Archiwum

2015

Mapa graniczna starostwa kamieńczykowskiego

Dzięki uprzejmości p. Zaleskiego natrafiliśmy na materiał z 1978 roku opublikowany w Kwartalniku Historii Kultury Materialnej nr 26/4 autorstwa Krzysztofa Chłapowskiego „Mapa graniczna starostwa kamieńczykowskiego – nieznane mazowieckie źródło kartograficzne”, a ponadto na kopię tej mapy - oryginał z 1663 lub 1664 roku znajduje się w zasobach SS Wizytek w Warszawie, który to zakon w tamtym czasie dobra kamieńczykowskie miał w posiadaniu, a nadane zostały Wizytkom przez królową Marię Ludwikę. Ponadto weszliśmy w posiadanie kopii odzwierciedlenia/odwzorowania tej mapy - wykonanego w 1991 r. przez Jerzego Stanisława Szyszkę, a sporządzonego na podstawie oryginału - dzięki uprzejmości i przychylności Matki przełożonej Klasztoru Wizytek Marii Klaudii Milewicz.

Czytaj więcej...

Orszak Trzech Króli

Piszę ten tekst w dzień po Święcie Trzech Króli czyli Święcie Objawienia Pańskiego. Historia tego Święta sięga trzeciego wieku. To, obok Wielkanocy, najstarsze święto chrześcijan. Przypomina, że narodzony Jezus Chrystus objawił się nie tylko narodowi wybranemu, ale wszystkim ludziom wszystkich stanów i kontynentów. Mędrcy mieli przynieść Dzieciątku złoto, kadzidło i mirrę. Trzech Króli kończy okres Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej...

Minął kolejny rok

Minął kolejny rok, jak zwykle szybciej niż poprzednie. W telewizji ten sam noworoczny film, nastrajający do refleksji nad tym co ważne. Oczywiście wygrywa miłość. Jakby sam fakt nieuchronnego upływu czasu nam nie wystarczył. Zaglądam do listy postanowień jaką stworzyłam rok temu. Niewiele z niej zrealizowałam. Brakuje mi silnej woli czy raczej życia nie pyta nas o zdanie i idzie własną ścieżką? A może za parę lat zrozumiem, że jednak coś mi się udało? Często dopiero spojrzenie z pewnej perspektywy ukazuje nam właściwy obraz.  

Czytaj więcej...

Czy nic się nie stało?

13 grudnia członkowie Łochowskiego Klubu Gazety Polskiej byli uczestnikami „Marszu w Obronie Demokracji i Wolności Mediów”. Tłumy ludzi z całego kraju zjechało tego dnia do Warszawy, aby oddać hołd ofiarom stanu wojennego i zaprotestować przeciwko kompromitującej organizacji wyborów samorządowych. 16 listopada okazało się bowiem, że państwo polskie po raz kolejny nie zdało egzaminu. Nie potrafiło się ono wywiązać ze swojego podstawowego obowiązku, jakim jest organizacja uczciwych wyborów.

Czytaj więcej...

Zimowe warunki na drogach

Opady śniegu, mróz i szybko zapadająca noc sprawiają, że w ruchu ulicznym musimy być w pełni skoncentrowani i przewidujący.

Piesi wchodzący na jezdnię muszą przewidywać zachowanie pojazdów na śliskiej, oblodzonej i zaśnieżonej jezdni. Droga zatrzymania pojazdu z całą pewnością ulegnie wydłużeniu i to nawet o kilkanaście, czy kilkadziesiąt metrów!!!

Czytaj więcej...

Policyjne info

Utraciłeś dokumenty? Działaj!

Nie daj się złowić! Chroń swoje pieniądze i tożsamość!

Policja ostrzega:

        - Nie eksponuj rzeczy wartościowych (pieniędzy, dokumentów, telefonów). Nie zostawiaj ich na wierzchu w samochodzie.

        - Torebkę, saszetkę zawsze noś zamkniętą.

Czytaj więcej...

Budżet na wodzy trzymany

30 grudnia 2014 r. radni przyjęli budżet Gminy Łochów na 2015 rok. Ogólnie rzec można, że rozmach inwestycyjny z lat poprzednich  jest za nami, czas spłacać rachunki, aczkolwiek unijna ścieżka przedeptana i za pomocą tego strumienia nie jedno jeszcze zadanie będzie realizowane - zarówno w tym jak i przyszłym roku - póki źródło nie wyschnie. Jakby co - to co nieco da się jeszcze skredytować, bo zadłużenie na koniec tego roku ma wynieść52,28% zaplanowanych na ten rok dochodów, czyli do górnego limitu jeszcze trochę zostało.

Czytaj więcej...

Stawki za wodę i ścieki

Z dniem 1 stycznia 2015 roku na terenie naszej gminy wchodzą nowe stawki za doprowadzenie wody do domostw z wodociągu gminnego oraz odprowadzenie ścieków do oczyszczalni. Dotychczasowe obowiązywały przez rok. Według nowych/starych stawek od 1 stycznia 2015 r. za każdy m3 zapłacimy:

Woda

- gospodarstwo domowe - 2,92 zł netto + Vat oraz opłata stała miesięczna 1,75 zł netto + Vat;

- działki rekreacyjne – 3,50 zł netto + Vat oraz opłata stała miesięczna 2,00 zł netto + Vat.

Czytaj więcej...

Wieści gminne

Grudniowe (2014) decyzje, informacje i zarządzenia Burmistrza:

• Burmistrz Łochowa ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Brzuza, oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 2489 o pow. 0,6124 ha. Cena wywoławcza 11 500 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 30.01.2015 r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie pok. 107.

Czytaj więcej...

Jerzyska – niedomówienia (cz. I)

Wokół bitwy pod Jerzyskami w ramach akcji „Burza”, gdy do naszych terenów zbliżał się front wschodni, narosło tak wiele nieporozumień, że pewnie jeszcze przez wiele lat redakcja GŁ będzie miała co pisać. Otóż Jerzy Broszkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” AK złożył do G.Ł. na początku grudnia ub. r. pisemną informację w sprawie uczestnictwa oddziałów powstańczych, polskiego podziemia w bitwie pod Jerzyskami w sierpniu 1944 roku:

Czytaj więcej...

Zimowa gala

18 grudnia 2014 w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbyła się Zimowa Gala Ogniska Muzycznego. Koncert poprowadził Piotr Kamiński, który jest jednocześnie koordynatorem Ogniska, jak i nauczycielem śpiewu. W koncercie wzięli udział niemalże wszyscy wychowankowie Ogniska Muzycznego. Swoje umiejętności zaprezentowały klasy następujących instrumentów: fortepianu, skrzypiec, gitary, akordeonu oraz wokalu. Koncert poświęcony był tematyce Świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej...

Poszukiwanie talentów

               Dnia 5 lutego br. w sali konferencyjnej LO i Gimnazjum przy ul. Wyspiańskiego odbyła się gala, finał XIV edycji powiatowego konkursu literackiego „Pióro szuka talentu”, organizowanego przez łochowskie gimnazjum pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wcześniej, bo 30 grudnia ub. roku w siedzibie tegoż gimnazjum jury konkursu dokonało rozstrzygnięcia nadesłanych z terenu powiatu węgrowskiego na konkurs prac, na które składały się utwory poetyckie i prozatorskie. Jury konkursu w składzie: przewodniczący – Piotr Witul, członkowie – Barbara Gałązka, Ewa Kowalczyk, Jolanta Prochacka-Cyrych, Karol Wojteczek oceniło łącznie 185 utworów.

Czytaj więcej...

Kąsek nie lada jaki

                W nocy 18 grudnia, o godz. 0:45 koalicja rządząca próbowała zmienić Konstytucję RP. Chcieli wprowadzić zapisy, które umożliwiłyby wyprzedaż Lasów Państwowych. Na szczęście dla nas wszystkich projekt przepadł, bo ekipie Kopacz zabrakło pięciu głosów. W mediach prorządowych standardowe embargo informacyjne na ten temat. Lasy Państwowe, zajmujące niemal 1/4 terytorium kraju, są dobrem ogółu. Dobrem wszystkich Polaków. Obecnie obowiązujące prawo uniemożliwia przejęcie polskich lasów przez podmioty prywatne.

Czytaj więcej...

Eternitowe dachy

                Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej przyjęto program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łochów. Program ma na celu stopniową eliminację wyrobów zawierających azbest (głownie chodzi o eternitowe dachy), jego bezpieczne unieszkodliwianie, zgodne z przepisami prawa, co ma spowodować sukcesywną likwidację oddziaływania azbestu na środowisko, wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych mieszkańców miasta i gminy spowodowanych oddziaływaniem azbestu.

Czytaj więcej...

DK 62 i DK 50 – po grudzie

                Z wielkim zdziwieniem i zaskoczeniem wczytywaliśmy się w rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, gdyż mimo wpatrywania się w tekst programu, ani słowem nie zająknięto się w sprawie modernizacji drogi krajowej 50 na odcinku od Mińska Mazowieckiego po Brok oraz drogi krajowej 62 przecinającej w Łochowie modernizowaną obecnie linię kolejową (Warszawa – Białystok i dalej Wilno – Petersburg), a następnie

Czytaj więcej...

Nie tak miało być

                W dniu 24 stycznia br. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łochowie zajęto się dwoma sprawami: brakiem umieszczenia modernizacji DK 50 i DK 62 przebiegających przez  Łochów i krzyżujących się przy przejeździe kolejowym (zob. w GŁ „DK 62 i DK 50 - po grudzie”) oraz zamiarem zamknięcia przejazdu kolejowego na tzw. Wymysłach. W tej drugiej sprawie radni wypracowali stanowisko i skierowali je do Jerzego Korzeniowskiego, Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

Czytaj więcej...

Wieści gminne ze stycznia 2015

Styczniowe decyzje i informacje Burmistrza:

• Burmistrz Łochowa informuje, że w budżecie gminy na 2015 r. wydatki na sport zaplanowano w  kwocie 337.700 zł i podzielono między kluby sportowe: ŁKS – 107.000 zł, LKS Ostrówek – 86.500 zł, UKS OLIMPIA - 50.000 zł, LIWIA Łochów – 46.500 zł, sport w szkole 42.000 zł w tym: SKS-y 37.000 zł, animator sportu – 5.000 zł, Klub Sz.P.Nr 3 – 5.700 zł. W budżecie na 2015 rok zaplanowano również kwotę 130.000 zł na kontynuację budowy zaplecza ŁKS-u.

Czytaj więcej...

Mieszkanie dla Polaków z Donbasu

                31 stycznia br. dzięki Fundacji Leny Grochowskiej odbył się w Pałacu Łochów BAL CHARYTATYWNY „DLA RODZINY Z DONBASU”. Pozyskane z balu fundusze przeznaczone zostaną na zakup mieszkania dla repatriantów z Ukrainy. Podczas wieczoru bardzo istotnym elementem było zakończenie pleneru malarskiego oraz uroczysty wernisaż wystawy poplenerowej.

Czytaj więcej...

Łochowska szarada

                24 stycznia w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbyły się II Ogólnopolskie Szaradziarskie Mistrzostwa Łochowa. Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Łochowa. W turnieju współorganizowanym przez wydawnictwo czasopism szaradziarskich Rozrywka Sp. z o.o. i Miejski Klub Szaradzistów „Kon-Tiki” z Józefowa wystartowało 25 osób z całej Polski. Po rejestracji uczestników, rozpoczęło się rozwiązywanie zadań konkursowych.

Czytaj więcej...

Policyjne info

Wypadek śmiertelny na terenie gminy Łochów

W piątek 23 stycznia na trasie Ostrówek - Wieliczna doszło do wypadku. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Mercedesem na łuku drogi zjechał do rowu. Następnie uderzył w drzewo. W wyniku zderzenia 65-letni mieszkaniec Warszawy poniósł śmierć na miejscu. 

Czytaj więcej...

Jerzyska – niedomówienia, cz. II

                Wokół bitwy pod Jerzyskami stoczonej w połowie sierpnia 1944 roku w ramach akcji „Burza” narosło wiele nieporozumień. Na dodatek w  tym czasie do naszych terenów w bardzo szybkim tempie zbliżał się front wschodni. W pierwszej części tego artykułu przytoczyliśmy materiał nadesłany do redakcji w pierwszych dniach grudnia ub. r. przez Jerzego Broszkiewicza.

Czytaj więcej...

„Game Over”

                Nie dla każdego ten tytuł oznacza koniec gry. Dla naszego koła teatralnego z Gimnazjum im. Orła Białego w Ostrówku, od października 2013 roku, jest to początek rozwijania swojej pasji. Grupa teatralna "Game over" liczy dwudziestu uczniów. Opiekunami, a zarazem pomysłodawczyniami nazwy grupy, są panie: Ewelina Miciukiewicz i Jolanta Podgórska . Wszyscy mamy jedno wspólne hobby - teatr.

Czytaj więcej...

Tegoroczne ferie zimowe

                Właśnie zakończyły się tegoroczne ferie zimowe. Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie przygotował dla wszystkich chętnych dzieci atrakcyjny program zajęć artystyczno-taneczno-sportowych mających na celu integrację, rozwój i ruch.

                Oferta MiGOK spotkała się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i rodziców, o czym świadczy fakt, że codziennie odwiedzała nas prawie 80 osobowa grupa dzieci i młodzieży. Każdego ranka na dużym ekranie wyświetlaliśmy specjalnie dla najmłodszych bajki i filmy. Po seansach podawany był ciepły posiłek w postaci zupy i bułeczek.

Czytaj więcej...

Kolędnicy z szopką

W Węgrowskim Ośrodku Kultury już po raz szesnasty odbył się Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych. Wśród jego uczestników nie zabrakło, również łochowskich 5-latków z grupy „Biedronek”. Dzieci z radością i dużym impetem przedstawiły „Kolędników z szopką” na dużej scenie.

Kostiumy, w większości wykonali rodzice, a nad całością spektaklu pracowali nauczyciele: Marzena Olszewska, Janina Pyźlak i Jolanta Abramczyk, która także opracowała scenariusz przedstawienia w ciekawy sposób łączący tradycję jasełek z kolędnikami.

Czytaj więcej...

Śladem Wyklętych

      Już po raz piąty 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ciągle jest to jeszcze młode święto i wiele osób dziwią wywieszone tego dnia flagi. Inicjatywę ustawodawczą jego powołania podjął w 2009 roku Prezydent Lech Kaczyński. Polacy świętują  na różne sposoby. Jest z czego wybierać. Mamy uroczystości organizowane zarówno przez instytucje państwowe jak i samorządowe. W kościołach w całym kraju odprawiane są msze święte. Z roku na rok pojawia się też coraz więcej inicjatyw społecznych powoływanych przez różne środowiska.

Czytaj więcej...

Bookcrossing w Łochowie

      Bookcrossing to społeczna forma popularyzowania czytelnictwa, która zrodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 roku wzbudzając duże zainteresowanie. Akcja ta polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych: w parku, pociągu, sklepie, teatrze, kawiarni, szkole. Znalazca zabiera książkę ze sobą i po przeczytaniu  przekazuje anonimowo innym, czyli uwalnia ją z domowej półki.

Czytaj więcej...

Inwigilacja

       ,,Powstań  Polsko, skrusz kajdany…” (Warszawianka 1831). Może mi ktoś zarzucić, że to zbyt patetycznie i nieadekwatnie do sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się nasza umiłowana Ojczyzna - Polska. Dziś, na szczęście, nie są to jeszcze kajdany metalowe, krępujące nasze ręce lub nogi, ale okowy może bardziej groźne, gdyż krępujące nasze umysły. Bo czymże są tuby propagandowe TVN-u, Polsatu, Gazety Wyborczej, niestety też Telewizji Polskiej i 90% innych mediów, jak nie kajdanami?

Czytaj więcej...

Wieści gminne

Lutowe decyzje i informacje Burmistrza:

• Burmistrz Łochowa ogłosił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

- budowę parkingu wraz  z remontem pomnika w miejscowości Kamionna z działania ,,Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013. Otwarcie ofert 3.03.2015 r.;

Czytaj więcej...

Gminny Konkurs Gazetek Szkolnych

      W listopadzie ubiegłego roku dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie oraz opiekunowie redakcji trójkowego Szkolesia (gazetki szkolnej) ogłosili Gminny Konkurs Gazetek Szkolnych. Nagrodę główną w konkursie – tablet - ufundował dyrektor szkoły Paweł Gelbrecht.

Czytaj więcej...

Prawda, a Mity

     7 marca z inicjatywy Klubu Gazety Polskiej w łochowskim Domu Kultury zostało zorganizowane spotkanie pt. „Prawda, a Mity - POS Jerzyki w Polskim Państwie Podziemnym”. Wiadomo, że organizacja Stowarzyszenie Żołnierzy „POS Jerzyki” od września 1982 roku jest współorganizatorem największych uroczystości patriotycznych w naszej gminie, które odbywają się co roku w Jerzyskach. Jak informowaliśmy we wcześniejszych artykułach na łamach Gazety Łochowskiej Klub GP rozpoczął dyskusję o okolicznościach tragicznych wydarzeń z 1944 roku w lesie pod Jerzyskami  trzy lata temu.

Czytaj więcej...

Policyjne info

Potrącenie pieszego w Ostrówku

 Dnia 11. lutego w Ostrówku doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący fordem potrącił na pasach mężczyznę. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że  kierujący fordem jadąc od strony Sadownego w kierunku Łochowa potrącił znajdującego się na przejściu dla pieszych 54-letniego mieszkańca Ostrówka. Poszkodowany z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Czytaj więcej...

Retrospektywa

      Dnia 28 lutego 2015 roku w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbyła się Retrospektywa VI Festiwalu Filmów Dokumentalnych NNW - Gdynia 2014. Organizatorem tego wydarzenia był Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie. Patronatem honorowym objął festiwal Burmistrz Łochowa - Marian Dzięcioł, natomiast patronatem medialnym: Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny - Podlasie 24, Głos Węgrowa i okolic, Kurier-W i Gazeta Łochowska. 

Czytaj więcej...

Mamy półfinał!

     14 lutego 2015 r. drużyna Olimpii Lochów rozegrała pierwsze spotkanie play off Ekstraligi Seniorów. Mecz w Siedlcu był zdecydowanie najciekawszym spotkaniem pierwszej rundy ćwierćfinałów w Ekstralidze Seniorów. Pierwsza część spotkania została skutecznie zdominowana przez zespół z Łochowa, który wykorzystywał nadarzające się okazje i w 28. minucie prowadził 6-2. Zwycięzca mógłby być jednak zupełnie inny, gdyby gospodarze wykorzystywali stworzone przez siebie okazje. Mimo to, druga część pojedynku należała jednak do siedlczan, którzy wykorzystali m.in. dwa rzuty karne,  zaczęli odrabiać straty, doprowadzając w 58.23 do remisu 8 – 8. „Kropkę nad i” w 58:54 postawił Kacper Wierzchołowski, który pięknym strzałem pokonał bramkarza gospodarzy:  8 - 9 (2-4,1-2,5-3).

Czytaj więcej...

Gdzieś na ulicy Fabrycznej

      Wszyscy znają kultową piosenkę Kobranocki, lecz niewielu miało okazję przejść ulicą ze szlagieru dwukrotnie w ciągu jednej wycieczki i spotkać się z niemnej romantycznymi miejscami. Szlak może być kontynuacją trasy 14 lub ciekawą przechadzką w okolicy Łochowa w celu obejrzenia uroczych, śródleśnych jeziorek. W lasach chronione bagno zwyczajne, w runie połacie jagód, wśród starych sosen świerki. Możliwy boczny wypad do dworku w Baczkach, Kamionny, dworu łochowskiego i zejście nad Liwiec w okolicy grodziska wczesnośredniowiecznego. Interesująco przez cały rok z wyjątkiem wietrznych dni.

Czytaj więcej...

Wściekły Łoś - wyrusza

                Mam świetną wiadomość dla wszystkich miłośników jednośladów oraz tych którzy lubią bawić się w ich towarzystwie – 8 i 9 maja w  Koszelance odbędzie się trzynasty zlot motocyklowy Wściekłe Party.

                Nazwa i miejsce zlotu nie są przypadkowe, ponieważ impreza ta jest organizowana przez Łochowski Klub Motocyklowy Wściekły Łoś w miejscu, które szczególnie upodobały sobie łosie - największe zwierzęta naszych lasów, czyli jak zwykle polana koło Ośrodka Wypoczynkowego „Koszelanka”. Oczywiście impreza kierowana jest głównie do właścicieli i użytkowników jednośladów, ale nie tylko.

Czytaj więcej...

Alternatywne Uroczysko

Dnia 28. marca br. w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie, w ramach Łochowskiej Sceny Alternatywnej odbył się 15 już koncert z cyklicznej serii - Uroczysko. Organizatora tego przedsięwzięcia - Ernesta Madlińskiego, wspierał MiGOK w Łochowie. Tego wieczoru odbyły się koncerty trzech zespołów: Grey Smoke (Rock), Wparkustraszy (Alternative rock) i Cheap Tobacco (Rock&Blues).

Impreza bardzo podobała się wszystkim uczestnikom. Każdy zespół zaprezentował się fantastycznie. Grey Smoke z Długosiodła, pomimo że jest zespołem istniejącym tylko pół roku, został przyjęty gorącymi brawami.

Czytaj więcej...

Konwencja przemocowa – zagrożenia.

                Pod takim tytułem 14 marca w Zespole Szkół im. Orła Białego w Ostrówku odbyło się spotkanie z parlamentarzystkami Prawa i Sprawiedliwości: poseł Krystyną Pawłowicz i senator Marią Koc. Temat  ten dotyczy bardzo niebezpiecznej dla nas  „Konwencji Rady Europy ws. przemocy wobec kobiet” przed którą już w 2012 roku przestrzegali biskupi w komunikacie z Konferencji Episkopatu Polski.  Zwracali oni uwagę na to, że w  dokumencie tym pod mylącym tytułem, tylnymi drzwiami chce się przeprowadzić w Polsce rewolucję kulturową, której celem ma być wykorzenienie wartości i tradycji chrześcijańskich opartych na tradycyjnym modelu rodziny.

Czytaj więcej...

Policyjne info

Weekendowe działania  „Pirat Stop”

Weekend 27-29 marca minął z działaniami „Pirat Stop”. Głównym zadaniem policjantów w tych dniach było zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych a także przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom. Skontrolowano blisko 113 pojazdów. Zatrzymywano kierujących pojazdami za przekraczanie prędkości – 60 kontroli. Wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego policjanci ujawnili 3 wykroczenia. Na kierujących pojazdami funkcjonariusze nałożyli 59 mandatów i sporządzili 3 wnioski do sądu. Policjanci sprawdzali również stan trzeźwości wszystkich kierujących. Zatrzymano dwa dowody rejestracyjne oraz dwa prawa jazdy.

Czytaj więcej...

Rok JP II – a gdzie czyny?

Sejm RP uchwalił w grudniu ubiegłego roku, że rok 2015 będzie Rokiem Jana Pawła II. Posłowie zgodnie przyjęli uchwałę „w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu ale i całego współczesnego świata”. Jak pięknie, prawda? Mija kilka miesięcy tegoż roku i cóż się dzieje. A, no ten sam Sejm RP, głosami posłów koalicji PO-PSL serwuje narodowi projekt ustawy

Czytaj więcej...

Wieści gminne

Marcowe decyzje i informacje Burmistrza:

• Wypracowano wspólne stanowisko kolejarzy i drogowców w sprawie budowy 7 km nowego śladu DK 62 i wiaduktu nad torami kolejowymi oraz tunelu na przejściu przy ul. Wyszkowskiej. Inwestycja musi się jednak znaleźć w Krajowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, który w czerwcu ma zatwierdzić Rada Ministrów.

• 12. marca w Jadowie odbyło się spotkanie władz Gminy Łochów, Jadów i Wyszków w sprawie ewentualnego porozumienia w wypracowaniu wspólnej strategii zagospodarowania turystycznego rzeki Liwiec.

Czytaj więcej...

Gala OZPN

14 marca br. (sobota) odbyła się 10 Piłkarska gala OZPN Siedlce. Podczas Gali zostały wręczone wyróżnienia w 14 kategoriach. Wyróżnienia dotyczyły sezonu 2013/2014 i były przyznawane za: Działalność na rzecz sportu, Samorząd Gminny, Samorząd Miejski, Sponsor, Szkoleniowiec Seniorów, Szkoleniowiec Pracujący z Młodzieżą, Sędzia, Nadzieja Piłkarska, Zawodnik I ligi, III ligi, ligi Okręgowej Klasy A i Klasy B. Dużo uwagi było skupionej podczas przyznawania kategorii Samorząd Gminy, Samorząd Miejski i Sponsor. Wszystkie te instytucje mają duży wpływ na rozwój sportu w danym regionie.

Czytaj więcej...

Laureatka z łochowskiego LO

W dniach 20-21 marca br. w gmachu Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał I Konkursu Wiedzy o Mediach. Do zawodów przystąpiło 144 uczestników z całego kraju.

Pierwszego dnia uczniowie pisali test z zakresu wiedzy o mediach, spotkali się z dziennikarzem RMF FM oraz TVN24 Konradem Piaseckim, zwiedzali Centrum Nauki Kopernik, a także wzięli udział w wykładzie prof. Wiesława Władyki dotyczącym współczesnych mediów i roli współczesnego dziennikarza.

Czytaj więcej...

Jaka POlska

                Zaproponowany przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego podział na Polskę racjonalną i Polskę radykalną okazał się nietrafiony. Nic dziwnego, bo to fałszywa alternatywa: można być jednocześnie racjonalnym i radykalnym. Podział taki jest jedynie sztuczką propagandową wyrażoną w języku medialnej nowomowy. Ale dobrze, spróbujmy to przełożyć na konkrety. Ten, który mówi o zgodzie, cynicznie przekonuje wyborców, że próba walki o swoje przekonania w przestrzeni publicznej, obrona tego, co dla każdego z nas święte, zauważanie trucizn we wciskanych nam rzekomych lekarstwach

Czytaj więcej...

Święto Konstytucji z Paderewskim

                W słoneczne, niedzielne przedpołudnie 3 maja w parku „Dębinka” grupa mieszkańców Łochowa z inicjatywy Klubu Gazety Polskiej spotkała się, aby uczcić 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji. Uroczystości rozpoczęły się od zaciągnięcia warty honorowej przy pomniku Ignacego Jana Paderewskiego przez zuchów i harcerzy z Hufca „Doliny Liwca”. Zaraz po tym dyrektor Katolickiej Szkoły w Julinie - Małgorzata Siuchta w kilku zdaniach przypomniała życiorys tego wielkiego polskiego patrioty, którego pomnikiem możemy się cieszyć od ubiegłego roku w Łochowie.

Czytaj więcej...

Patriotyzm jest jeden

                25 kwietnia Łochowski Klub GP wziął  udział w Pikniku Patriotycznym jaki odbył się na Zamku Polonii w Pułtusku z udziałem kandydata na urząd Prezydenta RP - Andrzeja Dudy.

Bardzo bogaty program artystyczny nie pozwolił nikomu się nudzić. Na scenie zadbali o to: Tolek Jabłoński, Ryszard Makowski, Jan Pietrzak oraz zespół „Contra Mundum” grający tzw. rock patriotyczny. Publiczność wraz z artystami śpiewała pieśni patriotyczne, a na telebimie były wyświetlane krótkie filmy z wypowiedziami wielu znanych osób na temat –   „Czym dziś jest patriotyzm ?”.

Czytaj więcej...

Kwietniowe wieści gminne

Decyzje i informacje Burmistrza:

• Starosta Węgrowski pismem z dnia 8 kwietnia poinformował Burmistrza Łochowa, że w wyniku przetargu został wyłoniony Wykonawca robót związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie”. Projekt będzie finansowany w 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i po ¼ przez Gminę Łochów i Starostwo Powiatowe w Węgrowie.

Czytaj więcej...

Wybrano by …

Pierwsza tura wyborów za nami i chociaż do oficjalnych wyników zapewne trochę jeszcze, a może i dłużej poczekamy to wiadomo, że ... Andrzej Duda i Bronisław Komorowski są kandydatami do drugiej tury wyborów prezydenckich, a kolejność nazwisk kandydatów nie jest przypadkowa. (A swoją drogą, jak to jest, kilka dni temu w wyborach do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii już kilka minut po zamknięciu lokali wyborczych na 99,9% widomo było ile mandatów uzyskały poszczególne ugrupowania w nich startujące.) W ciągu trzech miesięcy pewniak – obecny prezydent - nie tylko stracił kilkadziesiąt procent wyborców, lecz także zdołał obrazić zwolenników niemal wszystkich ugrupowań. Jednocześnie sondażownie i media dały totalną plamę. Jakby powiedział Piłsudski - kury im macać…

Czytaj więcej...

Policyjne info

Majowy bilans na drogach

W związku z długim weekendem majowym i spodziewanym wzrostem natężenia ruchu węgrowscy policjanci od 30 kwietnia do 3 maja, przeprowadzili wzmożone działania na drogach powiatu węgrowskiego. W tym samym okresie prowadzone były działania prewencyjne ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń. 

Na drogach powiatu węgrowskiego nad bezpieczeństwem podróżujących czuwała zwiększona ilości patroli. Policjanci przede wszystkim sprawdzali prędkość i trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów.

Czytaj więcej...

Pamiętamy 1939 – 1945

20 maja (w środę) o godz. 18.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbędzie się uroczysty wernisaż wystawy fotografii dokumentalnej poświęconej 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, zatytułowanej „Pamiętamy 1939 – 1945”.

Na wystawie zaprezentowane zostaną dziesiątki unikatowych zdjęć - obrazujących Polskę i Polaków w latach wojny i okupacji - zrealizowanych przez konspiracyjnych fotografów, w tym także żołnierzy NSZ, fotoreporterów niemieckich działających na potrzeby propagandy III Rzeszy oraz niemieckich żołnierzy biorących udział w akcjach eksterminacyjnych.

Czytaj więcej...

Turniej Piłki Nożnej - rocznik 2004

W dniach 13-14 czerwca na Łochowskim kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Orlik" odbędzie się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci urodzonych w 2004 roku. Do udziału w rozgrywkach zdeklarowały się drużyny z Ukrainy, Litwy, Niemiec oraz z czołowych klubów z tego rocznika z całej Polski. Naszą Gminę reprezentować będzie lokalna drużyna "Trójki" Łochów.  Przyjezdni Zawodnicy rodzice oraz trenerzy będą zakwaterowani w ośrodku wczasowo-wypoczynkowym "Koszelanka". Nad przebiegiem rozgrywek będą czuwać sędziowie z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz grono wolontariuszy chętnych do pomocy. 

Czytaj więcej...

Nowe placówki oświatowe w Łochowie

                Chcemy poinformować Czytelników GŁ, iż w Łochowie przy ul. Węgrowskiej 2D powstała specjalistyczna placówka: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a od września, pod tym samym adresem co powyżej, rusza Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mój Świat”.

                W Poradni pracują psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej i inni specjaliści. W poradni można będzie dokonać diagnozy psychologicznej dzieci z trudnościami rozwojowymi już od pierwszego roku życia, uzyskać pomoc i wsparcie w zakresie problemów

Czytaj więcej...

W hołdzie Korczakowi

15 kwietnia w Galerii Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie otwarto wystawę malarstwa Wolfganga Hergetha - niemieckiego artysty, absolwenta Szkoły Sztuki Rzemiosła Artystycznego w Monachium. Przygotowaną uroczystość poprowadziła koordynatorka galerii - Aneta Kowalczyk. Ciepło i z naturalną skromnością przywitała wszystkich gości, a wśród nich wiceburmistrza Łochowa - Urszulę Kalinowską. Tematyka obrazów prezentowanych na wystawie odnosi się do faszystowskiego ludobójstwa.

Czytaj więcej...

Święto Książki w Trójce

23 kwietnia z okazji Święta Książki w łochowskiej „Trójce” (Szkoła Podstawowa nr 3) odbyło się przedstawienie teatralne pt.: „Kopciuszek na zawodach” w wykonaniu nauczycieli, którzy pokazali się w nietypowych dla siebie rolach i strojach. 

Niecodziennym przeżyciem dla dzieci było ujrzeć swoich nauczycieli w roli Macochy czy Kopciuszka. Młodzi widzowie docenili grę aktorów, czego dowodem były gromkie brawa i bardzo spontaniczne, żywiołowe reakcje na kolejne sceny przedstawienia. Mimo że dla wszystkich występujących w przedstawieniu był to aktorski debiut, spektakl okazał się sukcesem. Dzięki ich zaangażowaniu poziom artystyczny przedsięwzięcia dorównywał niejednemu profesjonalnemu teatrzykowi dziecięcemu.

Czytaj więcej...

Osiem teatrów

17. kwietnia br. w sali widowiskowej Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie odbyły się półfinały 15. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Wystąpiło osiem teatrów - trzy zespoły dziecięce i pięć zespołów młodzieżowych.

Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich ma na celu prezentację dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych Mazowsza, inspirowanie instruktorów do poszukiwania nowych form pracy ze swoim zespołem oraz pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Ciekawskim Georgem

8. kwietnia do Biblioteki Publicznej w Łochowie zawitał Ciekawski George, znana postać wielu książek, seriali animowanych dla dzieci. Małpka stworzona przez małżeństwo autorów Margret i Hansa Rey, już od ponad 70 lat uczy i bawi dzieci na całym świecie. W ramach tego spotkania przedstawicielka wydawnictwa Modo - Anna Uszyńska w towarzystwie maskotki Georga poprowadziła warsztaty, w których wzięły udział dzieci z Samorządowego Przedszkola w Łochowie, a także nieco starsze grupy „0” ze  Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie.

Czytaj więcej...

Jeśli w kwietniu, to …

             Jeśli w kwietniu, to wiadomo … Dzień Ziemi. I właśnie 19 kwietnia w Nadleśnictwie Łochów uroczyście obchodzono ten dzień.  Celem obchodów Dnia Ziemi jest popularyzacja ekologii oraz uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu i postępującą urbanizacją.

Czytaj więcej...

Jubileusz 90-lecia Szkoły w Julinie

Jest wśród mazowieckich lasów ukryte miejsce, gdzie o patriotyzmie nikomu przypominać nie trzeba. Patriotyzm tam, to codzienność. Gdzie pieczołowicie jest kultywowana pamięć o Helenie i Ignacym Paderewskich.

                                                                                                         /B. Jankiewicz, 2010/

                Jubileusz 90-lecia Szkoły w Julinie odbył się 30 maja 2015 r. Uroczystość przygotowała Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa „Julin” im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich, ponieważ ta placówka kontynuując dzieło szkoły julińskiej, jednocześnie obchodziła swoje 5-lecie funkcjonowania.

Czytaj więcej...

Bogu niech będą dzięki

                Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 24 maja 2015 roku to dzień w którym wiara została dopełniona nadzieją, że miłość zwycięży. Kiedy w lutowe południe na początku kampanii Andrzej Duda, jeszcze wtedy kandydat na prezydenta odwiedzał miasto Węgrów,  tylko nieliczni wierzyli, że to właśnie on wygra wybory. Startując z poziomu 12% poparcia (wg sondaży), trudno było myśląc po ludzku mieć nadzieję na zwycięstwo. Miałem wtedy okazję zamienić kilka zdań z Andrzejem Dudą, który między innymi poprosił o pomoc i wsparcie, na co mu odpowiedziałem, że na nas może liczyć. Andrzej Duda w czasie kampanii wykonał tytaniczną pracę, my tylko zrobiliśmy to co do nas należało.

Czytaj więcej...

Podium nie dla Olimpii

Przełom kwietnia i maja 2015 był bardzo pracowity, a zarazem bardzo udany dla łochowskich unihokeistów. Tegoroczny finał Mistrzostw Polski juniorów młodszych odbył się w dniach 11-12 kwietnia w Babimoście.  Uczestniczyło w nim 6 drużyn: oprócz reprezentantów Łochowa, UKS Fenomen Babimost, UKS Absolwent Siedlec, UMKS SPG Grzmiąca, UKS Wiatr Ludźmierz oraz UKS Orlęta Warszawa.

ULKS Olimpia Łochów - UKS Absolwent Siedlec 4 : 3 (1:0 , 1:3, 2:0)

UKS Orlęta Warszawa - ULKS Olimpia Łochów 8 : 2 (7:0 , 1:0, 0:2)

Czytaj więcej...

X Zjazd Klubów GP

               W ostatni weekend maja w Piotrkowie Trybunalskim odbył się coroczny Zjazd Klubów Gazety Polskiej. Kilkuset przedstawicieli klubów z kraju i zagranicy spotkało się, aby podsumować miniony rok i wytyczyć kierunki działania na przyszłość. Wszyscy dotarli na miejsce w doskonałych nastrojach po wygranych wyborach przez Andrzeja Dudę, którego nasze środowisko wspierało od momentu ogłoszenia jego kandydatury. W związku z tym Prezydent  Elekt  skierował do uczestników zjazdu krótki list, w którym podziękował klubom za wieloletnią pracę na rzecz naszych narodowych spraw.

Czytaj więcej...

Pamiętamy 1939 – 1945

Wystawa fotografii dokumentalnej w 70 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie. Autorami wystawy są: Elżbieta Berus-Tomaszewska, historyk, ekspert w dziedzinie ikonografii II Wojny Światowej, autor wystaw dokumentalnych, filmów i książek.

Jerzy Tomaszewski -  fotograf podziemny zaangażowany w akcję zabezpieczania dzieł sztuki i przechwytywania dowodów zbrodni niemieckich, korespondent i fotoreporter Powstania Warszawskiego z ramienia Delegata Rządu i Komendanta Głównego Armii Krajowej.

Czytaj więcej...

Wieści gminne

Decyzje i informacje Burmistrza z poprzedniego miesiąca:

 Na prośbę dyrektora inwestycji PKP odbyło się w dniu 13 maja b.r. spotkanie w Centrum Realizacji Inwestycji PKP w Warszawie Burmistrza Łochowa w sprawie budowy wiaduktu kolejowego nad torami w Łochowie i budowy 7 kilometrowego odcinka DK 62 po nowym śladzie. Problemem jest umieszczenie tego odcinka DK 62 w Krajowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 nad stworzeniem, którego dobiegają końca prace w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Generalnie chodzi o zmobilizowanie wszystkich przyjaciół i sojuszników gminy Łochów do skutecznego lobbingu u Pani Minister Marii Wasiak w sprawie umieszczenia tych inwestycji w Programie.

Czytaj więcej...

Fermi MUN 2015

Miałam okazję wziąć udział, jako delegatka Nikaraguy, w tegorocznym Fermi Model United Nations organizowanym przez LiceoScientifico e Linguistico "Enrico Fermi" na Sardynii. Uczestnictwo w symulacji obrad ONZ-u, w tak pięknym miejscu, było jednym z najciekawszych i kształcących doświadczeń w moim życiu.

Udział w obradach, uczy jak znajdować dobre rozwiązania problemów. Często należy iść na kompromis, aby były one do zaakceptowania dla jak największej ilości krajów. Zajmowałam się tematem o społeczności LGBT. Musiałam przedstawiać stanowisko kraju, którego byłam delegatką. Nie mogłam kierować się własnymi przekonaniami.

Czytaj więcej...

Wystartowała

Śmiało można stwierdzić, że Premier Liga to największa liga piłkarska dla dzieci na terenie województwa mazowieckiego. W sobotę (9.05) do Łochowa przyjechały drużyny z Tłuszcza, Wyszkowa i Lucynowa a do wszystkich rozgrywek Premier Ligi przystąpiło 60 zespołów w 3 kategoriach wiekowych: Żaczki (4-6 lat), Orliki (7-8 lat) i Dream Team (9-11 lat). Rozgrywki toczyły się w 5 lokalizacjach. O godz. 10:00 łącznie do rozgrywek przystąpiło ponad 500 zawodników w Wołominie, Łochowie, Stanisławowie Pierwszym, Goworowie i Ciechanowcu ruszyły zmagania I Rundy Premier Ligi. „Liga zaplanowana jest na IV Rundy w miesiącach od Kwietnia do Października 2015 r. V rudna finałowa będzie składała się z najlepszych zespołów danych kategorii wiekowych i rozegranie zostanie na terenie neutralnym.

Czytaj więcej...

Wyobraźnia w Galerii

                „Paleta wyobraźni” to tytuł odnoszący się do wszystkich obrazów zgromadzonych na trwającej wystawie w łochowskiej Galerii MiGOK. Autorami prac są artyści z Pracowni przy Nowogrodzkiej z warszawskiego RSTK: Jan Dil, Jerzy Dołżyk, Lidia Dworak, Beata Grzelak, Marta Grzelak, Joanna Jagiełło, Zbigniew Kotynia, Kamila Kuna, Justyna Kuna, Aneta Kowalczyk, Ryszard Materka, Katarzyna Puczyłowska, Lena Rokitnicka.  

Czytaj więcej...

Policyjne info

Debata społeczna w Łochowie

W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie 20 maja odbyła się debata społeczna, podczas której społeczność lokalna przedstawiła swoje potrzeby i oczekiwania odnośnie poprawy bezpieczeństwa w swojej okolicy. Podczas debaty przedstawiono pracę węgrowskich i łochowskich funkcjonariuszy. Przedstawiono skalę przestępczości na terenie powiatu w latach 2013-2014. Omówiono 7 wybranych kategorii przestępstw takich jak: uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, kradzież rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem,

Czytaj więcej...

Mój Las

Pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligi Ochrony Przyrody odbyło się podsumowanie powiatowego etapu XXVIII edycji konkursu dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Mój Las”.  

W konkursie tym na szczeblu powiatowym z pośród 52 szkół wzięło udział 20 szkół i 1 szkoła z powiatu wołomińskiego. Do konkursu przystąpiło 138 uczniów, którzy nadesłali 137 prac. Spośród wszystkich prac komisja konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniła po 1 pracy z każdej kategorii i przekazała do Zarządu Głównego LOP w Warszawie, były to prace które zajęły I miejsce.

Czytaj więcej...

Przedszkolaki artystami - malarzami

Dnia 28. maja br. Galeria Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie gościła najmłodszych sympatyków malarstwa, grupę „Biedronek” z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie, których wychowawcą jest Jolanta Abramczyk i Marzena Olszewska. Dzieci po obejrzeniu wystawy  pt. „Paleta wyobraźni” (artystów z pracowni przy ul. Nowogrodzkiej z Warszawy) prezentowanej w tym czasie w Galerii MiGOK w Łochowie, nauczyły się odróżniać malarstwo abstrakcyjne od realistycznego, a także mogły spróbować własnych sił jako artyści-malarze.

Czytaj więcej...

Polegli czekają na uhonorowanie

Po zakończeniu działań wojennych, po 1945 r., środowisko słabej i mało licznej organizacji konspiracyjnej „Jerzyki”, którą założył i jej przewodził Jerzy Strzałkowski ps. Jerzyk, zaczęło funkcjonować w nowej rzeczywistości komunistycznego państwa polskiego. Ślady tej działalności mamy również w Wołominie.

Przez długie lata PRL-u organizacja „Jerzyki” budowała w całej Polsce swoją pozycję kombatancką, działając po 1956 r. na równi ze środowiskami Armii Krajowej czy Batalionów Chłopskich. A przecież, w myśl sprawozdania dowódcy AK z okresu okupacji – gen. St. Roweckiego „Grota”, organizacja „Jerzyki” została w 1943 r. scalona całkowicie ze strukturami tej najpotężniejszej podziemnej armii w Europie.

Wysoka pozycja w kombatanckim światku sprawiła, że „Jerzyki” występowały w okresie PRL-u o budowę pomników, prowadziły nieskrępowaną działalność organizacyjną, w tym edukacyjno-wychowawczą wśród młodzieży. Z raportów UB wiemy, że w połowie lat 50. do „Jerzyków” chciały się włączyć struktury organizacyjne Szarych Szeregów, prześladowane dotąd przez aparat bezpieczeństwa. Gdyby to się wówczas powiodło, zaistniałaby sytuacja, że w świadomości społecznej akcja pod Arsenałem lub zamach na Kutscherę wykonywały oddziały „Jerzyków”, z pododdziału kierowanego przez „Zośkę” czy zespół „Parasola”.

Czytaj więcej...

Łochów – rody szlacheckie

W dniu 10 lipca (piątek) w PAŁACU ŁOCHÓW będzie miała miejsce prezentacja ciekawej i wartościowej książki - "ŁOCHÓW. Rody szlacheckie"autorstwa Stanisława Grądzkiego. W swojej najnowszej publikacji autor  pochyla się nad historią Łochowa  a szczególnie nad losem jego właścicieli, którzy swoimi imperatywnymi decyzjami  wywarli  poważny wpływ na dzieje Łochowa, zapewniając mu wysokie miejsce w historii Mazowsza i Polski. Jak pisze sam Autor: "ŁOCHÓW. Rody szlacheckie." to podróż w czasie, do miejsc prawdziwych, w towarzystwie prawdziwych bohaterów, tu mieszkających i decydujących o losach Łochowa.

Czytaj więcej...

Beata Szydło w Łochowie

    Jadąc na Konwencję Prawa i Sprawiedliwości do Warszawy nie przypuszczałem, że półtora tygodnia później będziemy organizować wizytę Beaty Szydło w naszym mieście. To właśnie tam 20 czerwca prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że jeśli Zjednoczona Prawica wygra jesienne wybory parlamentarne, to kandydatem na urząd premiera będzie obecna wiceprezes PIS. „Dudabus” przemienił się w „Szydłobus” i ruszył w objazd po całym kraju. Beata Szydło, podobnie jak obecny prezydent elekt Andrzej Duda, postawiła na bezpośredni kontakt z Polakami. 1 lipca Łochów stał się jednym z przystanków na trasie autobusu Beaty Szydło.

Czytaj więcej...

Nie zadzieraj nosa

Nie zadzieraj nosa, nie rób takiej miny, nie udawaj Greka zmień się lepiej, zmień! Jakże trafnie te słowa piosenki śpiewanej przed laty przez zespół Czerwone Gitary opisują stan politykierów rządzącej koalicji PO-PSL. Mamy tu wszystko, ale po kolei, bo czymże jest jak nie zadzieraniem nosa ganienie Grecji przez rządzących Polską w sytuacji gdzie Grecja ma 320 mld euro, a Polska ok. 380 mld dolarów długu zagranicznego. Roczne odsetki od tego długu to bagatela, 40 mld dolarów. Do tego należy doliczyć dług wewnętrzny, ale jaki on wewnętrzny skoro banki w 80% są w rękach kapitału zagranicznego czyli zyski tych banków są wyprowadzane poza Polskę.

Czytaj więcej...

Łochów za Życiem i dla Rodziny

W niedzielne popołudnie 21 czerwca w Łochowie odbył się Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem – „Rodzina, Wspólnota, Polska” Łochów zorganizował swój Marsz już po raz trzeci przez co dołączył do grona ponad 140 miast w Polsce, które w ten sposób chcą pokazać, że – RODZINA – jest dla uczestników tego wydarzenia najwyższą wartością.  Zaraz po południowej Mszy św. kolorowa kolumna marszowa ruszyła ulicami Długą i Leśną, aby dotrzeć na targowisko miejskie, gdzie rozpoczynał się Piknik Rodzinny „Anioły w Łochowie” .

Czytaj więcej...