Archiwum

W trosce o bezpieczeństwo pieszych

                Z dniem 31 sierpnia 2014 r weszła w życie nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym, z której wynika, że każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu  drogą poza obszarem zabudowanym, będzie miał obowiązek używania elementów odblaskowych.

                Zmiany przepisów podyktowane są tym, iż piesi jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego narażeni są na największe zagrożenie na drodze. Najbardziej niebezpieczne są sytuacja, w których pieszy zmuszony jest poruszać się jezdnią lub poboczem tam gdzie nie ma chodników. Miejsca takie najczęściej są również nieoświetlone, co dodatkowo zmniejsza ich widoczność. Niejednokrotnie kierowcy samochodów jadący po zmierzchu lub nocą  w ostatniej chwili zauważają nieoświetlonego pieszego, często poruszającego się niewłaściwą stroną jezdni. Osoba piesza, wyposażona w elementy odblaskowe staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów, dzięki czemu kierujący pojazdem ma możliwość wykonanie dowolnego, bezpiecznego manewru.

Czytaj więcej...

Cześć i Chwała Bohaterom

           Od 32 lat w naszej gminie obchodzone są uroczystości patriotyczne w Jerzyskach.  Niestety mimo  wielu artykułów w prasie, dokumentów, oświadczeń świadków czy książki Pawła Abramskiego w wersji oficjalnej ciągle przekazuje się zakłamaną historię tego wydarzenia. 17 sierpnia pierwszy raz w trakcie oficjalnych obchodów z głośników w jerzyskim lesie padło określenie formacji, która poniosła w tym właśnie miejscu największe straty – Narodowe Siły Zbrojne. Stało się to za sprawą oświadczenia Mirosława Widlickiego, które w całości mogą Państwo przeczytać w tym numerze Gazety Łochowskiej. Okoliczności jakie towarzyszyły wydarzeniom sprzed 70 lat  pokazuje krótki film z premiery książki Piotra Abramskiego, który można znaleźć na kanale You Tube w internecie pod hasłem „Jerzyska 44 - Czas na prawdę”.  Wracając do samego oświadczenia, to  Mirosław Widlicki jako członek Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Czytaj więcej...

Jerzyska 2014 – Oświadczenie

                Tuż przed oficjalnym rozpoczęciem patriotycznych uroczystości dnia 17 sierpnia, jakie odbyły się przy pomniku AK w lesie pod Jerzyskami, członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej p. Mirosław Widlicki wygłosił następujące Oświadczenie:

                Ci z Państwa, którzy otrzymali zaproszenia na dzisiejszą uroczystość, mogą dowiedzieć się z treści zaproszenia, że jednym ze współorganizatorów jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Środowisko Obwodu „Rajski Ptak – Burak”.  Otóż oświadczam, że jako Przewodniczący tego środowiska czyniłem bezskuteczne próby doprowadzenia do spotkania z Panem Broszkiewiczem.

                Chciałbym też Państwu uświadomić, że zarówno podpisani pod pismem do Gazety Łochowskiej Pan Broszkiewicz jak i Pan Burmistrz posługując się bezprawnie logiem „Rajskiego Ptaka” jak i nazwą Obwodu „Rajski Ptak – Burak”, nie uważali za stosowne

Czytaj więcej...

Policyjne info - Wrzesień 2014

Podsumowanie ostatniego weekendu wakacji

W ostatni weekend wakacji węgrowska policja prowadziła wzmożone działania na terenie całego powiatu. Podstawowym zadaniem policjantów z ruchu drogowego było kontrolowanie stanu trzeźwości kierujących oraz kontrolowanie prędkości z jaką się poruszają. Kierujący i pasażerowie sprawdzani byli również pod kątem używania pasów bezpieczeństwa oraz przewożenia dzieci w specjalnych fotelikach. Policjanci w tych dniach zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących i odnotowali dwie kolizje drogowe.

Nietrzeźwi kierowcy

Podczas długiego weekendu (15-17 sierpnia) zatrzymano dwóch kierujących, którzy wykazując się brakiem wyobraźni i odpowiedzialności prowadzili pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości.

Czytaj więcej...

Wieści gminne - Wrzesień 2014

Z sierpniowych decyzji i zarządzeń Burmistrza Łochowa:

• Rozstrzygnięto następujące postępowania przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

-   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Kaliska, Kamionna, Ogrodniki i Ostrówek w Gminie Łochów w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”. Za najkorzystniejszą uznano: w części 1 Termomodernizacja budynku oświatowego w Kaliskach - MT INWEST-SERWIS Tomasz Malarski (Brok) za cenę 662.814 zł; w części 2 Termomodernizacja budynku oświatowego w Kamionnie - Zakład Handlowo-Usługowo-Budowlany Edward Rafałek (Węgrów) za cenę 250.524 zł; w części 3 Termomodernizacja budynku oświatowego - Szkoły Podstawowej w Ogrodnikach oraz w części 4 Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku  - PHU BUDOMUR Sp. z o.o. (Pułtusk) za cenę 362.079 zł (część 3) oraz 53.540 zł (część 4).

Czytaj więcej...

Sierpniowa noc filmowa

               Dnia 9 sierpnia Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie przy współpracy z Pałacem Łochów zorganizował na pałacowych błoniach - Noc Filmową w połączeniu z finałem pleneru ceramicznego. Impreza rozpoczęła się o godzinie 18.00 w sobotę i zakończyła o godzinie 3 nad ranem w niedzielę.

                Już od godziny 18.00 zaczęli przybywać pierwsi goście, którzy mogli podziwiać arcydzieła wykonane przez lokalnych artystów podczas pleneru ceramicznego. W tegorocznym plenerze ceramicznym trwającym od 1 do 9 sierpnia, udział wzięli następujący artyści – Daniela Pocenta, Natalia Zofia Kida, Anna Szymczyk, Marta Mauer, Grażyna Czarnecka-Majewska, Michał Majewski, Artur Szydlik, Artur Lis, Tomasz Gorzkowski, Mariusz Posiadała (koordynator pleneru), Klaudiusz Maselewski, Tomasz Łukasiuk, Kacper Tryc, Rafał Żywczyński. Uczestnicy pleneru swoje prace tworzyli w siedzibie MiGOK-u w Łochowie. Noclegi artystom zapewnił Pałac Łochów. Wykonana z gliny ceramika użytkowa oraz rzeźby, odzwierciedlają niezwykły talent, precyzję i pomysłowość ich autorów.

Czytaj więcej...

Wrześniowy komentarz - nieco polityczny

                Rola prawdy w życiu społecznym, narodowym i państwowym jako niezbędny warunek rozwoju naszej Ojczyzny to jeden z tematów tegorocznej, już czwartej edycji Tygodnia Wychowania, który odbędzie się w dniach 14-20 września. Z tej okazji Episkopat Polski przesłał  List Pasterski czytany w kościołach, w niedzielę, 7 września 2014 r. Zacytuję w tym miejscu fragment z jego pierwszego punktu zatytułowanego Potrzeba uznania obiektywnej prawdy. „Znamiennym listem Boga do człowieka jest Dekalog – dziesięć przykazań napisanych palcem Bożym na kamiennych tablicach (por. Wj 31,18). Troska o ich zachowanie włącza się w szczególne zadanie chrześcijanina, który jest nieustannie wzywany do życia w duchu prawdy i miłości. Współczesny świat próbuje narzucić ludziom przekonanie, że nie ma żadnej obiektywnej prawdy, a każdy człowiek rozumie i stosuje ją na swój własny, indywidualny sposób. Co więcej, na człowieka głoszącego istnienie obiektywnej prawdy, według której pragnie on żyć, patrzy się z podejrzliwością, a nawet z lekceważeniem.

Czytaj więcej...

Znalezisko „Barchów”

               Okolice Liwca zamieszkiwali ludzie od zarania dziejów. Rzeka ta, jako ciąg komunikacyjny sprzyjała osiedlaniu się ludzi nad jego brzegami. Okolice Łochowa są tego przykładem. Na wysokości mostu trakcyjnego do Mińska Mazowieckiego w Barchowie nad samą rzeką zachowała się stara fortyfikacja ziemna po jedynym, ocalałym w naszym rejonie małym grodzie obronnym. Fortyfikacja ta ma charakter nasypu ziemnego wyniesionego ponad rzeczywisty grunt. Nasyp ten ma wygląd okręgu o średnicy 30 m. W przyszłości to małe grodzisko było opalisadowane drewnianymi słupami, tworzącymi płot. Według obecnego ukształtowania terenu można rozpoznać, że fortyfikacja ta stała nad samą rzeką. Przez stulecia Liwiec przesuwał się swoim korytem o kilkanaście metrów dalej a jednak stare urwisko u stóp nasypu pozostało.

Czytaj więcej...

W Ognisku fajnie jest

                Ognisko Muzyczne MiGOK Łochów powstało we wrześniu 2010 roku. Zaliczane jest jako placówka najniższego stopnia do systemu placówek kształcenia artystycznego. Zasadniczym celem działalności Ogniska jest wychowanie słuchaczy na wrażliwych odbiorców sztuki, przygotowanie ich do czynnnego uczestnictwa w artystycznym ruchu amatorskim oraz przygotowanie szczególnie uzdolnionych uczniów do kształcenia w szkolnictwie artystycznym stopnia wyższego.

                Podstawowa rekrutacja uczestników OM MiGOK odbywa się co roku w czerwcu. Rekrutacja uzupełniająca trwa przez cały rok (zależnie od ilości miejsc w danej klasie) co umożliwia dołączenie do grona wychowanków OM w dowolnym czasie. W procesie rekrutacji uzdolnienia kandydatów weryfikowane są jedynie w celu dostosowania programu nauczania, co za tym idzie, wszyscy chętni mają możliwość kształcenia muzycznego. Program nauczania muzycznego dostosowany jest do indywidualnych możliwości oraz zainteresowań uczestnika. Istnieje również możliwość kształcenia w systemie egzaminacyjnym. Cykl nauczania w systemie egzaminacyjnym obejmuje:

Czytaj więcej...

List otwarty

do organizatorów obchodów rocznicy bitwy pod Jerzyskami

Szanowni Państwo,

   Chciałbym serdecznie podziękować za corocznie organizowanie uroczystości,  upamiętniających poległych w bitwie z wojskami niemieckimi oraz za wspaniałą oprawę z udziałem wojska. Ta bitwa, jedna z tysięcy w skali kraju, jest bardzo ważna dla lokalnego środowiska a szczególnie dla nielicznych już jej uczestników oraz rodzin poległych. To dzięki tym obchodom jest co roku przypominana nasza historia i pamięć o latach minionych i o pokoleniach, które walczyły o istnienie naszej ojczyzny. Liczba uczestników a szczególnie młodzieży z pocztami sztandarowymi świadczy o tym, że ta pamięć jest kultywowana.

Czytaj więcej...

Ćwierćwiecze marazm

Minęło dwadzieścia pięć lat od chwili, kiedy jedna z polskich aktorek na antenie peerelowskiej telewizji oznajmiła rodakom, że w Polsce skończył się właśnie komunizm. Od tamtego dnia zdążyło się już urodzić i wejść w dorosłe życie całe nowe pokolenie Polaków, dla których PRL to tylko zamknięta karta historii. Wielu z nich zapewne sądzi, że ta odległa od nich historia ma niewielki albo zgoła żaden wpływ na ich codzienne życie. Trudno tym młodym ludziom pojąć, jak bardzo to, co się wydarzyło owego pamiętnego roku 1989, warunkuje ich obecny status pośród narodów Europy i świata.

Można, oczywiście, i nawet trzeba dostrzec wiele pozytywnych zmian dokonanych na przestrzeni minionego ćwierćwiecza w codziennym życiu Polaków. Z niewolników upodlonych długimi kolejkami po kartkowe mięso, masło czy słodycze, meble, a nawet papier toaletowy, staliśmy się konsumentami dóbr niemal takich samych, jak w całym zachodnim świecie. Wyjeżdżamy bez przeszkód na wycieczki i wczasy nie tylko do najbliższych sąsiadów, ale wręcz w najdalsze zakątki świata. Przed każdymi świętami nasze wózki w hipermarketach aż się uginają od mnogości zakupionych produktów. Z kolei po ilości luksusowych samochodów jeżdżących po polskich drogach – co zauważają zwłaszcza odwiedzający nas obcokrajowcy z Zachodu – można by sądzić, że żyjemy w kraju ludzi bardzo zamożnych.

Czytaj więcej...

Idzie nowe

                Gwałtownie rośnie liczba eutanazji w Belgii. Codziennie dokonuje się w tym kraju 5 osób. Co więcej niemal w 1/3 przypadków eutanazji dokonuje się bez zgody „pacjenta”. Amerykański bioetyk Wesley J. Smith twierdzi, że jest to jaskrawy dowód na istnienie zjawiska, które można określić jako cywilizacja śmierci.

                Liczba eutanazji przeprowadzanych w Belgii wzrosła w ubiegłym roku o 27 proc. W 2013 r. dokonano 1816 eutanazji. Tymczasem w 2012  było ich 1432. Oznacza to wzrost o 26,8 proc.

                Wbrew twierdzeniom postępowców eutanazji są poddawani nie tylko ciężko chorzy. Zabijani są także starsi, osoby z zaburzeniami psychiatrycznymi czy np. „zdesperowani transseksualiści”. Co więcej, liczne przypadki eutanazji są dokonywane bez zgody pacjenta. Dowodzą tego dane Canadian Medical Association. Zgodnie z nimi aż w 32 proc.

Czytaj więcej...

Młodzi, gniewni

               Młodość ma różne oblicza. Wielu dorosłych dopatruje się w nich bardziej ciemniejszych barw. A one są po prostu różne. Niektórzy „uciekają” w poezję i nie jest to pisanie „do szuflady”. Poniżej przykład poezji młodego, dorastającego pokolenia w wykonaniu Anety Wódka, g. Minerwa II, Gimnazjum w Sadownem, wyróżniona I nagrodą w cyklicznym konkursie organizowanym przez łochowskie gimnazjum „Pióro szuka talentu” w kategorii - Gimnazja.

Ty

Nie potrafisz dostrzec lotu ptaka,

Zapachu lasu nie powtórzysz,

Czytaj więcej...

Jerzyska, cz. II (VI)

                Wydaje się, że brniemy przez bagna godzinami, a to były tylko minuty. Mokradła w jednym miejscu sięgają po kostki, w innym po ramiona. Brata Zdzisława musiałem wspólnie z Stachem nieść na rękach. Jego półtora metra wzrostu powodowało, że woda sięgała mu do nosa. Dowódca przejmuje ode mnie dowodzenie. Lepiej teraz wygląda, chyba uporał się ze swoimi problemami. Cieszę się jego optymizmem. Znając wojskowy „nos” dowódcy, mam pewność, że wyprowadzi nas z tarapatów. Ciągnę nogę za nogą. Jak ciężko. Gonię resztką sił... Marzę o suchym lądzie. Mam już dość tej brudnej, czarnej brei. Wszystko mokre, błoto wciska się wszędzie. Ale miło chłodzi (...)

                Najważniejsze, że Niemcy stracili z nami kontakt. Czas upływa szybko, słońce chyli się ku horyzontowi. Bagna stają się płytsze. „Wilk” informuje nas, że za chwilę staniemy na twardym gruncie, okazuje się, że bagna niesą duże. Z uwagi na to, że na suchym gruncie mogą czekać na nas Niemcy, „Rafał” zarządza przygotowanie broni. Powoli wychodzimy z bagien.

Czytaj więcej...