Wydarzenia

Orszak Trzech Króli.

50 lat praw miejskich Łochowa

50 lat temu, 17 grudnia 1968 roku, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów(Dz.U. z 1968 Nr 48 poz. 343), Łochów uzyskał prawa miejskie. W rozporządzeniu tym prawa miejskie nadano kilkunastu miejscowościom z województwa warszawskiego i katowickiego. Wtedy obowiązywał jeszcze podział administracyjny z 17 województwami.

 W Rozporządzeniu tym czytamy:

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6r poz. 48) zarządza się, co następuje:

§ 1. W województwie warszawskim tworzy się miasta:

(…)

5) Łochów w powiecie węgrowskim z obszarów osady i wsi Łochów oraz miejscowości Baczki obejmującej te­reny fabryki „Proma" z gromady Łochów. Granica mia­sta Łochowa biegnie od styku południowo-wschodniej granicy wsi Barchów z torem kolejowym linii Warsza­wa - Białystok w kierunku północno-wschodnim do ro­wu i dalej zachodnim brzegiem rowu do północnego brzegu rowu dopływowego, stąd południowym brzegiem rowu w kierunku południowo-wschodnim na długości 50 m, skręca w kierunku północnym i linią prostą za­chodnim brzegiem rowu biegnie do północnego brzegu szosy Wyszków - Węgrów, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie północnym brzegiem szosy do dro­gi wiodącej do wsi Jasiorówka i zachodnim brzegiem tej drogi do skrzyżowania dróg przy granicy wsi Jasio­rówka, stąd północnym brzegiem drogi w kierunku po­łudniowo-wschodnim do przecięcia się z torem kolejo­wym Warszawa - Białystok i biegnie do północnego brzegu szosy, skręca w kierunku północno-wschodnim, dobiega do bocznicy kolejowej, przecina ją i północnym brzegiem bocznicy biegnie do granicy wsi Łopianka i Wymysły, następnie w kierunku wschodnim do wschod­niej granicy działki nr 534, stąd zachodnią granicą tej działki w kierunku północnym do jej załamania w kie­runku wschodnim, dalej w kierunku północnym do ro­wu melioracyjnego i południowym brzegiem rowu w kie­runku wschodnim do drogi Baczki - Wymysły, przecina drogę i biegnie granicą działek nr 332 i 333 w kierunku północno-wschodnim, następnie południowym i granicą tych działek do drogi polnej wiodącej do lasu, skręca na południe i biegnie granicą działek nr 375 i 385 do północnej granicy gromady Kamionna, północną grani­cą tej gromady do granicy wsi Łochów i tą granicą do rzeki Liwiec, przecina ją i lewym brzegiem tej rzeki biegnie do granicy wsi Owsianka, przecina tę rzekę i południowym brzegiem drogi biegnie do szosy Mińsk Mazowiecki - Wyszków, przecina ją i zachodnim brze­giem tej szosy biegnie w kierunku północnym do rowu, a następnie w kierunku północno-zachodnim południo­wym brzegiem rowu i dobiega do styku granicy wsi Barchów z torem kolejowym linii Warszawa - Białystok.

W rozporządzeniu określono, iż prawa miejskie miejscowości te uzyskują z Nowym Rokiem - z dniem 1 stycznia 1969 r.

Pięćdziesiąt lat temu, już po zmianie granic administracyjnych, zwiększeniu powierzchni Łochowa, liczył on ponad 3,7 tys. mieszkańców. Obecnie jest nas prawie 7 tys. Prawie dwukrotny przyrost z wolniejszą tendencją przyrostu ostatnich 30 lat, gdyż upadek produkcji przemysłowej Bumar-Proma, zarówno w Łochowie, zapoczątkowany jeszcze w XIX wieku przez Judela Perlisa, a w Ostrówku przez Leona Loewenstaina - dał znać o sobie. Już mało kto pamięta, że w szczytowym momencie rozwoju tej firmy, w połowie lat 70 minionego wieku w jej obydwu zakładach (Łochów i Ostrówek) pracowało ponad 2 tys. osób. Dynamika wzrostu liczby mieszkańców Łochowa byłaby zapewne o wiele bardziej imponująca, gdyby wskaźnik dzietności był znacznie wyższy niż jest lecz to jakby inne znaki czasu, typowe nie tyko dla naszej małej społeczności.

O ile dynamika przyrostu ludności Łochowa jako miasta nie jest zbyt imponująca, o tyle przyrost bloków mieszkalnych a szczególnie wolnostojących domów mieszkalnych - już owszem. Jednak coraz to częstszy widok „Na sprzedaż” nie napawa optymizmem, co do dalszego rozwoju naszego miasteczka, jego potencjału.

            R

Festiwal Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb”

W niedziele 9 grudnia mieszkańcy Łochowa usłyszeli po raz kolejny dźwięk ligawki. W ramach Festiwalu Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb” zorganizowanym przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie odbył się już XVII konkurs gry na tym pięknym instrumencie.

Zwyczaj gry na ligawce jest wieloletnią tradycją kultury ludowej Mazowsza wschodniego. Nie każdy jednak wie, że gdy wybrzmiewa dźwięk ligawki, rozpoczyna się okres Adwentu. Przez cztery kolejne niedziele, legacze mogą dmuchać w swoje własnoręcznie wyrzeźbione instrumenty, kultywując obyczaj i zachęcając tym samym całe rodziny do wspólnego grania.

Tegoroczny festiwal rozpoczął się Mszą świętą w Łochowskim Kościele. Legacze już przed wejściem dali próbkę swoich możliwości akustycznych, ku uciesze wszystkich przybywających. Sam dźwięk ligawy można było usłyszeć w promieniu kilku kilometrów. Jak co roku, MiGOK w Łochowie zorganizował konkurs gry na ligawce i już od godziny 14, całe miasto słuchało Melodii Bożych Trąb. Od początku konkursu, swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Łochowa, p. Robert Gołaszewski, wraz z małżonką. Bacznie przyglądał się całemu wydarzeniu. Na koniec, wraz z dyrektorem MiGOK-u, p. Arturem Lisem oraz członkami jury, wręczył dyplomy uczestnikom ligawkowego grania.

Uczestnicy byli podzieleni na trzy kategorie wiekowe, do lat 20, 20-60 lat oraz kategoria seniorzy, powyżej 60 lat. Ich zmagania oceniało jury w składzie: Andrzej Klejzerowicz - przewodniczący, Roman Kryst, prof. Piotr Dahlig oraz dr Piotr Dorosz. Kryteria były proste, najpiękniejsza melodia adwentowa, donośność gry i ogólne wrażenia artystyczne.

W kategorii do lat 20, 1 miejsce zdobył Przemysław Tartaczuk, jako druga uplasowała się Ilona Ignatowska, natomiast trzecie miejsce zajął Dariusz Oleszczuk. Na wyróżnienie zasłużył natomiast Adam Ignatowski. Największą liczbą uczestników cieszył się przedział wiekowy 20-60 lat i tutaj, miejsce 1 zdobył Teodor Niemyjski, na drugiej lokacie ex aequo zostali odznaczeni dyplomem i nagrodą pieniężną Rafał Gałaguz oraz Mateusz Zalewski. Jako trzeci zostali wybrani Paweł Fiedoruk oraz Tomasz Maliszewski. Dwa wyróżnienia powędrowały dla Mariusza Gałaguza oraz Pawła Bondarczuka. Kategoria seniorska wyłoniła następujących zwycięzców: miejsce 1 zdobył Piotr Bondarczuk, jako drugi wybrany został Antoni Wojno, 3 miejsce należało do Romana Brochockiego oraz Eugeniusza Szymaniaka. Specjalne wyróżnienie otrzymał Leonard Madziar. Każdy uczestnik do lat 10 otrzymał dyplom udziału wraz z nagrodami rzeczowymi. Jury w ten sposób chciało zmotywować najmłodszych do dalszego kultywowania tej wspaniałej, adwentowej tradycji.

Program minionej niedzieli obejmował również występ znanego i lubianego w naszym regionie zespołu „Gwizdalanki”. W ramach Festiwalu Zbliżenia Kultur, wystąpiła również kobieca formacja folkowa „Same Suki”, grająca muzykę kobiet z miasta inspirowaną muzyką ludową. Mocne teksty i wyraziste dźwięki wypełniły łochowską salę bankietową. Dziewczyny dały czadu, jesteśmy przekonani, że po niedzielnym koncercie, zespołowi przybędzie wielu sympatyków z naszej gminy.

Festiwal został zorganizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Łochów oraz Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie.

MiGOK

 

Link do pobrania zdjęć z Festiwalu

https://drive.google.com/open?id=1Yb3vLE4Ca4KgH765ZGsjwrGLLpRfVw9g 

 

 

Ligawy 2018

Retrospektywa!

Kino Łochów

Łochowska Scena Teatralna

Trzy kroki do Kultury

„Trzy kroki do Kultury” to bezpłatny wyjazd edukacyjny uczestników Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Warszawskiej Opery Kameralnej zaplanowany na 17 listopada br. m.in. na spektakl Stanisława Moniuszki „Nocleg w Apeninach” i „Die Schweitzerhutte” (Szwajcarska Chatka) – dzień wcześniej odbędzie się światowa prapremiera nieznanej opery Moniuszki odnalezionej przez dr. Grzegorza Zieziulę.

Wycieczka jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszy Promocji Kultury.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na turniej!

Koncert PULS NIEPODLEGŁOŚCI - Orkiestra Wielkich Bębnów

14 października o godz.18.00 w niedzielę w Kościele Parafialnym w Łochowie odbędzie się koncert PULS NIEPODLEGŁOŚCI - Orkiestra Wielkich Bębnów. Jest to projekt muzyczny realizowany w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Gościnnie wystąpią Parafialna Schola Młodzieżowa, Schola Dziecięca i Zespół Gwizdalanki.

Projekt został rozpoczęty w czerwcu badaniami terenowymi prowadzonymi na Podlasiu, w celu zebrania melodii i pieśni ludowych.

Opracowane przez muzyków utwory były już prezentowane w formie otwartych warsztatów bębniarskich Puls Niepodległości 24.06.18, 27.07.18 w Łochowie oraz 26.08.2018 w Węgrowie.

W projekcie uczestniczy 20 artystów, muzykologów, a kompozycje bębniarskie są autorstwa Tomira Sówki.

 

Szlachetna Paczka!

 Zostań lokalnym Herosem!

 Wolontariusz Szlachetnej Paczki to LOKALNY HEROS! Dlaczego? Bo to on dzięki swojemu zaangażowaniu w pomaganie realnie zmienia historie rodzin w potrzebie. Tylko w 2017 r. do projektu włączyliśmy ich ponad 20 tys., a wartość materialna pomocy przekazanej im w ramach Paczki wyniosła prawie 54 mln zł! Nie byłoby to możliwe bez pracy i energii drużyny SuperW. Życie ubogich rodzin, niepełnosprawnych czy samotnych seniorów może zmienić się dzięki Tobie!

  

 

Czytaj więcej...

Chór!

Koncert Stulecia

 
Michal Krupa