Oświadczenie p. Wiceburmistrz

Drodzy Czytelnicy „Gazety Łochowskiej” poniższa informacja jest moją odpowiedzią na artykuł jaki ukazał się w ostatnim numerze „Gazety Łochowskiej” pod tytułem  „Fundusz Sołecki Wentylem” autorstwa radnej Pani Urszuli Kalinowskiej. W mojej ocenie w ww. materiale Pani radna posługuje się insynuacjami i kłamstwami.

Po pierwsze - kłamstwem jest to, że obecnie budowany chodnik pomiędzy Łochowem Fabrycznym a Łopianką miał przebiegać koło mojej posesji. Moją posesję od chodnika dzieli znaczna odległość, a prawdziwym celem konieczności  budowy tego chodnika była poprawa bezpieczeństwa od wielu lat zgłaszana przez mieszkańców. Wspomniany wyżej artykuł sugeruje również, że przy realizacji tego zadania naruszone zostały procedury zamówień publicznych. Informuję państwa że wszystkie procedury zostały zachowane.

 

Chodnik został wprowadzony już do projektu budżetu na 2017 rok. 30 grudnia 2016 roku została podjęta uchwała budżetowa na 2017 rok i inwestycja ta została zatwierdzona przez Radę. 03 stycznia 2017 roku została ogłoszona informacja o przetargu na to zadanie. Wpłynęło 9 ofert których otwarcie nastąpiło  19 stycznia 2017r.  31 stycznia przetarg został rozstrzygnięty,  a umowa została podpisana 10 lutego 2017r.  z firmą Wojciech Przyborowski „GARDEN-BRUK” Laski 29 07-130 Łochów. Nie rozumiem czym kierowała się Pani radna informując czytelników, że „Pośpiesznie podpisano umowę. Aby radni nie zmienili zdania”?

                Głównym  motywem artykułu jest mylny przekaz, że Fundusz Sołecki stanowi dodatkowe źródło dochodów gminy. Jestem przekonana, że czytelnicy „Gazety Łochowskiej” wiedzą,  że są to środki w wysokości około 530 tys. zł po raz pierwszy wyodrębnione z budżetu Gminy Łochów na ten cel. Jako przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zabiegaliśmy o ten fundusz od wielu lat. Wspólnie cieszymy się, że po zmianie Burmistrza nasze postulaty zostały spełnione i mieszkańcy wsi mają obecnie do dyspozycji środki, które odpowiedzialnie zagospodarują.

                Zupełnie nie rozumiem jaki cel przyświecał Pani radnej publikując kłamliwe informacje, które zawsze ma możliwość sprawdzić. Pracownicy Urzędu i ja osobiście służymy wszelką pomocą w udostępnianiu interesujących Panią Urszulę Kalinowską informacji.

                Małgorzata Łotarska

 
Michal Krupa