Archiwum

Kamień węgielny Julinowi

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na budowę dwóch domów Kampusu na potrzeby Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, w wyniku którego Powiat Węgrowski powierzył to zadanie firmie budowlanej ARCUS Technologie z Celestynowa nastąpił szybki i z rozmachem proces ich budowy - usadowionej w pobliżu („przez miedzę”) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana i Heleny Paderewskich w Kaliskach. Jednak żeby rozpoczęte dzieło zostało poświęcone, dnia 30 czerwca odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę tych domów.

Czytaj więcej...

Absolutorium dla Burmistrza

Sesja Rady Miejskiej z 28 czerwca była bardzo ważna dla gminnej władzy wykonawczej, czyli Burmistrza Łochowa kierującego Gminą Łochów, gdyż była to tzw. sesja absolutoryjna. W całym kraju, zgodnie z ustawą, w do końca czerwca we wszystkich samorządach terytorialnych takie sesje muszą się odbyć.

Procedura absolutorium, zanim dojdzie do ostatecznego przez radnych głosowania nad udzieleniem absolutorium, jest dosyć długa i nieco zawiła ale tak to rozpisano w ustawie i tak ma być. Dość, że naszemu Burmistrzowi takiego absolutorium z wykonania budżetu gm. Łochów za 2016 rok udzielono jednogłośnie, również opozycja.

Czytaj więcej...

Festiwal w Dni Łochowa

Festiwal Zbliżenia Kultur w ramach Dni Łochowa to impreza cykliczna, mająca charakter imprezy plenerowej. Jest to największa i jedyna tego typu impreza organizowana przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, która gromadzi dużą publiczność, dochodzącą do 1000 widzów!

Jedną z głównych atrakcji wydarzenia w tym roku będzie występ znanego polskiego zespołu muzycznego: grupy pop-rockowej De Mono, gwiazdy polskiej muzyki popularnej. Ponadto na scenie zaprezentuje się zespół muzyki disco polo - Bobi, a także zespoły Tulipany, WSB oraz grupy folklorystyczne związane z Ośrodkiem Kultury w Łochowie - Łochowianie, Gwizdalanki i Kapela Łochowska.

Czytaj więcej...

Dziel i rządź

Do końca czerwca, we wszystkich gminach, powiatach, województwach analizowano sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2016 i podejmowano uchwałę w sprawie zatwierdzenia tegoż sprawozdania oraz uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi w miastach, zarządowi w powiatach i województwach.

Taka uchwała, szczególnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wymaga wcześniejszej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łochowie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, jako organu nadzorczego nad działalnością samorządu.

Czytaj więcej...

Anioły w Łochowie

czyli kolejny już Marsz dla Życia i Rodziny połączony z piknikiem rodzinnym

18 czerwca w parafii Niepokalanego Serca N.M.P w Łochowie jak i w wielu innych miejscach w Polsce odbył się MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY, z tym że ten nasz połączony był z festynem rodzinnym zorganizowanym przez Caritas działającym przy naszej parafii oraz Wspólnotą Domowego Kościoła.

Eucharystią o godz. 12.00 miejscowy ks. Proboszcz Roman Kowerdziej wprowadził w temat rodziny i potrzeby dbania o relacje, więzi i miłość wobec rodziców i dzieci. Zachęcił do modlitwy i daru z siebie na rzecz drugiej kochanej osoby.

Czytaj więcej...

Wieści gminne

Czerwcowe wieści gminne i lipcowych co nieco:

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 4,8 mln zł na zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej powstanie park miejski „Dębinka” za 5,7 mln zł. Więcej zob. w materiale „Dębinka doczekała się”.

•Dnia 20 czerwca doszło do zebrania, podczas którego Inwestor (przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), PKP PLK i wykonawca - f-ma PORR przedstawili radnym i mieszkańcom Łochowa propozycję zmiany

Czytaj więcej...

Wartości europejskie

Nie zgadzam się z wypowiedziami niektórych komentatorów i polityków prawej strony życia politycznego, że Polska powstaje z kolan. Naród polski nigdy nie był na kolanach, chyba, że przed Cudownym Obrazem Pani Jasnogórskiej, gdzie modlili się tak władcy, jak i lud boży naszej Ojczyzny.

Ani potop szwedzki, ani rozbiory, ani okupacja niemiecka czy też sowiecka, nie rzuciły narodu polskiego na kolana. Co najwyżej Polacy mieli opuszczone głowy, gdyż za jej podnoszenie w najlepszym razie można było dostać w twarz, zaś w najgorszym - kulę i to w potylicę.

Czytaj więcej...

Biesiada Nocy Świętojańskiej

Dnia 24 czerwca na błoniach Pałacu Łochów odbyła się Biesiada Nocy Świętojańskiej, której organizatorem był Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie oraz Pałac Łochów (Grupa Arche). Patronat Imprezy objął Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, który przywitał wszystkich Gości, wraz z Dyrektorem MiGOK-u Arturem Lisem, Pełnomocnikiem Dyrektora od spraw ŁUTW Anetą Kowalczyk, oraz Robertem Lipką muzykiem Kapeli Lipy.

Następnie odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2016/2017 Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Studenci otrzymali pamiątkowe dyplomy, a rada programowa wraz z wykładowcami ŁUTW podziękowania.

Czytaj więcej...

Dębinka doczekała się

Nawet Red. nie jest w stanie doliczyć się od ilu to już lat jest mowa wśród radnych o zagospodarowaniu Dębinki. Tym razem może wreszcie, gdyż 3 lipca br. zawarto umowę na dofinansowanie z funduszy europejskich zagospodarowanie tego terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe.

Umowę podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW - Kazimierz Kujda, Burmistrz Łochowa - Robert Gołaszewski i Skarbnik Gminy Łochów - Maria Komuda. Na uroczystości obecni byli: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc i przedstawiciel Lasów Państwowych (właściciel gruntu) - Robert Jaśkiewicz, Wicedyrektor ds. Ekonomicznych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Czytaj więcej...

Przebudowa dróg = poprawa

W dniu 12 czerwca wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Szmit - w obecności wicemarszałek Senatu RP, Marii Koc, Burmistrza Łochowa, Roberta Gołaszewskiego i sołtysa wsi Kamionna i jednocześnie Radnej Rady Miejskiej w Łochowie, Krystyny Kielan - podpisał finansowanie z budżetu państwa na trzy zadania, w tym dwa z nich dotyczą naszej gminy. Odnosi się to do Kamionny i Ostrówka. Przez obydwie te miejscowości biegną drogi krajowe: DK62 i DK50.

Rozbudowa odcinka drogi DK62 biegnącego przez Kamionnę ma być realizowana w latach 2017-2021, a jego wartość ma wynieść 6 mln 450 tys. zł.

Czytaj więcej...

Wycinka drzew i krzewów

Od 17 czerwca 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące usuwania drzew z prywatnych nieruchomości. Zaostrzają one obowiązujące od nowego roku prawo dotyczące wycinki drzew na prywatnym gruncie. Przewidują, że prywatny właściciel gruntu, chcąc dokonać wycinki drzew, krzewów na swojej nieruchomości, na cele niezwiązane prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał zgłosić ten fakt wcześniej do Burmistrza Łochowa.

Jak należy postępować, by wyciąć drzewo, krzewy?

Czytaj więcej...

Policyjne info

Długi czerwcowy weekend

Podczas długiego czerwcowego weekendu (Boże Ciało) funkcjonariusze policji sprawdzali, czy kierujący poruszają się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością. Kontrolowali także stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach. W okresie tym doszło na terenie naszego powiatu do 5 kolizji drogowych, a 15 czerwca na terenie gm. Korytnica zatrzymano do kontroli drogowej volkswagena, którym kierował  50-letni mężczyzna - po badaniu na zawartość alkoholu, okazało się, że ma on ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Udaremniono jemu dalszą jazdę i zatrzymano prawo jazdy.

Czytaj więcej...

Uwaga ASF!

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw.Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa tez człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Czytaj więcej...

100 lat temu

czyli o kolejnym etapie julińskiego projektu o Objawieniach Matki Bożej Fatimskiej

Rok 2017 jest czasem szczególnym. To właśnie na ten rok przypada 100.rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. Uczniowie Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej „Julin” w Kaliskach, znajdującej się na terenie gminy Łochów 13 maja rozpoczęli projekt edukacyjny związany z tym ważnym jubileuszem.

Uczniowie julińskiej szkoły w swoim liście do Papieża Franciszka poprosili o błogosławieństwo na czas realizacji projektu i - uzyskawszy takowe wsparcie - z radością rozpoczęli realizację zadań.

Czytaj więcej...