Płużański o Niezłomnych

W sobotę 18. marca br. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie pt. „Żołnierze wyklęci i ich oprawcy”. Organizatorem spotkania był Klub Gazety Polskiej w Łochowie a gościem Pan Tadeusz Płużański. Jest on dziennikarzem, publicystą, prezesem Fundacji „Łączka” oraz Społecznego Trybunału Narodowego.

                      Od lat zajmuje się tematyką polskiego podziemia niepodległościowego lat 1945-1963. Podczas spotkania przedstawił sylwetki niektórych żołnierzy wyklętych oraz ich prześladowców. Zwrócił też uwagę na problemy, które spowalniają akcję poszukiwania miejsc pochówku zamordowanych oraz osądzenia ich oprawców.

Problemy te wynikają przede wszystkim z braku uregulowań prawnych. Wielu żołnierzy wyklętych do dzisiaj nie zostałozrehabilitowanych.  Rehabilitację przeprowadza się jedynie na podstawie orzeczenia o złamaniu procedur prawnych. Według prelegentabrak jest ustawy stwierdzającej, że wszyscy oni byli sądzeni i skazywani z motywów politycznych oraz o nieważności uregulowań prawnych okresu powojennego wprowadzonych przez komunistów. Problemem jest też brak dekomunizacji środowiska sędziowskiego. Brak uregulowań prawnych nie pozwala też osądzić oprawców lat powojennych i późniejszych.

                      Powstały Społeczny Trybunał Narodowy będzie skazywał ludzi władzy tamtego okresu na kary honorowe, m.in.: zapomnienie społeczne, oświadczenie o braku honoru. Po wystąpieniu T. Płużańskiego wywiązała się dyskusja oraz zadawano pytania. Na koniec można było nabyć książki autorstwa gościa, uzyskać jego autograf i indywidualnie porozmawiać. Należy tylko żałować, że czas spotkania był ograniczony.

                      Tadeusz Łuniewski

 
Michal Krupa