Miało być tylko 100 drzew….

Nasze środowisko za sprawą Lions Club International zyskało dodatkowe „płuco” ratujące nas przed zgubnymi skutkami skażenia powietrza.

Lions Club International postanowił w nietypowy sposób uczcić 100 lecie powstania tej chyba największej na świecie humanitarnej organizacji, w której 1400 000 wolontariuszy działających w ponad 200 krajach świata działa na rzecz społeczności lokalnej i wspiera ludzi potrzebujących pomocy. Jest to pozarządowe stowarzyszenie apolityczne i areligijne z przedstawicielstwem przy ONZcie.

 

Tym razem polscy lioni postanowili wspólnie z podopiecznymi świętować pracując i bawiąc się jednocześnie. Bo radości i śmiechu było wiele, kiedy trzeba było sadzić malutkie sadzonki nie mając o leśnictwie zbyt wiele wiedzy. Bardzo pomocni okazali się pracownicy Nadleśnictwa Łochów w osobach: st. specjalisty ds. hodowli lasu Łukasza Łopińskiego, podleśniczego Zbigniewa Kozioła oraz stażysty Mariusza Kubickiego. I oczywiście bez opieki Nadleśniczego Bogusława Piątka całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe.

Powstała nowa połać lasu w pobliżu Szumina nad Bugiem, gdzie lioni posadzili 2000 sztuk sosny, 120 sztuk brzozy, 50 jarzębin i 50 grusz. Dzielnie pomagała młodzież ze szkolnego klubu wolontariatu ZS w Ostrówku oraz młodzież związana z DD „Julin” w Kaliskach, które od wielu lat wspierają lionki z LC Warszawa Arka. Akcja zakończyła się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami i pyszną grochówką. Dopisała też pogoda, która miała niemały wpływ na radosną, przyjacielską atmosferę pracy.

Anna Uścińska

 
Michal Krupa