Archiwum

Królewski Orszak w Łochowie

6 stycznia 2018 roku Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami 644 miast i miasteczek w Polsce i w kilkudziesięciu miejscowościach za granicą. Przeszedł też ulicami Łochowa. W porównaniu z Orszakiem z ubiegłego roku jest to ponad 120 miejscowości więcej.

Wzrost ilości Orszaków jest efektem oddolnej inicjatywy tysięcy wolontariuszy, poświęcających swój czas i siłę, aby rozwijać to piękne kulturalne i religijne wydarzenie. Dla łochowian, w porównaniu z ubiegłym rokiem, największą niespodziankę sprawiła aura,

Czytaj więcej...

Winien i ma - przyjęto budżet gminny

               Jak każdy budżet samorządu, tak i budżet Gminy Łochów na 2018 rok opracowany został według zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz o założenia do projektu budżetu państwa na 2018 r.

               Ponadto uwzględniać powinien lokalne uwarunkowania typu wynajem mienia komunalnego, dzierżawę gruntów, ściągalność podatków i opłat, możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz wpływ radnych, stojących za określonymi inwestycjami, jako bardziej niezbędnymi. Tym samym konstruowanie budżetu jest trudne, gdyż wszystko trzeba odpowiednio wyważyć, a szczególnie rosnące oczekiwani i potrzeby lokalnego społeczeństwa, przy nie malejących obciążeniach wynikających ze zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na zrealizowane inwestycje oraz utrzymanie istniejących jednostek samorządowych naszej gminy, typu szkoły itp. A na spłatę kredytów i pożyczek jest konieczne zaciągnięcie następnego kredytu, co jest możliwe w ciągu 2-3 lat.

Czytaj więcej...

Wieści gminne

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dwa zadania z terenu Gminy Łochów:

1. Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Kamionnę na odcinku 1,4 km wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez Ostrówek na odcinku 2 km wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

• W 2018 roku przy DK50 na odcinku Łochów - Topór zostanie wybudowany chodnik dla pieszych o długości 7,86 km.

Czytaj więcej...

Grudniowe sesje

W grudniu odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej. Pierwsza była sesją nadzwyczajną, co wynikało z nowych przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Odbyła się w pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia - 27 grudnia.

Dotyczyła ona  podjęcia uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. Trzeba nam wiedzieć, że mimo dominacji w naszej gminie samorządowych placówek oświatowych, dosyć dużo jest prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne: dwie w Łochowie i po jednej w Brzuzie, Ogrodnikach, i Kaliskach.

Czytaj więcej...

Olimpia podsumowuje rok!

Zawsze byłem zwolennikiem tego, by w pewnym momencie się zatrzymać, spojrzeć na ostatnie miesiące i zadać sobie pytania: czy to, co sobie zakładałem udało się spełnić? Czy osiągnąłem założone cele?  Czy jestem z siebie zadowolony? Czego zabrakło?

Nie inaczej jest wśród drużyn sportowych, dlatego zapraszam na unihokejowe podsumowanie 2017 roku!

Przeszłość

Ciężko oceniać drużynę, której jest się czynnym zawodnikiem. To trochę, jakby poszczególni ministrowie mieli za zadanie opowiedzieć o dokonaniach rządu. Wiadomo, jest świetnie, żadnych minusów, a i w Telewizji Publicznej nas pochwalą!

Czytaj więcej...

Zdecydowanie lepsze wyniki

Zdecydowanie lepsze wyniki zanotowała Olimpia w młodszych kategoriach wiekowych. Perspektywa rozwoju unihokeja w Łochowie jest więc optymistyczna. Regularnie trenuje ok. 80 chłopców w różnych kategoriach wiekowych, osiągają oni bardzo dobre wyniki w rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z całej Polski, a dalsze zapewne są kwestią czasu.

Warto dodać, że czterech zawodników: Kacper Skura, Paweł Chrupek, Piotr Kaniuk i Sebastian Gąsiorek otrzymało powołania do szerokiej kadry U-19 przygotowującej się na Mistrzostwa Świata, które w maju 2019 r. odbędą się w Kanadzie.

Czytaj więcej...

Budżet to ważna sprawa

„Mamy Budżet” chce się wołać, bo budżet to ważna sprawa dla społeczności gminnej. I burmistrzowi i radnym, na koniec każdego roku, bardzo zależy na uchwaleniu budżetu na rok następny, bo na nieuchwaleniu tylko wszyscy tracą.

Wprawdzie, jeśli do uchwalenia budżetu nie dojdzie w czasie przewidzianym ustawą o finansach publicznych, izba obrachunkowa nie ma nic przeciwko realizacji projektu budżetu przygotowanego przez organ wykonawczy, czyli burmistrza, ale to zawsze jest praca na „pół gwizdka” i w niepewności, a to niczemu i nikomu nie służy.

Czytaj więcej...

Sąsiad zza Odry

I się rozpoczął - rok 2018, który jest dla nas Polaków rokiem wyjątkowym. Właśnie w tej chwili, kiedy piszę te słowa, Kamil Stoch wygrywa po raz drugi Turniej Czterech Skoczni. Wielki sukces!

Na finał dwukrotnie odegrano, i co ważne poprawnie, Mazurek Dąbrowskiego, nasz hymn. Podkreślam to jeszcze raz - poprawnie, bo kiedy Kamil zwyciężał na skoczniach w Niemczech, to organizatorzy odtwarzali nasz hymn, jakby to był marsz żałobny a nie mazurek. Niby tacy dokładni, perfekcyjni a nie potrafili poprawnie odtworzyć utworu muzycznego.

Czytaj więcej...

Interaktywnie

Zrobiło się interaktywnie w naszych szkołach. Trzy szkoły podstawowe w Gminie Łochów otrzymały w grudniu ub. roku 5 interaktywnych monitorów dotykowych, 1  projektor, 1 zestaw głośników, co było wynikiem rządowego programu pod nazwą „Aktywna Tablica”.

Programu mającego za zadanie rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Ten nowoczesny sprzęt otrzymały trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku i Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach.

Czytaj więcej...

Policyjne info

Działania „Prędkość”

5 stycznia prowadzono działania „Prędkość”. Jak wynika z policyjnych statystyk głównym zagrożeniem w ruchu drogowym jest nadmierna prędkość pojazdów, gdyż im większa prędkość tym trudniej uniknąć wypadku i tym poważniejsze są obrażenia u ofiar. Utrzymujący się wysoki poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kraju, jak również na terenie garnizonu mazowieckiego spowodowany jest m.in. nagminnym łamaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego przez kierujących, a w szczególności dotyczących ograniczeń prędkości.

Czytaj więcej...

Teatr z bliska

W dniu 12 grudnia 2017 r. odbył się ostatni minionego już roku wyjazd do teatru z projektu „Teatr z Bliska” w ramach programu „Kultura dostępna”. Przedsięwzięcie to było dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pomysłodawcą i organizatorem projektu był Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie. Program ten był skierowany do osób od 50 roku życia, głównie słuchaczy Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Łochowie.

Czytaj więcej...

Wyjątkowe melodie z duszą

Pierwsze dni grudnia po raz kolejny przyniosły wiele niezapomnianych chwil  przygotowujących nas na okres świąt Bożego Narodzenia.

Donośne dźwięki symbolizujące tradycyjne, pasterskie nawoływania, ponownie rozbrzmiały na zachodnich rubieżach Podlasia i wschodniego Mazowsza, w malowniczej scenerii  dorzecza Bugu  i Liwca. W tym miejscu ponownie spotkały się drogi trzech Diecezji, by podtrzymać symbolikę dawnych instrumentów. Mowa oczywiście o kolejnej edycji  Festiwalu Zbliżenia Kultur - „Melodiach Bożych Trąb” .

Czytaj więcej...

STOP ASF

Hodowco trzody chlewnej - Przestrzegaj następujących zasad aby chronić gospodarstwo przed zawleczeniem wirusa:

- Kupuj świnie wyłącznie ze znanego źródła.

- Świnie wprowadzane do gospodarstwa muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia.

- Utrzymuj świnie bez możliwości kontaktu z dzikami.

Czytaj więcej...

Noś odblaski - świeć przykładem

Używanie elementów odblaskowych przez pieszych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok i widoczność jest zdecydowanie gorsza, może uratować życie.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku.

Czytaj więcej...