Archiwum

Historie z życia prałata

Dnia 21. września br. w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbył się wieczór autorski księdza Prałata Tadeusza Osińskiego, który właśnie wydał swoją biografię, pt: „Ksiądz Prałat Tadeusz Osiński. Życie i działalność kapłańska”. Do napisania książki nakłoniła go Katarzyna Szkarpetowska, dziennikarka, autorka, m.in.  książki wywiadu - rzeki z ks. Janem Kaczkowskim „ Dekalog” oraz książki „Jego portret. Opowieść o ks. Janie Kaczkowskim”.  Spotkanie poprowadziła Dominika Martoń-Jaroszewska 

Czytaj więcej...

Wybierajmy

W wyborach samorządowych zaplanowanych na 21 października wyłonieni zostaną wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a także radni wszystkich szczebli samorządu.

Gmina Łochów to 17 828 mieszkańców, z czego uprawnionych do głosowania jest 14 238 osób, podzielonych na 15. obwodów wyborczych oraz 42 kandydujących z 5 różnych komitetów wyborczych do Rady Miejskiej w Łochowie. To suche dane liczbowe, za którymi kryją się konkretni ludzie. Swoich kandydatów w jednomandatowych okręgach (po jednym, gdyż są to wybory większościowe) wystawiły (zgłosiły): KW PiS, czyli Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 10) - we wszystkich 15 okręgach; WWE 2018, czyli Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Droga WWE 2018 (lista nr 19) założony z inspiracji lokalnych działaczy z PSL-u - w 13 okręgach; Sami Swoi, czyli Komitet Wyborczy Wyborców Sami Swoi (lista nr 18) założony przez Wojciecha Leszczyńskiego - w 8 okręgach, Inicjatywa, czyli Komitet Wyborczy Wyborców  Inicjatywa Dla Łochowa (lista nr 20) założony z inspiracji Urszuli Kalinowskiej - w 3 okręgach i KWW Grędy, czyli Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Grędy (lista nr 17) - również w 3 okręgach.

Czytaj więcej...

Podwójne zwycięstwo!

Czasem zdarza się, że jakieś wydarzenie jest ważniejsze, niż mecz w unihokeja. Rzadko, ale jednak. W ostatni weekend września doświadczyliśmy tego i dopisaliśmy to jako kolejne zwycięstwo na koncie Olimpii Łochów!

Rywalizację w tym sezonie zaczęliśmy bardzo niepewnie od podziału punktów z drużyną z Łodzi. Zdołaliśmy wygrać tylko w niedzielę i to w doliczonym czasie gry. Uratował nas po raz kolejny Sebastian Sternicki, który dostał przydomek „człowiek-dogrywka”. Zdecydowanie lepiej zagraliśmy w Toruniu, gdzie dwukrotnie pokonaliśmy „TLU Kala-Izolacje”. Cieszy mała ilość straconych bramek oraz gra na trzy piątki.

Czytaj więcej...

Budżet partycypacyjny - głosujemy

Wyznaczony został termin głosowania nad budżetem partycypacyjnym osiedla (miasta) Łochów na 2019 rok w ramach konsultacji społecznych. Między 1 a 19 października każdy dorosły mieszkaniec Łochowa (są wyjątki, zob. poniżej) może oddać swój głos:

- jeden głos na jeden projekt inwestycyjny (spośród 6 projektów);

- jeden głos na jeden projekt społeczny (spośród 2 projektów).

Czytaj więcej...

Wieści gminne

Wrześniowych i październikowych nieco:

• 1 października (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Łochowie zawarto umowę między samorządem wojewódzkim, reprezentowanym przez wicemarszałek Janiną Orzełowską i członka zarządu województwa mazowieckiego Elżbietą Lanc a Gminą Łochów, reprezentowaną przez burmistrza Łochowa Robertem Gołaszewskim na wsparcie budowy węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego i zatoki autobusowej w Łochowie. Dotacja z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza wynosi ponad 3,1 mln zł. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Czytaj więcej...

Przedwyborcze rozmowy (3)

Jesienne wybory tuż, tuż. W naszym nowym cyklu, odsłona trzecia. Tym razem rozmowa z kontrkandydatem obecnego Burmistrza Łochowa, kandydującym w najbliższych wyborach na ten urząd - Andrzejem Suchenkiem.

- Podjął pan decyzję o kandydowaniu na Burmistrza Łochowa… Czy było łatwo?

Takie decyzje nigdy nie są łatwe, niosą za sobą wiele konsekwencji. Nie ukrywam, że przed jej podjęciem rozmawiałem z wieloma osobami, zawsze przy podejmowaniu ważnych decyzji staram się poznać opinię innych. Bardzo dużo osób pytało mnie o to, czy podejmę się tego wyzwania. Zdecydowałem, że tak i zrobiłem to dla naszej lokalnej wspólnoty, gminy i jej mieszkańców.

Czytaj więcej...

Czterolecie w Powiecie

czyli krótka rozmowa z Krzysztofem Fedorczykiem - Starostą Węgrowskim

Kończy się kadencja samorządu, jak Pan ocenia to czterolecie w powiecie?

To bardzo udany okres w pracy naszego powiatu. Pod względem inwestycyjnym zbudowaliśmy ponad 100 km dróg. Zadbaliśmy o służbę zdrowia i oświatę. Bardzo dobrze promowaliśmy naszą małą ojczyznę. W rankingu czasopisma „Wspólnota” zajęliśmy 42 miejsce w Polsce na 314 powiatów.

Czytaj więcej...

Policyjne info

Działania NURD

1 października prowadzono na terenie naszego powiatu wzmożone działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Węgrowska drogówka czuwała nad bezpieczeństwem podróżujących na drogach powiatu oraz reagowała na wykroczenia popełniane zarówno przez kierujących jak i pieszych.

Głównym zadaniem policjantów w tym dniu było zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych a także przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom.

Czytaj więcej...

Wojewódzkie dożynki z łochowskim akcentem

W dniu 16 września 2018 roku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego. Uczestnicząca w dożynkach Delegacja Powiatu Węgrowskiego liczyła 56 osób. Powiatowymi Starostami Dożynek byli Państwo Hanna i Dariusz Nowakowie, którzy od 25 lat prowadzą gospodarstwo rolne w Zambrzyńcu k/ Łochowa, o łącznej powierzchni 33 ha. Zajmują się w dużej mierze produkcją rolną, hodowlą bydła mlecznego - 27 sztuk krów mlecznych i 20 sztuk młodzieży. Cała produkcja roślinna przeznaczona jest na zabezpieczenie bazy paszowej dla bydła.

Czytaj więcej...

Spotkanie z autorką ponad 40 baśni i bajek

Dnia 27. września br. Biblioteka Publiczna w  Łochowie zaprosiła uczniów dwóch szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie oraz Szkoły Podstawowej w Ostrówku  na  spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką. Pani Wioletta jest autorką ponad 40 baśni i bajek dla dzieci, dwóch biografii m.in. Hansa Chrystiana Andersena i Faustyny Morzyckiej, czterech sztuk teatralnych oraz wielu słuchowisk radiowych. Przyjechała do nas z Elbląga i opowiadała o swojej twórczości.

Czytaj więcej...

Cheerleading po łochowsku, cz. II

c. d. rozmowy z p. Anną Pękul - „Pendolino” łochowskiego cheerleadingu (cz. I rozmowy ukazała się w poprzednim numerze G.Ł.).

- Bodajże rok bieżący przyniósł największe sukcesy naszym cheerleaderkom. Proszę o nich powiedzieć, podzielić się z Czytelnikami G.Ł.?

- Nie wiem od czego zacząć. Tak naprawdę, takiego roku dla łochowskich cheerleaderek jeszcze nie było. Cały czas obserwuję progres.  Tak trudnych i skomplikowanych układów jak tegoroczne, jeszcze nie widziałam w Polsce. Mogę z pełną odpowiedzialnością jako sędzia PSCH i trener powiedzieć, że Łochów w tym roku miał najlepszych zawodników od początku istnienia cheer w naszej Gminie.

Czytaj więcej...

Godzina „W”

W nawiązaniu do godziny „W”, w 74 rocznicę zakończenia walk warszawskich powstańców, aż się prosi zacytować śp. Stefana Kisielewskiego, który już we wrześniu 1945r. (73 lata temu) napisał tak: "Powstanie Warszawskie nie było aktem dojrzałej męskości: było aktem zniecierpliwienia, młodzieńczej niepowściągliwości. I dlatego przyniosło szkodę podstawowemu aksjomatowi patriotyzmu, jakim jest istnienie narodu ponad wszystko. Walka o honor kosztem 30% polskiego potencjału kulturalnego i gospodarczego (taki bowiem procent co najmniej stanowiła Warszawa) była poniekąd aktem psychicznego egoizmu, krótkowzroczności, nieopanowania i - nieprzemyślenia.

Czytaj więcej...

Zostań lokalnym Herosem!

Wolontariusz Szlachetnej Paczki to LOKALNY HEROS! Dlaczego? Bo to on dzięki swojemu zaangażowaniu w pomaganie realnie zmienia historie rodzin w potrzebie. Tylko w 2017 r. do projektu włączyliśmy ich ponad 20 tys., a wartość materialna pomocy przekazanej im w ramach Paczki wyniosła prawie 54 mln zł! Nie byłoby to możliwe bez pracy i energii drużyny SuperW. Życie ubogich rodzin, niepełnosprawnych czy samotnych seniorów może zmienić się dzięki Tobie!

Czytaj więcej...

Chłopcy muszą się przebierać za dziewczynki!

Przez

 Redakcja NCZAS!

30/09/2018

Szwedzka gazeta codzienna „Världen idag” opublikowała rozmowę z anonimową wychowawczynią z jednego z publicznych przedszkoli w szwedzkim Sztokholmie. „Anna”, bo pod takim pseudonimem kryje się pracowniczka placówki mówi o szokujących praktykach obowiązujących w jej miejscu pracy.

Czytaj więcej...