Archiwum

I Trzej Królowie…

6 stycznia br. w Uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną Uroczystością Trzech Króli, po mszy św. o 10.30, kolejny już rok, ulicami Łochowa przeszedł Orszak Trzech Króli. Z tradycja tą wiąże się znacznie dłuższe dwie tradycje: pierwsza - przyjęcie poświęconego kadzidła i kredy, którą po powrocie do domu piszemy na drzwiach wejściowych swoich domostw litery K M B i rok bieżący. Różne są interpretacje tych liter. Jedna mówi, że pochodzą od pierwszych liter imion Trzech Króli, właściwie mędrców ze wschodu: Kacper, Melchior i Baltazar, inna zaś od łacińskiego tekstu: Christus mansionem benedicat czyli „niech Chrystus błogosławi to mieszkanie”, zaś druga to taca, która z tego dnia przeznaczana jest na misyjne Dzieła Kościoła.

Tegoroczny królewski Orszak to nieco inna trasa i nieco inna lokalizacja stacji, z których ostatnia przypadła na amfiteatr w parku „Dębinka” vis a vis domu kultury lecz tą samą atrakcją nie tylko dla dzieci - wielbłądem o wdzięcznej nazwie Sułtan, który paradował na czele Orszaku, tuż za Gwiazdą Betlejemską. Następnie szły Chorągwie Orszaku, Darowi, Strażacy, Dzieci wg trzech kolorów (zielony, czerwony, niebieski) i ponad tysiąc parafian i gości.

Czytaj więcej...

Budżet gminny A.D. 2020

Pod koniec grudnia, sesją zwyczajną z 30 grudnia ub. roku, radni przyjęli budżet na 2020 rok. Ustalono gminne dochody na kwotę 94.321.470 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 85.339.512 zł i dochody majątkowe wynoszące 8.981.958 zł. Ustalono też wydatki w łącznej kwocie 96.158.218 zł, w tym wydatki bieżące wynoszące 84.245.726 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.912.492 zł. Tym samym deficyt budżetu Gminy wynosi 1.836.748 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami. Budżet na 2020 r. zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3.681.668 zł, również uwzględnia spłatę zobowiązań kredytowo-pożyczkowych w kwocie 2.344.920 zł. Potrzeba zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2020 wynika z konieczności realizacji zadań inwestycyjnych. Radni upoważnili Burmistrza Łochowa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6 mln zł.

Czytaj więcej...

Wieści gminne

 W grudniu minionego już roku radni naszej gminy obradowali trzykrotnie: 4 grudnia - podczas sesji zwyczajnej, 10 grudnia - podczas sesji nadzwyczajnej i 30 grudnia - na sesji zwyczajnej, tzw. budżetowej, gdyż wtedy przyjęli budżet na 2020 rok. Ustalono gminne dochody na kwotę 94.321.470 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 85.339.512 zł i dochody majątkowe wynoszące 8.981.958 zł. Ustalono też wydatki w łącznej kwocie 96.158.218 zł, w tym wydatki bieżące wynoszące 84.245.726 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.912.492 zł. Tym samym deficyt budżetu Gminy wynosi 1.836.748 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami. Zob. materiał „Budżet gminny A.D. 2020”.

 Nowy rok, nowi my. A do tego nowe, wyższe ceny. Niektóre podwyżki zafundował nam rząd, a inne rynek. Jeszcze inne - gminny samorząd. Niektórzy ekonomiści mówią wręcz o apogeum podwyżek. Pewne jest to, że zbiegają się one w czasie i odczujemy je wszyscy. Choć już teraz dane GUS pozwalają pokazać jak wzrosły ceny produktów przez ostatni rok (listopad 2018 w stosunku do listopada 2019) - cukier podrożał o ponad 24%, mięso wieprzowe 16,1%, warzywa 16%, owoce 15%, wędliny 9,5%, mąka 9,3%, ryż 6,9%, pieczywo 6,1%... to tylko kilka przykładów. Wszystko składa się na coraz droższe zakupy!

Czytaj więcej...

Podatek od nieruchomości

Podczas grudniowej sesji (4.12.2019) radni określili na 2020 rok nowe, wyższe stawki podatku od nieruchomości: od gruntów, od budynków lub ich części i od budowli.

Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,90 zł od 1m2;

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,80 zł od 1ha;

3) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,50 zł od 1m2;

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy: 3,15 zł od 1m2;

Czytaj więcej...

Ludzie listy piszą:

Zanim podpiszesz, pomyśl

Mijają już dwa miesiące, odkąd powinniśmy jeździć tunelem przez tory kolejowe w Łochowie w ciągu ul. Wyszkowskiej. Tunel miał być oddany do użytku w listopadzie 2019 r., więc od tego czasu można byłoby zapomnieć o korkach. Tymczasem jest, jak jest. Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju przesunęło na 17. stycznia 2020 r. termin rozpatrzenia odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie decyzji lokalizacyjnej (dul) odnośnie wiaduktu, a 20. listopada 2019 r. została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję środowiskową GDOŚ. To oznacza, że pozwolenie na budowę nie może zostać w tej chwili wydane. A to o tyle dobra wiadomość, że otwiera szansę na powrót do planowanego od początku tunelu, na który 4. maja 2017 r. została podpisana umowa między wykonawcą a inwestorem. Jak dotąd, nie została ona zmieniona, więc pierwotny dokument nie stracił mocy prawnej.

Czytaj więcej...

Zapłacę drożej niż w Warszawie

Obserwując, to co się dzieje z gospodarką odpadami w Polsce spodziewaliśmy się podwyżek opłaty, choć rok temu wzrost z 8 zł na 13zł  wydawał się już bardzo duży. Spodziewaliśmy się podwyżek, ale nie aż tyle. Na posiedzeniu komisji zaproponowano 29 zł od osoby w gospodarstwie domowym. Mnie ta stawka zszokowała delikatnie mówiąc, innych radnych, sądząc po minach, również. Tydzień później, na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łochowie zaproponowano już 26 zł. Jak na wyprzedaży przedświątecznej: podbić na metce wartość towaru aby sprzedać z obniżką i zarobić swoje.

Rok temu, gdy stawka wzrastała z 8 na 13 zł, klub radnych „Porozumienie dla Rozwoju” przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie (dostępne na mojej stronie internetowe na facebooku - wpis z 5 stycznia 2019 r.) w którym,  wydaje się, że dość jasno zostały podane argumenty i wytłumaczone mechanizmy ekonomiczne, które wpływają na wartość oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która zaś ma bezpośrednie przełożenie na wysokość opłaty za gospodarkę odpadami.

Czytaj więcej...

Słodko-gorzki 2019 rok!

To był dla naszej drużyny bardzo intensywny czas. Znów zabrakło niewiele do medalu w Ekstralidze Seniorów. Miesiąc później zajęliśmy 3. miejsce w Pucharze Polski, co było dużym sukcesem. Do nowego sezonu intensywnie się przygotowaliśmy i początek mieliśmy bardzo dobry. Później dwa ważne zwycięstwa z Gorzowem i Szarotką, ale też porażki z Zielonką, Nowym Targiem i Sanokiem. W Nowy Rok weszliśmy z wygraną z drużyną z Babimostu, ale przede wszystkim z optymizmem i świadomością, że jeszcze dużo pracy przed nami. Nie poddajemy się i walczymy o medal!

Cieszy też dobra gra młodszych kategorii i coraz większe zainteresowanie unihokejem wśród dzieci. Wydaje mi się, że najbardziej wartościowym momentem dla nas była ostatnia sobota listopada. Przyznam szczerze, że miałem wątpliwości, czy nam się to uda. Ale to wszystko zasługa naszego kolegi z drużyny Sebastiana Sternickiego, który był głównym organizatorem przedsięwzięcia pt. „Wieczór z Olimpią”.

Czytaj więcej...

Policyjne info

Dzielnicowy Roku 2019

Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie zachęca mieszkańców powiatu węgrowskiego do udziału w konkursie na „Najpopularniejszego dzielnicowego roku 2019„ i oddanie głosu na wybranego dzielnicowego.  Głos można oddać poprzez wypełnienie anonimowej  ankiety i pozostawienie jej w oznaczonym miejscu, np. w Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie, Urzędzie Miasta Węgrów, Starostwie Powiatowym w Węgrowie czy w Urzędach Gmin na terenie powiatu węgrowskiego. Konkurs trwa do 31 stycznia 2020 r.

Zdarzenia drogowe

W drugiej połowie grudnia ub. roku doszło do szeregu zdarzeń drogowych:

• 29 grudnia w m. Stoczek, mieszkaniec pow. węgrowskiego kierując pojazdem marki VW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na prawe pobocze,  a następnie na lewe pobocze i uderzył w drzewo. Kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości (0,58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).

• 27 grudnia w m. Węgrów, mieszkanka pow. węgrowskiego kierując pojazdem marki Toyota, na przejściu dla pieszych potrąciła pieszą, która w wyniku doznanych obrażeń została zabrana do szpitala.

Czytaj więcej...

Sześć Koncertów Pieśni Adwentowych

W Ramach Festiwalu Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb” Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie zorganizował sześć Koncertów Pieśni Adwentowych. Koncerty odbyły się w kościołach parafialnych Gminy Łochów gdzie parafianie z pobliskich miejscowości mogli wysłuchać przepięknych utworów w wykonaniu Beaty Oleszek i Witolda Brody.

Naszymi gośćmi jak już wspomniano była Beata Oleszek, która pochodzi z Lubelszczyzny z miejscowości Kocudza o niezmiernie oryginalnych tradycjach śpiewu, gwary i obyczajach. Pani Beata na co dzień występuje w zespole Jarzębina jak również bierze udział w przeróżnych projektach artystycznych.

Czytaj więcej...

Wigilia w ŁUTW

Również Łochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie miał swoje uroczyste Spotkanie Wigilijne. Do pomocy w organizacji spotkania przyłączyli się również pozostali seniorzy z  ŁUTW przygotowując stół wigilijny wraz z potrawami.  

Wspaniałym akcentem podczas spotkania było wspólne śpiewanie z zespołami działającymi przy MiGOK: chórem wielopokoleniowym Łocho ho! oraz Gwizdalankami. Oprócz Seniorów w wigilii udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Senator RP Maria Koc, Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, Wiceburmistrz Łochowa Małgorzata Łotarska.

Czytaj więcej...

Oscary dla strażaków

Uwaga strażacy ochotnicy! Działacie na rzecz mieszkańców w swoich miejscowościach? Podejmujecie inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, integracyjne, dbacie o swoje wsie i miasta? Zgłoście waszą  OSP do Konkursu FLORIANY!

Strażacy OSP to nie tylko dzielni ochotnicy, którzy gaszą pożary i ratują poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. To także społeczni liderzy swoich miejscowości, pełni pomysłów i chęci poprawiania jakości życia w ich małych ojczyznach. Budują boiska w swoich wsiach, upiększają przestrzeń publiczną, organizują zajęcia integracyjne, dbają o ciągłość tradycji, krzewią kulturę i edukują. Różnorodność i pomysłowość prospołecznych projektów realizowanych przez OSP dla mieszkańców wsi, gmin i miast jest ogromna. Aby docenić i promować ten rodzaj aktywności strażaków Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. Ruszyła jego IV edycja.

Czytaj więcej...

Drugi most kolejowy

Jesienią ub. roku nasunięto wszystkie przęsła drugiego mostu kolejowego na Bugu, na linii Rail Baltica między Warszawą a Białymstokiem. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. likwiduje tzw. wąskie gardło na jednotorowej dotychczas przeprawie na odcinku Sadowne-Czyżew. Nowym mostem i drugim torem pociągi pojadą w 2020 r. Projekt realizowany jest z udziałem środków unijnych CEF „Łącząc Europę” za 569 mln zł

Dzięki budowie dwóch mostów na Bugu, linia kolejowa będzie dwutorowa na całej trasie łączącej Warszawę z Białymstokiem. Dotychczas przeprawa stanowiła tzw. wąskie gardło, gdyż linia „zwężała się” do jednego toru. Już od marca pociągi pokonują Bug nowym, 300 metrowym mostem kolejowym. Na początku 2020 r. pociągi pojadą drugim torem po bliźniaczym obiekcie.

Czytaj więcej...

Alternatywa dla „kopciucha”

Tak się składa, że od ponad roku Łochów coraz bardziej gazyfikuje się a tzw. „kopciuchy” przechodzą do lamusa. I dobrze. Szkoda tylko, że to kosztowna operacja lecz konieczna. Alternatywą dla „kopciucha” są różne kotły, również kocioł gazowy. Dosyć gęsta sieć nitek gazowych na terenie naszego miasteczka to dobra okazja, by wymienić zasilane węglem, przestarzałe i nieefektywne „kopciuchy” np. na kotły gazowe, które umożliwią zaoszczędzenie energii oraz oddychanie czystszym powietrzem. „Kopciuchy” można zastąpić wieloma innymi nowoczesnymi urządzeniami. Do wyboru są wysokosprawne kotły olejowe, elektryczne, a także opalane ekogroszkiem lub biomasą.

Czytaj więcej...