Archiwum

Nowe przejście pod torami

Po kilkuletnich zmaganiach mieszkańcy Łochowa mają nowe przejście pod linią kolejową. W czwartek 21 listopada, udostępnione zostało przejście pod linią kolejową Warszawa-Białystok. Po zlikwidowaniu w grudniu 2015 r. przez PKP PLK przejazdu kolejowego w osi ul. Żeromskiego, w ramach modernizacji tej linii, mieszkańcy Łochowa mieli obiecane przejście podziemne z tymczasowym przejściem przez tory, między ekranami, w poziomie szyn. Prowizorka trwała 4 lata, a pociągi miały obowiązek zwalniania w tym miejscu do 20 km/godz. Prace budowlane prowadziła firma „Mosty Gdynia”, rozpoczynając je w lipcu 2018 roku. Przejście ma 4,5 m szerokości i 2,5 m wysokości. I tak nowy obiekt, za ponad

Czytaj więcej...

Życie jest zaskakujące

Ależ życie jest zaskakujące. Już byłam przekonana, że temat przejazdu w ulicy Żeromskiego ucichł wraz z otwarciem przejścia podziemnego dla pieszych. A tu jednak nie i tekst przygotowany do grudniowego wydania musi poczekać.

Dziś na sesji Rady Miejskiej w Łochowie (4 grudnia), w punkcie sprawy różne, jak co sesja od powstania problemu z budową tunelu wzdłuż ul. Wyszkowskiej (planowany w przetargu  termin realizacji tunelu to listopad 2019 rok!) i tajemniczej zamianie na wiadukt (bo nikt podobno nie wydał zgody na to, a zgoda ta była konieczna do zamiany), odbyła się runda wymiany zdań przede wszystkim pomiędzy mieszkańcami.

Czytaj więcej...

VIII Przystanek Norwid

W dniach od 20-21 listopada 2019 r.  w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbyła się  VIII Łochowska Jesień Poezji. Przystanek Norwid. Festiwal ten jest wydarzeniem cyklicznym o zasięgu ogólnopolskim organizowanym już od 2011 roku. Głównym jego celem jest popularyzacja polskiej poezji, w tym twórczości Cypriana Kamila Norwida jak i innych polskich pisarzy i poetów.

Odbywający się podczas Festiwalu Konkurs Literacki „Przystanek Norwid” zachęca uczestników do własnej, niepowtarzalnej interpretacji wierszy, zaprezentowania ich przed widownią oraz rozwijania swojej własnej twórczości literackiej, które przedstawiane są jury. 

Czytaj więcej...

Nasze nadliwieckie skarby

Jedną z wielu ważnych listopadowych imprez była prezentacja „Tezaurusa nadliwieckiego” zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie - Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem” oraz Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie. Odbyła się ona 28 listopada w siedzibie łochowskiego MiGOK.

Uczestnicy tego wydarzenia mieli okazję wysłuchać prelekcji Romana Postka, dyrektora Muzeum Zbrojowni w Liwie, na temat skarbów dziedzictwa materialnego w powiecie węgrowskim. Niezwykle ciekawa gawęda eksperta zilustrowana została bogatą ikonografią. Wykład wzbudził ogromne zainteresowanie publiczności.

Czytaj więcej...

Wieści gminne

5 grudnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Konstanty Radziwiłł podpisał umowy na realizację 32 zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przedstawicielami 24 powiatów, miast i gmin Województwa Mazowieckiego. Wśród włodarzy z terenu naszego powiatu, a zawierających z Wojewodą takie umowy znalazło się trzech włodarzy: Burmistrz Łochowa Wójt Gminy Sadowne i Wójt Gminy Liw. Nasz włodarz zawarł umowę na realizację dwóch zadań na łączną kwotę dofinansowania 1.243.712 zł - w ramach pierwszego projektu: przebudowa ul. Mickiewicza w Łochowie na odcinku długości ok 0,46 km z kwotą dofinansowania 813.112 zł oraz dofinansowanie na kwotę 430.600 zł w ramach drugiego zadania, tj. budowa ul. Stawowej w Łochowie o łącznej długości ok 0,3 km. Ulice te są już gotowe, teraz kwestia rozliczeń z wykonawcą. Gmina Sadowne otrzymała dofinansowanie kwotą 457.745 zł na przebudowę drogi gminnej Złotki - Kolonia Złotki, a Gmina Liw kwotę 1.241.262 zł. na budowę II etapu drogi gminnej Ludwinów - Tończa oraz przebudowę drogi gminnej w obrębie wsi Ruchna.

Czytaj więcej...

Policyjne info

Idzie zima

Opady śniegu i przymrozek przypomniały, że zbliża się kalendarzowa zima. Oprócz zmiany opon i przygotowania auta do tej trudnej i wymagającej pory roku, należy również zmienić technikę i sposób jazdy. Również piesi w tym okresie powinni zachować szczególną ostrożność podczas wkraczania na jezdnię. Mazowieccy policjanci apelują do kierowców i pieszych o zachowanie czujności i rozwagę.

Zdarzenia drogowe

W drugiej i trzeciej dekadzie listopada na terenie powiatu węgrowskiego doszło do zdarzeń drogowych, m.in.:

Czytaj więcej...

O specjalnych potrzebach edukacyjnych

7 grudnia w Sali konferencyjnej Dworca Kolejowego w Łochowie odbyła się ośmiogodzinna konferencja naukowa „Specjalne potrzeby edukacyjne - realne wyzwania szkoły, nauczyciela i rodziny” skierowana do rodziców, dyrektorów szkół, placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, specjalistów organizujących proces kształcenia w ramach orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Czytaj więcej...

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży

W piątek 22 listopada br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grębkowie odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Węgrowie połączone z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za rok 2018/2019. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu Powiatu Węgrowskiego Tadeusz Kot i Włodzimierz Miszczak, Burmistrz Węgrowa - Paweł Marchela, Wójt Gminy Grębków - Bogdan Doliński, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

Czytaj więcej...

„Król pianistów w świecie polityki”

- czyli o międzynarodowej konferencji naukowej

Listopad był tym cudownym miesiącem roku, w którym przywracana jest pamięć o wiekopomnych dokonaniach Ignacego Jana Paderewskiego, polskiego patrioty i filantropa, polityka i męża stanu, wybitnego pianisty i kompozytora. W dniach 18-20 listopada b.r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęconą życiu i działalności Ignacego Jana Paderewskiego pod wymownym tytułem „Król pianistów w świecie polityki”. Konferencja była projektem zrealizowanym w ramach obchodów Stulecia Archiwów Państwowych pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.

Czytaj więcej...

Nasza wspólna sprawa

Uczniowie klas 3 łochowskiego liceum uczęszczający na fakultety z geografii wzięli udział w warsztatach w ramach projektu „Nasza wspólna sprawa – zrównoważony rozwój miast Południa i Północy”. Zajęcia odbyły się 29 października i były podzielone na 4 części oraz trwały ok. 4 godz., z czego po każdej miała miejsce krótka przerwa.

Na samym początku uczniowie za pomocą swoich smartfonów rozwiązali test wiedzy o zrównoważonym rozwoju. Uzyskane wyniki były różne, lecz nie zadowoliły większości uczestników.

Czytaj więcej...

Konfederaci w Węgrowie

W piątek 15 listopada na rynku w Węgrowie odbyła się konferencja prasowa Konfederacji i Rot Niepodległości. Działacze prowadzili również zbiórkę podpisów pt. „Stop 447” i dyskutowali z mieszkańcami Węgrowa.

Coraz częściej widzimy prowokacje godzące w nasze wartości narodowe, m.in. przez lewicowe środowiska blokujące Marsz Niepodległości lub w Sejmie gdzie jeden z posłów podczas ślubowania użył bolszewickiego gestu - zaczął Karol Rostek - Inicjatywy patriotyczne mają na celu wyłącznie obronę naszego kraju przed wyłudzeniem tego, za co nasi przodkowie przelewali krew.

Czytaj więcej...

W zgodzie z naturą

Albert Einstein zwykł mawiać, że gdy zginie ostatnia pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia. W Polsce żyje 470 gatunków owadów pszczołowatych. Aż 222 z nich zagrożone jest wyginięciem! Pszczołom brakuje miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć, rozmnażać się i zdobywać pokarm. Pszczoły to nie tylko miód. Prawie 80 proc. roślin występujących w Polsce jest zapylana przez owady. Gdyby nie pszczoły, te rośliny nie mogłyby się rozmnażać. Spośród 100 gatunków roślin uprawnych, które zapewniają 90 proc. żywności na świecie, aż 71 jest zapylanych przez pszczoły.

Czytaj więcej...