Archiwum

Wszechstronność Pepłowskiej

Dnia 20. kwietnia br. w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbyła się promocja książki Danuty Grodzkiej-Wojdyny„Małgorzata Pepłowska tkaczka dywanów dwuosnowowych, wycinankarka, wykonawczyni rekwizytów obrzędowych z opłatka”.

Wydarzenie to było połączone z otwarciem wystawy rękodzieła Małgorzaty Pepłowskiej, której tkaniny można było zobaczyć w MiGOK Łochów na jesieni zeszłego roku, wraz z gobelinami Jadwigi Kresy i Katarzyny Bali.

Małgorzata Pepłowska jest mieszkanką Ruchny (Gmina Liw). Należy do grona uczennic węgrowskiej tkaczki Haliny Fijołek (1903-2010), laureatki Nagrody im. Oskara Kolberga w 2000 r. Tkactwa nauczyła się również

w Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w  Węgrowie (Cepelii). Jest obecnie cenioną artystką wykonującą tkaniny dwuosnowowe, jak i ludowe ozdoby z bibuły i wycinanki z opłatka. Obrazy, które przedstawia Małgorzata Pepłowska na tkaninach, dotyczą przedstawień architektonicznych Węgrowa i okolic, scen z życia człowieka i jego związku z przyrodą, zmiennością pór roku itp. Jej prace stanowią prawdziwe dzieła sztuki. Znajdują się w zbiorach wielu muzeów w Polsce, jak i za granicą oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce. Laureatka wielu prestiżowych nagród, m.in. Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Bierze udział w licznych imprezach ludowych, festynach, wystawach, konkursach i warsztatach.

Pani Danuta zachwycona twórczością Pani Małgorzaty, zaczęła robić wszystko, by prace rękodzielniczki ujrzały więcej światła dziennego. To też skłoniło ją do napisania książki, której promocja miała również miejsce w łochowskim MiGOK-u.

Podczas spotkania wyświetlany był także film jej reżyserii, pt: „Twórcy Ludowi Ziemi Węgrowskiej”. Spotkanie uświetniła wystawa Małgorzaty Pepłowskiej. Goście mogli zobaczyć naocznie, jak piękne rzeczy tworzy Małgorzata Pepłowska. Atmosferę ludową podniósł wspaniały występ zespołu Gwizdalanki z Gwizdał.

Wydarzenie bardzo podobało się wszystkim przybyłym Gościom, a szczególnie piękne wyroby Małgorzaty Pepłowskiej, które można było oglądać w Galerii MiGOK do 8 maja 2017 r.

Autorka publikacji jest regionalistką, krajoznawczynią, nauczycielką, przewodnikiem turystycznym, animatorką kultury, społecznym opiekunem nad zabytkami. Jest zasłużonym pracownikiem PTTK, w którym pełni funkcję wiceprezesa Oddziału PTTK w Węgrowie. Członkini wielu lokalnych organizacji turystycznych, m.in. Wielkiego Gościńca Litewskiego i Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Założyła też Prywatne Muzeum Sztuki Ludowej w Zambrzyńcu. Autorka i współautorka wielu wydawnictw i filmów o tematyce krajoznawczo-turystycznej oraz kultury ludowej. Nagrodzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami”, a także przez Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki”.

AK