Archiwum

Nowe tory funkcjonowania

Nowa Rada Miejska w Łochowie, można już powiedzieć, że weszła w nowe tory funkcjonowania. Od 21 listopada, kiedy złożyliśmy ślubowanie, do końca 2018 roku odbyły się cztery sesje, a radni zdążyli już zadomowić się w sali konferencyjnej na dworcu kolejowym w Łochowie, gdzie odbywają się sesje. Jeszcze trwają konsultacje godziny rozpoczęcia sesji. Chyba od początku samorządu lokalnego, a na pewno dwie ostatnie kadencje, sesje rozpoczynały się o godzinie 10. Zostając radną dwa i pół roku temu, zabiegałam o zmianę godziny rozpoczęcia sesji rady na późniejszą, z uwagi na pracę zawodową. Nie udało się.

Czytaj więcej...

50 lat praw miejskich Łochowa

50 lat temu, 17 grudnia 1968 roku, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 1968 Nr 48 poz. 343), Łochów uzyskał prawa miejskie. W rozporządzeniu tym prawa miejskie nadano kilkunastu miejscowościom z województwa warszawskiego i katowickiego. Wtedy obowiązywał jeszcze podział administracyjny z 17 województwami.

 W Rozporządzeniu tym czytamy:

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6r poz. 48) zarządza się, co następuje:

§ 1. W województwie warszawskim tworzy się miasta:

Czytaj więcej...

Tegoroczny budżet

Budżet Gminy Łochów na rok bieżący - 2019 - radni  przyjęli  podczas  sesji  28  grudnia ubiegłego roku. Z uzasadnienia do projektu budżetu Gminy na 2019 rok dowiadujemy się, że został on opracowany według zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz przyjętych założeń. Uwzględnia on lokalne uwarunkowania takie jak: wynajem mienia komunalnego, dzierżawę gruntów, ściągalność podatków i opłat, możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Istotne jest, że możliwości finansowe Gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa. Przybywa też zadań zleconych, za którymi nie idą wystarczające środki finansowe. Dużym obciążeniem są zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na zrealizowane inwestycje oraz utrzymanie istniejących jednostek.

Czytaj więcej...

Orszak Trzech Króli w Łochowie

Tegoroczny Orszak Trzech Króli w Łochowie, w porównaniu z trzema poprzednimi, był wyjątkowy z dwóch powodów: dzięki ogromnej aktywności „w sieci” zdołaliśmy zwyciężyć w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację „Orszak Trzech Króli” gdzie nagrodą główną jest prawdziwy wielbłąd, uczestniczący w orszaku, a także transmisja orszaku w TVP1 w godz. 11.45 - 13.45 w doborowym towarzystwie - orszaku warszawskiego, krakowskiego i gdańskiego. Wielbłąda dosiadł król Kacper (Marcin Gręda). Melchior i Baltazar jechali na koniach. Przewodzili oni około 2,5 tys. uczestników orszaku.

Czytaj więcej...

Zima 2019 w MiGOK Łochów

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, zaprasza na wydarzenia kulturalne w styczniu i lutym. Przez całe ferie zimowe w dniach 23.01.2019 - 10.02.2019 na przybyłych czeka mnóstwo atrakcji.

Zaczynamy 23.01 Galą Noworoczną, czyli podsumowaniem półrocznego działania ognisk muzycznych i kół zainteresowań.

Z okazji ferii w Domu Kultury, Kino Łochów przygotowało „Bajkowe poranki dla dzieci” w ramach których w dniach od 24 stycznia do 10 lutego, o godzinie 10:00, najmłodsi będą mogli zobaczyć specjalne pokazy w promocyjnej cenie - 12zł za bilet. Do każdego biletu dołączony będzie zestaw, popcorn i napój gratis. Po seansie czekają kolejne zajęcia, m. in. zajęcia plastyczne, gry planszowe, zajęcia ceramiczne oraz teatralne. Finałem zajęć teatralnych będzie występ 1 lutego w piątek o godzinie 16:00.

Czytaj więcej...

Nie marnujmy czasu!

Z pewnością każdy z nas pomyślał sobie wiele razy „ale ten czas leci”.  To oczywista prawda. Panta rhei - wszystko płynie, jak mawiał przed wiekami grecki filozof. Ale ważniejsze jest byśmy sobie uświadomili, że gorsze od upływających dni jest ich marnowanie. Nie dopuszczajmy do takiej sytuacji. Niech to będzie nasze noworoczne postanowienie!

„Jeśli chcesz - znajdziesz czas. Jeśli nie chcesz - znajdziesz wymówkę”

Czytaj więcej...

Wrzesień 1939. Hitler w Łochowie i okupacja - Cz. II.

Nowym nabytkiem w pierwszych latach okupacji była kaplica w Budziskach. Zaczęło się od osiedlenia się w tej wsi dwóch młodych księży i dwóch zakonnic z grupy wysiedlonych z poznańskiego. Zostali dobrze przyjęci przez tutejszych. (…) Owi wielkopolscy księża wpadli na pomysł utworzenia planowanej już wcześniej kaplicy w Budziskach, co bardzo spodobało się miejscowym. (…)  Szybko więc zaadaptowano na kaplicę połowę budynku szkolnego i zainaugurowano działalność nowej placówki religijnej. W tym momencie wynikł wśród parafian rozłam na tych, którzy pozostali wierni parafialnej świątyni i tych, którzy przestali do niej chodzić. Rozdarci wewnętrznie byli łochowianie. Z jednej strony lojalność w stosunku do starego proboszcza, z drugiej pokusa skrócenia drogi na niedzielną mszę o trzy kilometry. "Zdrajcy" musieli się liczyć z objawami niezadowolenia szanowanego skądinąd ks. Lewickiego, np. trudności w uzyskaniu metryki ochrzczonego w Budziskach dziecka, jako że kaplica nie miała prawa prowadzenia ksiąg parafialnych. Vendetta trwała aż do lat powojennych.

Czytaj więcej...

Wieści gminne

•W 2019 roku obchodzimy jubileusz 50-lecia nadania Łochowowi praw miejskich. Komitet ds. obchodów tego jubileuszu ma opracować plan działań realizowanych przez cały ten rok. 50 lat temu stosownym dokumentem (z grudnia 1968 r.) Łochów otrzymał prawa miejskie. Zob. mat. „50 lat praw miejskich Łochowa”. 

• 9 grudnia ub. r. mieszkańcy Łochowa usłyszeli po raz kolejny dźwięk ligawki w ramach Festiwalu Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb”. Festiwal rozpoczął się Mszą świętą w Łochowskim Kościele, gdzie legacze - już przed wejściem - dali próbkę swoich możliwości akustycznych, które można było usłyszeć w promieniu kilku kilometrów.

Czytaj więcej...

Budżetowa sesja

Na 28 grudnia 2018 r. zwołano zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie. Była to tzw. sesja budżetowa, gdyż uchwalono na niej budżet Gminy Łochów na 2019 rok. Radni obradowali w  sali konferencyjnej Dworca w Łochowie.

Po przyjęciu porządku obrad wysłuchano krótkiego wystąpienia komendanta komisariatu policji w Łochowie o całodobowym funkcjonowaniu tego komisariatu, gdzie pracuje 36 funkcjonariuszy. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łochowa w okresie między sesjami, w tym wydanych zarządzeniach złożył burmistrz Gołaszewski.

Czytaj więcej...

Policyjne info

Tragiczny wypadek na Węgrowskiej

W piątek, 28 grudnia, przed godz. 23 na ul. Węgrowskiej w Łochowie, w ciągu drogi krajowej 62 doszło do tragicznego wypadku. Kierujący samochodem osobowym  m-ki Seat Ibiza, 19-latek, nie dostosował prędkości  do warunków panujących na jezdni, w wyniku czego na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze, po uderzeniu pojazdem w słup elektryczny poniósł śmierć na miejscu. Troje pasażerów - mieszkańców powiatu węgrowskiego, zostało przewiezionych do szpitali. Ciężkich obrażeń ciała w postaci urazu czaszkowo-mózgowego doznała podróżująca autem 15-latka, którą przetransportowano do Szpitala w Wyszkowie. Do szpitala na Saszerów, z uszkodzonymi kończynami dolnymi przewieziono 17-latka, a do szpitala na Niekłańskiej trafiła17-letnia ofiara tego wypadku.

Czytaj więcej...

Cienka granica

Czy zdarzyło Wam się kiedyś krzyczeć na partnera, na dziecko, na rodziców? Byliście u granic wytrzymałości, powiedzieliście słowa, których potem nie da się cofnąć?

Ile razy słyszeliście od swoich bliskich: „Jesteś głupi/ głupia”, „ Do niczego się nie nadajesz”, „Ty idioto, głupku….” Ile razy daliście dziecku klapsa? Bo to przecież nic takiego….

Jak reagujecie w sytuacjach stresowych, w chwili kryzysu? Czy macie potem poczucie winy? Czy próbujecie szukać przyczyn w sobie, czy raczej w sytuacji zewnętrznej, w partnerze, dziecku, w ludziach, którzy Was sprowokowali?

Czytaj więcej...

12 sposobów na zdrowie

W ramach IV edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem została wydana broszura informująca „12 sposobów na zdrowie”.

Jeśli zadbamy o odpowiedni styl życia, możemy ograniczyć ryzyko zachorowania na raka, gdyż jest to choroba polegająca na niekontrolowanym namnażaniu niektórych komórek ciała, wskutek czego powstają guzy mogące dawać przerzuty do różnych organów. Najczęściej choroba ta diagnozowana jest u osób w średnim i starszym wieku, ale pierwsze zmiany w komórkach mogą pojawić się znacznie wcześniej i w konsekwencji doprowadzić do powstania nowotworu. Już w młodości możemy mieć wpływ na ryzyko rozwoju choroby, tym bardziej że znamy sposoby, aby to ryzyko istotnie zmniejszyć.

Czytaj więcej...

Nasze Miasto

Pięćdziesiąt lat temu Łochów otrzymał prawa miejskie. Na tę okoliczność 30 stycznia 2019 r. podjęliśmy uchwałę Rady Miejskiej w Łochowie w sprawie obchodów 50-lecia nadania praw miejskich Miasta Łochowa, na mocy której burmistrz powoła komitet organizacyjny obchodów jubileuszu. Komitet zaś zorganizuje nam, jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, wydarzenia, imprezy, konkursy, wręczy medale okolicznościowe.

Jak powstaje miasto? Według ustawy o samorządzie gminnym, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice. Rozporządzenie to może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy. Wydanie rozporządzenia wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanej rady gminy, poprzedzonej przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami. Takie przepisy obowiązują dziś.

Czytaj więcej...