Archiwum

Nadliwiecką doliną bajki płyną i płyną

I Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych - Łochów 2017 odbył się 25 kwietnia b.r. i skierowany był do placówek przedszkolnych. Dodatkowo Przeglądowi towarzyszyły jeszcze dwa powiatowe konkursy logopedyczne pt. „Piękne słowa – nie całkiem zapomniane” i „Gramatyka dla smyka”, których adresatami byli uczniowie szkół podstawowych.

Pomysłodawcą i organizatorem tych inicjatyw było Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie, a koordynatorami p. Jolanta Abramczyk i Dominika Martoń-Jaroszewska. Honorowego Patronatu nad nimi udzielili: Wicemarszałek Senatu RP p. Maria Koc, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Węgrowski p. Krzysztof Fedorczyk, Burmistrz Łochowa p. Robert Gołaszewski oraz Dyrektor MiGOK w Łochowie p. Artur Lis.

 

Przegląd o charakterze konkursowym był pionierską inicjatywą w naszym powiecie i wzięło w nim udział osiem zespołów teatralnych z pięciu przedszkoli. Na łochowskiej scenie wystąpiło 103 dzieci. W konkursie „Piękne słowa - nie całkiem zapomniane” udział wzięły cztery szkoły podstawowe z naszego powiatu i łącznie wpłynęło 17 albumów ze słowami, które znikają z czynnego słownika, a warto byłoby je zachować jako dziedzictwo naszej regionalnej kultury. Na konkurs „Gramatyka dla smyka” zgłosiła się tylko jedna szkoła, która stworzyła ciekawą grę dydaktyczną pt. „Bingo ortograficzne”.

Swoją obecnością Przegląd zaszczycili znakomici goście i Honorowi Patroni w osobach Doroty Skrzypek - Wicekurator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Roberta Gołaszewskiego- BurmistrzaŁochowa, Małgorzaty Łotarskiej- Wiceburmistrz, Małgorzaty Siuchta Dyrektor KPSP „Julin” im. H. i I.J. Paderewskich w Kaliskach, Beaty Załeckiej - Dyrektor Biblioteki Publicznej im. M. Downarowicza w Łochowie oraz nauczyciele, opiekunowie i rodzice najmłodszych aktorów.

                Uroczystego otwarcia przeglądu dokonała Grażyna Gajewska p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie, a merytorycznie o teatrze opowiedział Artur Lis. Gościnnie wystąpili uczniowie klasy IIIb ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej, którzy pod kierunkiem Anety Bartosiewicz zagrali krótką formę teatralną pt. „Szanuj zdrowie jak je masz”.

                Przegląd odbył się w miłej i bardzo twórczej atmosferze. Koordynatorki przeglądu zaplanowały dość płynny przebieg wszystkich prezentacji teatralnych oraz sprawne nagradzanie laureatów. Jury w składzie: Andrzej Hausner (aktor, lektor), Dominika Martoń-Jaroszewska (logopeda, surdopedagog, pedagog specjalny) i Monika Maliszewska-Lis (aktorka, animator kultury) bardzo wysoko oceniło artystyczny poziom teatralnych prezentacji w obydwu kategoriach - młodszych i starszych przedszkolaków.

Laureatami Przeglądu „Nadliwiecką doliną bajki płyną i płyną…” zostali:

W kategorii I – dzieci w wieku 3-4 lat:

I miejsce –zespół „Skowronki” z SP nr 3 im. M. Konopnickiej w Łochowie za spektakl „Gdzie jesteś wiosno?” w reżyserii Joanny Świętochowskiej, Agnieszki Sulich i Eweliny Miciukiewicz.

II miejsce - zespół„Maluchy” z Przedszkola Wojtka Strażaka w Gwizdałach za inscenizację
„Kto z kim przystaje”, którąwyreżyserowały Joanna Szelest i Anna Jarosz.

III miejsce - zespół „Tygryski” za inscenizację „Kredki siostrzyczki” w reżyserii Marty Saks i Ewy Karczmarczyk

W kategorii II – dzieci w wieku 5-6 lat:

I miejsce - zespół „Aniołeczki” z SP „Julin” w Kaliskach za inscenizację „Na straganie”, które wyreżyserowała Ewa Krzyżewska.

II miejsce - zespół „Bajkowe Trójeczki” z SP nr 3 w Łochowie za spektakl „Zamieszanie w krainie bajek” w reżyserii Marty Wachowicz, Anny Malenka i Natalii Lewandowskiej.

III miejsce - zespół „Starszaki” z Przedszkola Wojtka Strażaka w Gwizdałachza przedstawienie „Królewna Śnieżka” w reżyserii  Urszuli Jaskuła.

W konkursie „Piękne słowa – nie całkiem zapomniane” w kategorii uczniów kl. I-III przyznano:

I miejsce - Julia Szymańska z SP „Julin”, opiekun Małgorzata Fabisiak

II miejsce - Monika Klimek z SP w Stoczku, opiekun Agnieszka Rogala

III miejsce - Mateusz Kalbarczyk z SP „Julin”, opiekun Sylwia Kołodziejek.

Natomiast w kategorii uczniów kl. IV-VI przyznano:

I miejsce: Aleksandra Matusik z SP w Stoczku, opiekun Dorota Kalata oraz Krystyna Halina Wilczyńska z SP „Julin”, opiekun Małgorzata Rowicka.

II miejsce: Michał Rydzewski z SP w Ostrówku, opiekun Elżbieta Wrzosek oraz Adrianna Osiecka z SP „Julin”, opiekun p. Małgorzata Rowicka.

III miejsce:Karolina Świętoń z SP „Julin”, opiekun Małgorzata Rowicka oraz Aleksandra Zyśk z SP w Stoczku, opiekun Dorota Kalata.

Wyróżnienie otrzymali: Piotr Siuchta (SP „Julin”) i Kamila Boryszewska (SP nr 3).

W konkursie „Gramatyka dla smyka” przyznanoI miejsce klasie IV z SP w Stoczku.

                Główną nagrodą dla laureatów wszystkich konkursów była statuetka łochowskiego łosia wykonana przez artystę ceramika Romana Kuzelyaka, ufundowane przez Burmistrza Łochowa. Dzięki sfinansowaniu nagród i upominków przez Honorowego Patrona Krzysztofa Fedorczyka- Starosty Węgrowskiego i sponsorów: Nadleśnictwo Łochów, Bank Spółdzielczy w Łochowie, FHU Duet, Apteka Verbena, Hurtownia Farex, Mirpol i Parmex Meble wszyscy laureaci otrzymali nagrody, a każdy uczestnik indywidualny zestaw upominkowy.

                O zorganizowanym po raz pierwszy przeglądzie pozytywnie wypowiedziała się Dorota Skrzypek wicekurator MKO i władze naszego miasta sugerując kontynuację tego przedsięwzięcia. Organizatorzy postarają się sprostać wezwaniu. Mamy nadzieję, że za rok  ponownie na łochowskiej scenie zabłysną przedszkolaki w aktorskim kunszcie.

                Dyrekcja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie i koordynatorki inicjatyw wyrażają serdeczne podziękowania Honorowym Patronom: Wicemarszałek Senatu RP p. Marii Koc, Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty, Staroście Węgrowskiemu p. Krzysztofowi Fedorczykowi, Burmistrzowi Łochowa p. Robertowi Gołaszewskiemu oraz Dyrektorowi Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie p. Arturowi Lis za nadanie rangi naszym konkursom i dofinansowanie przedsięwzięć.

                Gorąco dziękują wszystkim Sponsorom: Nadleśnictwu Łochów, Bankowi Spółdzielczemu w Łochowie, FHU Duet Zbigniewowi Wójcikowi, Aptece Verbena Arkadiuszowi Piotrowskiemu, Hurtowni Farex, PHUP „Mirpol” Mirosławowi Ziółkowskiemu i Parmex Meble Piotrowi Sulichowi za rzeczowe i pieniężne wsparcie.

                Wyrażają szczególną wdzięczność Dyrektorowi i całej załodze MiGOK za umożliwienie nam zrealizowania przeglądu, dzielenie się doświadczeniem i pomoc techniczną.

Jolanta Abramczyk