Archiwum

Ponad rok utrudnień

                Zaplanowana przez PKP PLK modernizacja linii kolejowej pomiędzy Warszawą Rembertów a Małkinią niesie za sobą duże zmiany komunikacyjne, a działania modernizacyjne szlaku kolejowego weszły w kolejną fazę i tak od 12 października na odcinku pomiędzy Tłuszczem a Łochowem na ponad rok czasu (do grudnia 2015 r.) zamknięto tory w obydwu kierunkach. Zamiast pociągów, na tej trasie uruchomiono autobusową komunikację zastępczą - dwa rodzaje kursów: przyspieszone (oznaczone symbolem „S”, zatrzymujące się jedynie na początkowych i końcowych przystankach, tj. Tłuszcz – Łochów – Tłuszcz) i uzupełniające (oznaczone symbolem „W”, zatrzymujące się na pośrednich przystankach na trasie Tłuszcz – Łochów – Tłuszcz, w tym w Chrzęsnem, Mokrej Wsi, Szewnicy, Jadowie, stacji PKP Urle, Borzymach i Barchowie. W pierwszym przypadku przewidywany czas przejazdu to ponad 30 minut, a drugim co najmniej 68 minut (tyle co pociągiem osobowym z Łochowa na dworzec Warszawa Wileńska).

Czytaj więcej...

Za nieruchomości… bez zmian

Aż mi się gęba uśmiechnęła jak w tegorocznej uchwale dotyczącej podatku od nieruchomości na rok 2015, przyjętej podczas ostatniej tej kadencji sesji Rady Miejskiej w Łochowie, dn. 30 października, zauważyłem, że ustępujący radni doszli do wniosku – dosyć podwyżek stawek lokalnego podatku od nieruchomości. Rzecz niebywała, wręcz precedens – określono je na tym samym poziomie co obowiązujące w roku bieżącym. Ponoć powodem takiego stanu rzeczy jest to, że gospodarka w kryzysie. Stawki te na 2015 rok wynosić będą (w nawiasie /…./ podajemy stawki tego podatku w minionych latach: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 - liczby te obrazują dynamikę wzrostu i wyhamowanie stawek tego podatku):

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,73/m2 /0,73; 0,71; 0,68; 0,65; 0,63; 0,61/;

Czytaj więcej...

Melodia Bożych Trąb

                Miejski i Gminny Ośrodek Kultury organizuje w dniu 30. listopada Festiwal Zbliżenia Kultur - XIII Konkurs Gry na Ligawce. Zwyczaj gry na ligawce jest wieloletnią tradycją kultury ludowej Mazowsza Wschodniego obejmującą zasięgiem byłe województwo siedleckie. Instrument typu ligawka należy do najstarszych aerofonów ustnikowych (drewniany instrument dęty) na ziemiach polskich, w Europie i innych kontynentach. Obecnie ten zwyczaj bardzo szybko zanika, kultywowany jest tylko przez niewielu starszych mieszkańców wsi w czasie adwentu, podczas gdy młodzież nie jest zainteresowana kontynuacją tradycji.

                Tegoroczny Festiwal zaczynamy już od godz. 13-ej Targami Rękodzieła i Kultury Ludowej, by godzinę później dokonać uroczystego otwarcia XIII konkursu. Zaplanowane zostały również 15 minutowe występy zespołów, początek godz. 15.30: Gwizdalanki, Łochowianie i Kapela Łochowska. Po czym dokonamy rozstrzygnięcia I Powiatowego Konkursu dla szkół podstawowych na najpiękniejszą kartkę świąteczną. A na finał odczytanie wyników ligawkowego konkursu i wręczenie nagród.

Czytaj więcej...

Łochowski Zjazd Absolwentów

W dniu 11 października br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie odbył się zjazd absolwentów z okazji 70-lecia szkoły. Na jubileusz przybyło ok. 140 absolwentów, liczni goście, pracownicy szkoły oraz uczniowie wraz z rodzicami.

                Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Św. sprawowaną przez księży absolwentów szkoły pod przewodnictwem ks. biskupa Tadeusza Pikusa. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do hali sportowej szkoły na dalszą część spotkania.

                Uczniowie przygotowali urozmaiconą część artystyczną, w której brali udział również absolwenci szkoły. Program składał się z tańców ludowych, recytacji i śpiewów, a także występów cheerlearderek z łochowskiej grupy „Iskra”. Po reakcjach publiczności można było wnioskować, że część artystyczna bardzo przypadła do gustu.

Czytaj więcej...

Wybory samorządowe 2014

               Kolejna czteroletnia kadencja władz samorządowych prawie za nami. Wybory samorządowe zaplanowane na 16 listopada tuż, tuż. Do piętnastoosobowej Rady Miejskiej w Łochowie poszczególne komitety wyborcze zgłosiły w sumie 43 kandydatów wybieranych wg ordynacji większościowej, z tego KWW Ziemi Łochowskiej (utożsamiany z PSL) 15 kandydatów (obsadzono wszystkie okręgi wyborcze), KW Prawo i Sprawiedliwość – 13 kandydatów, KWW Współpraca i Rozwój (utożsamiany z PO) – 9 kandydatów. Najbardziej oblegany jest okręg 11 (Łochów Fabryczny) – 4 kandydatów na jeden mandat radnego. Poniżej kandydaci do Rady Miejskiej w Łochowie w poszczególnych okręgach wyborczych:

Okręg 1: SZCZĘSNY Zenon, ZIÓŁKOWSKI Mirosław 

Okręg 2: KIELAN Krystyna Zofia , POSIEWKA Jerzy Tadeusz, ŚLIWOSKI Grzegorz

Czytaj więcej...

Wieści gminne - Listopad 2014

Październikowe decyzje i informacje Burmistrza:

• W dniu 6 października br. Burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł wraz ze Starostą Węgrowskim Krzysztofem Fedorczykiem i Burmistrzem Tłuszcza Pawłem Bednarczykiem złożyli w gmachu Ministerstwa Gospodarki wizytę Wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu. Burmistrz Łochowa złożył na ręce Wicepremiera pismo w sprawie problemów wynikających z modernizacji linii kolejowej E – 75 na terenie Gminy Łochów z prośbą o interwencję na szczeblu rządowym. Pan Wicepremier obiecał zająć się sprawą i interweniować w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

• Wiceburmistrz Łochowa, p. Urszula Kalinowska uczestniczyła 30 października 2014 r. w kolejnym spotkaniu roboczym dot. modernizacji linii kolejowej E75, które odbyło się w siedzibie PKP PLK SA Region Centralny Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie.

Czytaj więcej...

Uniwersytet na wycieczce

               Dnia 30 października br. w ramach Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się wycieczka autokarowa zatytułowana „Cudze chwalicie …”.  Studenci i ich towarzysze zwiedzili: Pałac w Starejwsi, Klasztor, Bazylikę Mniejszą, galerię wraz z  Muzeum Tkaniny Podlaskiej w Domu Gdańskim w Węgrowie, miejsce Kultu Maryjnego Matki Boskiej Budziszyńskiej z cudownym źródełkiem (Mokobody), kościół Parafialny p.w. Św. Jadwigi w Mokobodach. Na sam koniec podróży uczestnicy wycieczki zobaczyli panoramę z Sowiej Góry na rzekę Liwiec  oraz Zamek i Muzeum w Liwie.  Studentów nie opuszczał dobry humor, dziękowali za wspólnie spędzony czas i możliwość obejrzenia tak wielu ciekawych miejsc. Wiele osób nie zdawało sobie sprawy z wartości, jakie przedstawiają zwiedzane obiekty. Weźmy chociaż pod uwagę przyklasztorny kościół  św. Antoniego i św. Piotra w Węgrowie, gdzie znajduje się przepiękny siedemnastowieczny ołtarz z krucyfiksem Andreasa Schlutera, czy też kościół w Mokobodach, który jest zmniejszoną wersją niezrealizowanego  projektu (architekta Jakuba Kubickiego) warszawskiej  Świątyni Opatrzności Bożej, która miała stanowić votum za Konstytucję  3 Maja.   

Czytaj więcej...

Komentarz Górniaczyka

                Musiało minąć ćwierć wieku, żeby w naszym mieście powstało miejsce, gdzie będzie można celebrować obchody świąt państwowych. 11 listopada 2014 r. - Święto Niepodległości będzie wreszcie w Łochowie godnie uczczone. Bardzo się cieszę, że doczekałem też realizacji mojego marzenia, by powstał tu pomnik wielkiego Polaka, Ignacego Jana Paderewskiego, współtwórcy Niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z odsłonięciem pomnika, tegoroczne świętowanie będzie wyjątkowo uroczyste. Mszy św. w intencji Ojczyzny przewodniczył będzie Jego Ekscelencja ks. bp Tadeusz Pikus. Mam nadzieję, że ławy kościelne zarezerwowane dla władz wszelkiego szczebla będą wypełnione, gdyż, niestety, w roku ubiegłym świeciły pustkami. Gorliwa (nie okazjonalna) modlitwa to jest to, czego dziś Polska potrzebuje najbardziej. Oprawę muzyczną Mszy św., jak i późniejszej części świeckiej, zapewni orkiestra wojskowa.

Czytaj więcej...

Współpracował z Piłsudskim

                W ramach uroczystości upamiętniających 80. rocznicę śmierci Medarda Downarowicza, w zespole pałacowo-parkowym w Łochowie dnia 16 października br. odsłonięto tablicę pamiątkową oraz zorganizowano konferencję poświęconą jego życiu.

                O Medardzie Downarowiczu pisaliśmy wiele w numerach wiosennych na łamach GŁ, że wczesne dzieciństwo spędził w łochowskim „Pałacu”, że  był pierwszym w historii Polski (II RP) ministrem kultury i sztuki oraz, że był bardzo bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego.

                Całość wydarzenia rozpoczęła uroczysta msza święta w przypałacowej zabytkowej kaplicy.

Czytaj więcej...

Projekt „Pogranicza”

                Od 13 października do 15 grudnia 2014 r. Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół nauk i Sztuk "CD" będzie realizowało projekt w ramach zadania publicznego MEN "Polsko-ukraińska współpraca młodzieży". Młodzi Ukraińcy odwiedzą Polskę i spędzą dwa tygodnie z polską młodzieżą, poznając współczesność Polski i Ukrainy, kulturę i historię narodów, co umożliwi poznanie się i nawiązanie więzi oraz zrozumienie podobieństw i różnic kulturowych.

                Uczestnicy projektu "Pogranicza" od 6 do 20 listopada będą zespołowo pracować na rzecz solidarności i integracji. Poznają korzenie „Solidarności”, rolę Polski w przemianach we współczesnej Europie i w rozwoju demokracji, jej wkład w europejskie dziedzictwo. Poznają współczesność Ukrainy, jej kulturę oraz cele i dążenia młodych Ukraińców. Poznają rolę demokratycznych mediów, granice wolności słowa.

Czytaj więcej...

70 lat LO w TeleEkspresowym skrócie

                Zamysł powołania w Łochowie szkoły średniej powstał w czasie okupacji hitlerowskiej wśród miejscowych nauczycieli tajnego nauczania. 18 października 1944 r. grupa działaczy oświatowych z terenu Łochowa: Tadeusz Kowalczyk, Józef Polarczyk, Maria Sadzewicz, Tomasz Szczechura, Elżbieta Szubert, Władysław Weinert i Kazimierz Wietrzykowski powołała Gimnazjum. Było to Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Ogólnokształcące, które 17 grudnia 1945 roku zostało przejęte przez Samorząd Gminy Łochów i zmieniło nazwę na Samorządowe Koedukacyjne Ogólnokształcące Gimnazjum i Liceum w Łochowie, któremu 30 maja 1946 roku nadano imię Tadeusza Kościuszki. Mieściło się ono w drewnianym budynku przy przejeździe kolejowym na Wymysłach.

                Ważnym etapem w rozwoju Liceum było przekazanie 29 października 1947 r. przez władze państwowe ośrodka Stefanin, gdyż Liceum to otrzymało nową siedzibę w drewnianym "dworku"

Czytaj więcej...

Czy patriota to oszołom?

                W piątek  24 października w Łochowie gościł red. Wojciech Reszczyński. Organizatorem  spotkania pt. „Polska, polskość – źródłem naszej dumy i troski” był Klub Gazety Polskiej.  Bohater  tego wieczoru już od pierwszych słów powiedzianych swoim charakterystycznym głosem – „Dobry wieczór Państwu…” wywołał radość w oczach osób zasiadających tego wieczoru na widowni. W końcu nasze miasto odwiedziła legenda polskiego dziennikarstwa. Wojciech Reszczyński swoją karierę zawodową rozpoczynał w latach 70-tych na antenie Polskiego Radia (Sygnały Dnia, Lato z Radiem, Cztery Pory Roku). Później  na początku lat  80-tych przeszedł do radiowej Trójki. Od 1986 roku został pierwszym prezenterem „Teleexpresu”, a od 1989 – „Wiadomości TVP”. Dziś pisze felietony do „Naszego Dziennika” i  „Naszej Polski”,  a usłyszeć go można na falach Radia Maryja i TV Trwam. W pierwszej części swojego wystąpienia dziennikarz mówił o Polsce: dumnej, mądrej, ciekawej i wiernej Bogu.

Czytaj więcej...

Ostatnia sesja Rady Miejskiej

         30 października miała miejsce ostatnia robocza sesja Rady Miejskiej w Łochowie kończącej się czteroletniej kadencji, na której podjęto szereg uchwał, w tym dotyczącą lokalnego podatku - podatek od nieruchomości, o czym piszemy na str. 22 GŁ, zachowując go na niezmienionym poziomie. Co istotne nie była to jedyna uchwała zmniejszająca daniny, bo również opłaty targowe zostały zmniejszone na okres od 1 stycznia do 31 marca, np. za sprzedaż artykułów na wyznaczonym stoisku zadaszonym pod wiatą zapłacić trzeba będzie 38 zł.

         Ponadto radni zaktualizowali (wynik przetargu) kwotę dotacji celowej dla Powiatu Węgrowskiego (376.704 zł) z przeznaczeniem na przebudowę 628 mb ul. Szkolnej w Łochowie. Ten sam rodzaj zmian dotyczył też uchwały zmieniającej w sprawie pożyczki z budżetu państwa (kwota 3.398.550 zł, w dwóch transzach: 2013 - 1.382.434 zł, 2014 - 2.016.116 zł) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania pn. uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej.

Czytaj więcej...

Drogowo-kolejowe perturbacje

czyli rozmowa z Krzysztofem Fedorczykiem - Starostą Węgrowskim

 

W poprzednim numerze GŁ w formie otwartego listu ocenił pan mijającą kadencję 2010-2014. Jakie wystąpiły w tym czasie główne problemy?

Bardzo złożonym problemem są sprawy związane z przebudową linii kolejowej na terenie naszego powiatu. Dotyczy on Łochowa, gdzie krzyżują się dwie drogi krajowe: K62 i K50 (brak rozwiązania usprawniającego ruch samochodowy). Nie można tego tak zostawić, gdyż zakorkuje się nam całe miasto. Musi być zbudowany nowy ślad K62 z wiaduktem nad koleją oraz należy wrócić do rozwiązań, które proponowano na początku, tj. wiadukt nad K50 wraz z przejściem nad koleją w kierunku Brzuzy na drodze powiatowej.

Czytaj więcej...

Szkoły Przyjazne Rodzinie

                W październiku br. trzy  szkoły  podstawowe w gminie Łochów przystąpiły do  programu ,,Szkoła Przyjazna Rodzinie” .Operatorem programu jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie, które powstało aby promować, inicjować oraz wspierać działania podkreślające wartość życia i rodziny.                                                                                               

                Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny  nadaje  certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Przyjęcie certyfikatu jest swego rodzaju gwarancją realizacji przez szkołę wychowania dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla rodziny. Jest on również jasnym sygnałem dla rodziców chcących chronić dzieci przed szkodliwymi treściami, odwołującymi się do groźnych ideologii kwestionujących zasadniczą rolę małżeństwa i rodziny w życiu społecznym.  Pierwsze szkoły w Polsce ,które przystąpiły do tego programu to szkoły powiatu wołomińskiego. Najwyższy czas, aby i nasze szkoły poparły i włączyły się do tej tak ważnej inicjatywy.  

Czytaj więcej...

Nowa jakość

czyli o Restauracji u Zamoyskiego w Łochowie

 

                Ciągłe udoskonalenia i szukanie nowych rozwiązań to również domena współczesnej kuchni inspirowanej tradycyjnymi staropolskimi przepisami. Nowa, jeszcze smaczniejsza i unikalna karta dań zagościła od 24 października w Restauracji u Zamoyskiego w Łochowie. Restauracja jest częścią Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowego Pałac Łochów, należącego do Grupy Arche.

Nowa karta jest kolejnym po zatrudnieniu doświadczonego w hotelarstwie i gastronomii dyrektora Pana Michała Rzeźnika, etapem w podniesieniu standardu oraz w zmianach, które będziemy realizować w Łochowie i w pozostałych hotelach sieci Arche – mówi Mirosława Grochowska – dyrektor ds. rozwoju - w planach mamy szereg inwestycji w nowe wyposażenie hotelu, szkolenia personelu oraz zagospodarowanie terenu.

Czytaj więcej...

Kulinarne pomysły Piotra Giętkowskiego

czyli rozmowa z szefem kuchni Restauracji u Zamoyskiego w Łochowie

 

Kieruje nią od października br. Jest człowiekiem o wyjątkowym smaku i ogromnym doświadczeniu w kuchni polskiej i międzynarodowej. Zawodowe doświadczenie zdobywał w najlepszych warszawskich restauracjach.

Panie Piotrze, pracuje Pan od niedawna w Restauracji u Zamoyskiego w Łochowie. Proszę opowiedzieć, jak to się stało.

Jestem Łochowianinem. Przez ostatnie kilka lat pracowałem w jednej z restauracji Pani Gessler w Warszawie, gdzie mogłem realizować wiele moich pomysłów kulinarnych. Był to dla mnie czas nauki. Sztuka kulinarna, to sztuka z prawdziwego zdarzenia, w niczym nie ustępująca innym gałęziom sztuki. W pewnym sensie oddziałuje ona na człowieka bardziej.

Czytaj więcej...

Policyjne info

Akcja „Znicz 2014” przebiegła bezpiecznie

W związku z dniem Wszystkich Świętych, węgrowscy policjanci przeprowadzili działania „Znicz 2014”. Podczas akcji, trwającej od 31 października od godz. 14.00 do 3 listopada doszło do 1 kolizji (parking w Starejwsi) i zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących na terenie powiatu węgrowskiego. Policjanci dbali o bezpieczeństwo podróżujących, kierowali ruchem w miejscach wzmożonego ruchu. W ubiegłym roku podczas długiego weekendu doszło do 9 kolizji i zatrzymano 4 nietrzeźwych kierujących.

Wybierz Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2014

1 listopada rozpoczął się konkurs na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2014” na terenie powiatu węgrowskiego poprzez opinię społeczną wyrażoną za pomocą ankiety.

Czytaj więcej...