Archiwum

Początek trudych konsultacji

9 lutego br. (piątek) w sali konferencyjnej Dworca Kolejowego w Łochowie odbyło się spotkanie w  związku z opracowywaną dokumentacją:  studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) oraz materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Łochowa w ciągu DK 62. 

Zainteresowanie spotkaniem niebywale duże, gdyż przebieg obwodnicy budzi wiele emocji.  Frekwencja na spotkaniu przerosła oczekiwania organizatorów. Przybyło około 200 osób, na przygotowanych około 100 miejsc siedzących, stąd do sali konferencyjnej trudno było wcisnąć przysłowiowej szpilki. Podobnie było z otoczeniem dworca, gdyż samochodami z całej okolicy zjechało kilkadziesiąt osób, w tym żywo zainteresowani tematem działkowicze - mieszkańcy Warszawy. Dość, że dla zaprowadzenia jako takiego porządku przy stanowiskach zatrzymujących się przy dworcu autobusów z powracającymi z pracy pasażerami - interweniować musiała policja. 

Czytaj więcej...

Obwodnica niezgody

W centrum Łochowa krzyżują się dwie drogi krajowe nr 50 i 62 oraz linia kolejowa E75 przez drogę nr 62. W związku z tym ponad 8 kilometrowa obwodnica ma rozwiązać problemy komunikacyjne i wyprowadzić ruch tranzytowy poza granice miasta.

To jedyna duża inwestycja związana z DK62 na najbliższe lata, drogi liczącej prawie 300 km, zwanej też północna obwodnicą Warszawy. Założenie bardzo szlachetne i pożądane, a cel - budowa obwodnicy Łochowa - długo oczekiwane, nawet z problemami, gdyż niespełna trzy lata temu inwestycja ta nie znalazła się w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Wtedy to (24. stycznia 2015 r.) została zorganizowana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w związku z nieumieszczeniem jej (obwodnicy) w ww. rządowym programie, owocem której było wysłanie protestu.

Czytaj więcej...

Wieści gminne

 W związku z planowaną budową obwodnicy Łochowa, która będzie przebiegać nowym śladem DK 62, władze Gminy Łochów zwróciły się z prośbą o składanie uwag do przedstawionych przez Biuro Projektowe TRAKT wariantów przebiegu obwodnicy. Wszystkie warianty przebiegu obwodnicy do pobrania na: www.trakt.pl/obwodnica-lochowa/ Formularze uwag do projektu udostępniono na stronie internetowej www.gminalochow.pl w zakładce: news/konsultacje lub można było je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańca (na parterze) w Urzędzie Miejskim w Łochowie. Termin zgłaszania uwag wyznaczono na 28 lutego 2018

Czytaj więcej...

Znicz zapalono

czyli SIME Polska gazyfikuje 4 kolejne gminy na Mazowszu

23 lutego 2018r.w Pałacu Łochów odbyła się uroczystość uruchomienia gazociągu Dobre - Łochów. Inwestycja prowadzona przez spółkę dystrybucyjną SIME Polska sp. z o.o. przebiega przez teren 4 gmin: Dobre, Strachówka, Jadów i Łochów położonych w powiatach: mińskim, wołomińskim oraz węgrowskim. Docelowo z błękitnego paliwa będzie mogło skorzystać kilka tysięcy gospodarstw domowych, instytucji i przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Krok do tyłu, będą dwa w przód?

Stare przysłowie mówi, że czasem potrzebny jest krok w tył, by następnie zrobić dwa do przodu. Można się o tym przekonać szczególnie w sporcie. Doświadczyliśmy tego po pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ekstraligi Mężczyzn w unihokeja…

To miał być wyjątkowy mecz. Na własnym boisku, z wspierającymi nas kibicami, z nadzieją, że postawimy kolejny krok do tego, by zdobyć medal Mistrzostw Polski. Przeciwnikiem była znana nam z poprzednich lat i kategorii wiekowych drużyna KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ. Spotkanie było wyjątkowe, ale głównie z tego względu, że cechowało je jedna rzecz: BEZRADNOŚĆ. To mi przychodzi na myśl, gdy wspominam ten pamiętny sobotni wieczór.

Czytaj więcej...

Odebrane kompetencje

W ubiegłym roku została znowelizowana ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze przygotowywania i zatwierdzania taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zmiany dotyczą m.in. okresu na jaki taryfy mają być ustalane, organu właściwego do ich zatwierdzenia oraz procedury, w której zatwierdzenie to ma nastąpić. Ustawodawca dokonując nowelizacji powyższej ustawy zadecydował, iż taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej

Czytaj więcej...

Ostatni dzień lutego

Na ostatni dzień lutego (środa 28.02.2018) zwołano zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie. Odbyła się ona w sali konferencyjnej przy Hali Sportowej im. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa, przy ul. Wyspiańskiego 20 w Łochowie.

Uchwał było niewiele, więc trzy punkty obrad: informacja Burmistrza Łochowa na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji w okresie między sesjami oraz zapytania i odpowiedz na zapytania i wolne wnioski nabrały jeszcze większego znaczenia, niż dotychczas.

Podjęte uchwały tego dnia to:

Czytaj więcej...

Wiek XXI: cywilizacja samotnych?

Ministerstwo ds. Samotności. Żart? Absolutnie nie. To zatrważająca rzeczywistość współczesności. Premier Wielkiej Brytania Theresa May dostrzegając problem 9 mln Brytyjczyków, w połowie stycznia bieżącego roku powołała takowe w swoim kraju. Po oszacowaniu skali zjawiska ma powstać narodowa strategia walki z samotnością.

Zobaczmy jak to wygląda w Europie i w Polsce. Eurostat podaje, że w Europie osób samotnych jest ok. 160 mln. Ostatni Spis Powszechny podaje, że polskich samotników w wieku 25-40 lat jest prawie 5 mln. Szacuje się, że do 2030 r. liczba ta wzrośnie jeszcze o

Czytaj więcej...

Ludzie listy piszą - Nie do zaakceptowania

Mieszkańcy osady Gniazdowo, położonej na terenie gminy Łochów, pomiędzy Kaliskami a Pogorzelcem, z dużym zaniepokojeniem przyjęli informację o planowanej obwodnicy Łochowa, a konkretnie jej przebiegu na odcinkach północnych W1 i W2. Z naszego punktu widzenia proponowany kształt tego przedsięwzięcia jest nie do zaakceptowania.

Najpoważniejsze zastrzeżenie budzi fakt, że odcinek pierwszy obwodnicy (część łącząca Pogorzelec z Łochowem) znajduje się w bezpośredniej bliskości chronionego Obszaru Natura 2000 oraz Ostoi Nadliwieckiej. To siedliska zwierząt (sarny, zające, ptactwo, bobry, dziki) oraz

Czytaj więcej...

Ludzie listy piszą - Temat do refleksji

Nadszedł czas na kolejną lekcję życia obywatelskiego w Łochowie. Jako obywatele kraju leżącego w środku demokratycznej Europy, w którym powszechnie wyznawanymi wartościami są wolność i równość, mamy prawo do tego, żeby wiedzieć, jakie decyzje są podejmowane w sprawach dla nas ważnych. Prawo to gwarantuje nam najważniejszy dokument - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 61. ust 1 i 2 jasno stwierdzają: „Obywatel ma prawo do

Czytaj więcej...

Obiecujące talenty

Dnia 15 lutego w sali konferencyjnej przy ul. Wyspiańskiego 20 w Łochowie odbyła się gala, już XVII edycji powiatowego konkursu literackiego „Pióro szuka talentu”, organizowanego dotychczas przez łochowskie gimnazjum, a po oświatowych przekształceniach - przez Szkołę Podstawową nr 2 w Łochowie.

Konkurs pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Nadleśnictwa Łochów, Starostę Węgrowskiego i Burmistrza Łochowa. Wcześniej, bo 25 stycznia jury konkursu dokonało rozstrzygnięcia nadesłanych na konkurs 213prac, na które składały się utwory poetyckie i prozatorskie. W związku z tym jury konkursu: Piotr Witul, Barbara Gałązka, Ewa Kowalczyk, Jolanta Prochacka-Cyrych i Karol Wojteczek miało pełne ręce roboty.

Czytaj więcej...

… i po Balu

XIV Bal Charytatywny CARITAS za nami. Tradycyjnie w ostatnią sobotę karnawału Łochów bawił się dobroczynnie, gdyż całkowity dochód z balu,  a wyniósł on w tym roku 22.488 zł. Wpłynął na konto Łochowskiego o/Caritas.

Ofiarność uczestników w liczbie ponad 180 osób była w tym roku wyjątkowa. Za co składam im wielkie dzięki, nie w swoim imieniu lecz w imieniu tych wszystkich, którym dzięki tym pieniądzom będziemy mogli pomagać w myśl słów „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili

Czytaj więcej...

Policyjne info

„Bezpieczne przejście”

22 lutego na terenie powiatu węgrowskiego policjanci wydziału ruchu drogowego prowadzili działania „Bezpieczne przejście”. W ich trakcie szczególnym nadzorem ze strony funkcjonariuszy objęto przejścia dla pieszych.

Główne przyczyny wypadków powstałych z winy pieszych to wyjście przed pojazd, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym. Piesi najczęściej wchodzą

Czytaj więcej...

Przy stole… tenisowym

W niedzielę 18 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kamionnie  odbył się I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Łochowa.

Otwarcia Turnieju dokonała Dyrektor Szkoły p. Agnieszka Pyźlak wraz z Burmistrzem Łochowa 
p.. Robertem Gołaszewskim, który objął honorowym patronatem to wydarzenie. Całość Turnieju poprowadził p. Mariusz Burzyński, nauczyciel wychowania fizycznego.

Czytaj więcej...

Wiersz Patriotyczny

Biblioteka Publiczna  im. Medarda Downarowicza w Łochowie, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, ogłosiła  Konkurs na Wiersz Patriotyczny.

Konkurs przeznaczony jest dla szkół z terenu gminy Łochów, gdzie każdy z uczestników może zgłosić jeden wiersz. Wiersz wraz z danymi autora należy złożyć do 31 maja br. w siedzibie biblioteki przy ul.1 Maja 24.Wiersze konkursowe oceni jury powołane przez organizatora w trzech kategoriach:

Czytaj więcej...

Jej książkowe serie

czyli spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszka w Łochowie

Dnia 9. lutego Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza zaprosiła do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie autorkę książek dla dzieci Agnieszkę Tyszkę.

Czytaj więcej...