przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działki nr ew. 4268/1 zlokalizowanej w Łochowie przy ul. Baczkowskiej. Roboty powinny być wykonane w terminie do 30.06.2016 r. przez Samorządowy ZGK w Łochowie a koszt wykonania inwestycji nie może przekroczyć 2913 zł brutto;

Czytaj więcej...

Z dwóch marcowych sesji Rady Miejskiej

• Podczas pierwszej marcowej, z 9 marca br. sesji radni określili uchwałami:

- zarządzono pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczono inkasentów i określono wysokość wynagrodzenia za inkaso - 7% od sum zainkasowanych z tytułu podatków i wynagrodzenie roczne w wysokości 1400 zł. Na inkasentów wyznaczono:

1. Barchów - Zbigniew Jarzec.
2. Budziska - Stanisława Górska.
3. Baczki- Ewa Śliwoska.
4.Burakowskie - Maria Owsionko.

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie terenu przy PKP, cz. I

Rada Miejska w Łochowie przyjęła dnia 23 marca br. uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w Łochowie. Chodzi o 0,48 ha terenu położonego między torami kolejowymi przy stacji kolejowej Łochów a drogą krajową K-50, czyli wis a wis wylotu do pięćdziesiątki z ul. Sienkiewicza, wis a wis terenu kościelnego.

Podstawą do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu była uchwała z 20 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w mieście Łochów.

Czytaj więcej...

Policyjne info - Kwiecień 2016

Podejrzany o kradzież przewodu aluminiowego na kolei został zatrzymany

W sobotę 5. marca br. dyżurny węgrowskiej policji przyjął zgłoszenie o kradzieży przewodu aluminiowego w Łochowie. Pracownik ochrony kolei ujął podejrzanego o kradzież mężczyznę i przekazał policjantom. Mężczyzna wyciął około 1 metra przewodu, który jak ustalono, nie spowodował utrudnień i awarii w ruchu kolejowym. Zatrzymanym mężczyzną okazał się 52-letni mieszkaniec gm. Łochów. Funkcjonariusze osadzili podejrzanego w policyjnym areszcie.

Czytaj więcej...

Konkurs - Warszawska Syrenka

4 kwietnia br. w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbyły się eliminacje powiatowe 39. edycji Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Zmagania recytatorskie oceniało niezależne jury w składzie: Magdalena Chabros (przedstawicielka Mazowieckiego Instytutu Kultury), Halina Filemonowicz (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie), Małgorzata Szeja

Czytaj więcej...

Wielkanocne palmy

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie w tym roku zaprosił mieszkańców swojego miasta i okolic do wzięcia udziału w konkursie Palm Wielkanocnych. Celem konkursu było propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej. W konkursie były brane pod uwagę dwie kategorie: prace zbiorowe i indywidualne. Palmy były oceniane według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów, estetyka, trwałość pracy, pomysłowość wykonania.

Czytaj więcej...

Śladami Norwida

W zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie konkursie recytatorskim „Śladami Norwida” w dniu 17 marca 2016 r. wzięło udział 32 uczniów z 11 gimnazjów z trzech powiatów: ostrowskiego, wołomińskiego i węgrowskiego.

Oceniała komisja w składzie: prof. Anna Kozłowska, dr Magdalena Woźniewska-Działak, dr Tomasz Korpysz (wszyscy są pracownikami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz Artur Lis, dyrektor MiGOK w Łochowie.

Czytaj więcej...

Szczególny wieczór

Poniższy tekst piszę w szczególny wieczór. Wieczór w czasie którego wspominamy kolejną rocznicę powrotu do Pana św. Jana Pawła II. Właśnie wróciłem z krótkiej modlitwy przy Jego pomniku, gdzie kilkadziesiąt osób modliło się pod przewodnictwem ks. Proboszcza m.in. o pomyślność naszej Ojczyzny. Patrząc na pomnikową postać Ojca Świętego przez głowę przeszły mi dwa skojarzenia związane z Jego wyciągniętymi ramionami. Pierwsze - nasz orędownik w Niebie, cały czas zaprasza nas do uczestnictwa w świętości, a drugie kojarzy mi się z gestem Mojżesza, którego błagań Bóg słuchał tak długo, jak długo miał on ręce uniesione ku Niebu. Pamiętamy jednak, że kiedy ręce Mojżesza mdlały, lud je podtrzymywał, żeby Bóg dalej słuchał błagania.

Czytaj więcej...

Roman Pankiewicz w Łochowie o Niemczech

Roman Pankiewicz, podróżnik, autor tryptyku podróżniczego Trzy żywioły: „Matuszka Rosija - pierwszy żywioł”, „Islandia - trzeci żywioł” oraz "Niemcy - drugi Żywioł", spotkał się z młodzieżą gimnazjalną w Łochowie. Spotkanie zorganizowała 15 marca br. Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie.

Tematem spotkania była najnowsza książka podróżnika „Niemcy moja mała ojczyzna – drugi żywioł”, która jest podsumowaniem m.in. trzyletniego pobytu we Frankfurcie n/Menem gdzie pracował na budowie w latach 1993- 1995. Codzienny kontakt z przedstawicielami tego narodu, spowodowały diametralną zmianę postrzegania dotychczasowej pracowitości i uczciwości Niemców.

Czytaj więcej...

Z Biblioteką na Ty

Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie działa od 1949 r. Posiada trzy filie: w Ostrówku,  Ogrodnikach i Kamionnie. Nasz księgozbiór to łącznie 41000 woluminów. W 2015 r. mieliśmy zarejestrowanych 1635 czytelników. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór o różnorodnej tematyce, stale uzupełniany o nowości wydawnicze. W 2015 r zakupiono 1330 nowych książek.

Książki systematycznie wprowadzamy do systemu bibliotecznego MATEUSZ. Każdy zainteresowany może znaleźć interesującą go pozycję książkową  na stronie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej pod adresem: http://msib.pl/ następnie  wejść w zakładkę ,,szukaj w bibliotekach'', powiat węgrowski, biblioteka Łochów.

Czytaj więcej...

Piwowarstwo w Łochowie

Szczególnie w ostatnich latach co raz częściej można zetknąć się z terminem „niszowe piwowarstwo”, przeżywające rodzaj renesansu, gdyż Polacy coraz częściej sięgają nie po markowe komercyjne gatunki tego trunku lecz po lokalne piwa niszowe, nawiązując tym samym do tradycji przodków. Nasuwa się zatem myśl jak to w przeszłości było z piwowarstwem na ziemiach łochowskich. Początki były zapewne podobne jak na większości obszaru Polski. Piwowarstwo na ziemiach łochowskich, jako gałąź przemysłowa, nie miało jakichś większych zasług. Początkowo wyrobem piwa zajmowały się przeważnie karczmy będące w propinacji danego dziedzica, czy właścicieli dóbr.

Czytaj więcej...