Cześć Wyklętym

Na przełomie lutego i marca 2017 roku za sprawą Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie odbył się cykl wydarzeń mających na celu uczczenie Żołnierzy Wyklętych. 24 lutego miała miejsce Retrospektywa VIII Festiwalu Filmów Dokumentalnych Niepokorni Niezłomni Wyklęci 1939-1989. O godzinie 17.00 została otwarta wystawa fotograficzna poświęcona Lidii Lwow, żołnierzowi AK i konspiracji niepodległościowej 1944-1948, ostatniej towarzyszce życia mjr. Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, więźniarce politycznej PRL. O godzinie 17.30 rozpoczęły się projekcje filmów: "Pan Major Łupaszka" i "Operacja Gryf" w reż. Arkadiusza Gołębiewskiego, "Jastrząb, żołnierz Łupaszki" w reż. Dariusza Walusiaka, "Urodzona na Zamku" w reż. Bogumiła Rawicza i "Historia Ireny Sendlerowej" w reż. Andrzeja Wolfa.

 

W spotkaniu wzięli udział dyrektor artystyczny Festiwalu i reżyser prezentowanych obrazów o majorze Zygmuncie Szendzielarzu i generale Januszu Brochwicz-Lewińskim - Arkadiusz Gołębiewski oraz reżyser filmu o Józefie Bandzo - Dariusz Walusiak.

Dwa dni później, w niedzielę o godz. 11.30, została zorganizowana druga łochowska edycja biegu lokalnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja, pomysłodawcą oraz właścicielem wszelkich praw do koncepcji projektu, ze wsparciem władz miasta, gminnych jednostek OSP, Policji, Pogotowia Ratunkowego, harcerzy, wolontariuszy i miejscowych sponsorów. Wydarzenie miało na celu uczczenie pamięci bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego z lat 1944-1963. W ramach tego wydarzenia odbył się bieg dla dzieci do lat 12 na dystansie 1000 m oraz bieg dla młodzieży i dorosłych na dystansie 1963 m. Wiceburmistrz Łochowa Małgorzata Łotarska oraz Dyrektor MiGOK Artur Lis, oprócz nagród i dyplomów, wręczyli zwycięzcom biegu małe popiersia por. Hieronima Piotrowskiego Jura autorstwa Tomasza Gorzkowskiego oraz medal pamiątkowy wykonany przez ceramika Romana Kuzelyaka. Wkategorii dzieci do 12 lat laureatami zostali: 1 miejsce - Damian Styś; 2 miejsce - Daniel Styś; 3 miejsce - Przemysław Ryszawa. W kategorii młodzież i dorośli zwyciężyli: 1 miejsce - Mateusz Truszkiewicz; 2 miejsce - Kamil Kandulski; 3 miejsce - Szymon Skwarski. Zostały wręczone również nagrody dla najmłodszego uczestnika - Hanny Pogorzelskiej (4 lata) i dla najstarszego uczestnika  - Marka Renika (52 lata).

Po biegu wszyscy zostali zaproszeni na grochówkę, a następnie do Ośrodka Kultury na wystawę fotograficzną poświęconą Lidii Lwow, opracowaną przez Fundację Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki. W biegu wzięło udział ponad 60 osób, na starcie zgromadziły się całe rodziny, młodzi i nieco starsi, zawodowcy i amatorzy, ponadto liczna grupa kibiców i obserwatorów. Dla wszystkich było to niecodzienne, niezwykle ważne wydarzenie. W poniedziałek, jeszcze w ramach Retrospektywy,o godzinie 12.00 w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym odbyła się projekcja filmu "Cztery życia Lidii Lwow" oraz spotkanie młodzieży z reżyserem Rafałem Mierzejewskim.

Główne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Łochowie odbyły się 1 marca o godzinie 17.30 przy pomniku por. Hieronima Piotrowskiego Jura na ulicy Armii Krajowej, gdzie zaproszeni goście, władze miasta, przedstawiciele różnych środowisk złożyli kwiaty i zapalili znicze. Na uroczystość przybyli: kapelan Światowego Związku Żołnierzy AK Warszawa Wschód Ks. Prałat Tadeusz Osiński, Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, Wiceburmistrz Małgorzata Łotarska, Prezes Koła Łochów Światowego Związku Żołnierzy AK Warszawa Wschód Andrzej Wojciechowski, radni powiatowi i gminni. Wartę honorową wystawiły Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego i 35. Drużyna ZHP im. Zawiszy Czarnego z Zespołu Szkół w Kamionnie. Zostały odczytane listy Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc. W tym miejscu warto przytoczyć bardzo ważne słowa z listu Prezydenta do tegorocznych organizatorów i uczestników uroczystości upamiętniających bohaterów powstania antykomunistycznego: „Heroiczna walka Żołnierzy Wyklętych była kolejnym aktem w dziejowym dramacie zmagań o wolną Polskę. Wobec braku realnych szans powodzenia i nadziei na zmianę położenia politycznego kraju jej dramatyzm przypomina sytuację znaną z historii powstańców styczniowych. Zarazem zaś niezłomna postawa tych ostatnich obrońców suwerennej Rzeczypospolitej jednoznacznie wskazuje na najważniejsze dla naszego narodu wartości, które my, Polacy, cenimy wyżej niż własne życie: wolność i honor, solidarność z bliźnimi i poświęcenie dla sprawy narodowej". Pani Wicemarszałek Maria Koc z kolei napisała: "Odwaga i ofiarność Niezłomnych nie zostały zapomniane. Były jak najlepsze ziarno wrzucone do ziemi, które po czasie daje największy plon. Tym plonem jest wolna Polska i pokolenie młodych patriotów, które z ogromnym szacunkiem i zaangażowaniem przywołują pamięć o Żołnierzach Wyklętych i wzorują się na Ich umiłowaniu Ojczyzny. Łochów pamięta o Bohaterach. O Hieronimie Piotrowskim ps. Jur, o Zygmuncie Szendzielarzu ps. Łupaszka, o Władysławie Łukasiuku ps. Młot i wielu innych bohaterskich synach podlaskiej i polskiej ziemi".

Na zakończenie tej części uroczystości został wykonany przez trębaczy utwór "Śpij, Kolego". Następnie odbyła się Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w Kościele Parafialnym w Jerzyskach i uroczyste złożenie wiązanek na symbolicznej mogile por. Piotrowskiego we wsi Brzuza, żołnierza 3. Brygady Wileńskiej i prezesa obwodu Ostrów Mazowiecka organizacji Wolność i Niepodległość. W tym roku przypada 70. rocznica śmierci porucznika Jura, który został zamordowany w 1947 przez funkcjonariuszy UB, a miejsce jego pochówku pozostaje do tej pory nieznane.

Cykl łochowskich uroczystości upamiętniających Żołnierzy Wyklętych objęty został patronatem narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz patronatem honorowym Wicemarszałek Senatu Marii Koc, Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka, Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego i Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa Wschód.

                DK

 
Michal Krupa