Wieści gminne

• Na budowę kampusów Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu zaplanowano w budżecie powiatu 2.450.000 zł, z terminem ich wykonania do 31 października 2017 r. Ofertę w wyznaczonym terminie (do 17 lutego br.) , na budowę dwóch kampusów o pow. 775 m kw. złożyło 3 oferentów:

- Lider & Partners Sp. z o.o. (Rogóźno 25a) na kwotę 2.959.000 zł,

- Cetus Sp. z o.o. (Łosice) na kwotę 2.991.000 zł,

- F.B.I. Tasbud S.A. (W-wa) na kwotę 4.303.590 zł.

 

W tej sytuacji Zarząd Powiatu postanowił unieważnić przetarg i ogłosić kolejny, wydłużając czas wykonania inwestycji do końca marca 2018 r. Pierwszy przetarg ogłoszono 27 stycznia, kolejny 1 marca. Z przetargów tych wyłączono: trzeci budynek kampusu z częścią finansowo-socjalną, instalację pomp ciepła, boisko wielofunkcyjne, budowę strefy rekreacyjnej oraz wyposażenie placu zabaw. W drugim przetargu przewidziano jedną płatność częściową, która nie powinna przekroczyć 60% zadania, płatną do 15 grudnia.

• 8 lutego br. radni Rady Miejskiej w Łochowie przyjęli podczas zwyczajnej sesji projekt dostosowania sieci szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz określili nowe granice obwodów szkolnych dla miasta Łochowa, w wyniku której SP 1 i SP 3 przekształcone zostaną z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową z nieco mniejszymi obwodami szkolnymi niż dotychczas, ponadto przekształcone zostanie łochowskie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową z nowym obwodem szkolnym, tzw. SP 2. (Obwody znajdują się w lutowym insercie do GŁ - Echu Łochowa oraz na stronie internetowej naszej gminy, w zakładce Aktualności). W przypadku gimnazjów w Kamionnie, Ostrówku i Gwizdałach zostaną one wchłonięte do ośmioletnich SP z dniem 1 września 2017 r.

• 22 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego radni przyjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci tych szkół. Postanowiono o przekształceniu z dniem 1 września 2017 r. pięciu zasadniczych szkół zawodowych (Węgrów - dwie, Sadowne, Ostrówek, Jaworek) w branżowe szkoły I stopnia, o przekształceniu z dniem 1 września 2017 r. dwóch sześcioletnich szkół podstawowych specjalnych w szkoły ośmioletnie, wchłaniając jednocześnie gimnazja specjalne (Węgrów, Jaworek), przekształcając z dniem 1 września 2017 r. (właściwie jedynie formalnie) szkoły  policealne (Węgrów, Sadowne) i szkołę przysposabiającą do pracy (Węgrów) oraz do przekształcenia za ponad dwa lata (z dniem 1 września 2019 r.) pięć trzyletnich LO w czteroletnie LO: dwa w Węgrowie i po jednym w Łochowie, Sadownem oraz Stoczku (NLO) i czteroletnie technika w pięcioletnie technika (Węgrów, Łochów, Sadowne). Tak jak w przypadku gmin, tak i tu wymagana jest pozytywna opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

• Burmistrz  Łochowa dnia 9. marca br. (czwartek) o godz.  18.00w  auli  Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie zorganizował  spotkanie  informacyjne z  udziałem przedstawicieli  firmy  SIME  POLSKA dotyczące planowanej  budowy  gazociągu w Gminie Łochów. Więcej - w gminnym insercie Echo Łochowa.

• O ponad 30 cm przekroczony został stan alarmowy rz. Liwiec dnia 24 lutego br., który trwał do 1 marca br. (przyczyna: roztopy, dwudniowe, opady deszczu, ruszyły wody podziemne w wyniku rozmarzającego gruntu), zaś rzeki Bug stan alarmowy został przekroczony dn. 26 lutego br. o ponad pół metra (główna przyczyna to zator kry lodowej na rzece k/Tuchlina). Na szczęście, oprócz małych lokalnych podtopień, np. Nadkole, Wywłoka, Szumin większych szkód i nieszczęść nie było. W granicach naszego powiatu mamy odcinek rzeki Bug długości ponad 30 km i rz. Liwiec - ponad 70 km. Służby melioracyjne, wodne monitorują na bieżąco stan wałów p. powodziowych i stan wód tych rzek.

• Wraz z roztopami i opadami deszczu z końca lutego br. od dwóch tygodni wylot ul. Dolnej w drogę powiatową na Brzuzę przypomina basen. System odwodnieniowy nie istnieje w tym miejscu, nie został odtworzony przez budowniczych magistrali kolejowej. Przy przejściach temperatury powietrza przez zero stopni Celsjusza świeżo położona asfaltowa nakładka (pół roku temu) może stać się szwajcarskim serem. A jeszcze dwa miesiące temu f-ma Torpol i PKP PLK otrzymali od Red. plusa za połączenie „na gwiazdkę” ul. Dolnej z drogą powiatową na Brzuzę. Tym razem poważny minus.

• Łochowski ŁKS w sparingach przygotowujących do wiosennej rundy rozgrywek A Klasy Wa-wa I radzi sobie nieźle. W drugim sparingu wysoko pokonał Tęczę Stanisławów 5:1, w kolejnym zremisował 3:3 z LKS Ostrówek, a w ostatnim pokonał na wyjeździe Orzeł Unin wynikiem 3:2. Rozpoczęcie rundy jesiennej 18 marca u nas o godz. 17.00, gdzie zagrają z SRT Halinów lecz wcześniej ostatni sparing z Kosovią Kosów Lacki.

• Od 5 marca br., od wsi Jasiorówka, rozpoczęła się peregrynacja Kopii Obrazu Jezusa Miłosiernego po rodzinach łochowskiej parafii, której celem jest zachęta do podjęcia praktyk religijnych i zaangażowanie w życie katolickiej wspólnoty. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w łochowskiej parafii zostały zaplanowane na 30 marca - 2 kwietnia.

5 marca w niedzielę w sali konferencyjnej przy Wyspiańskiego licealiści świętowali zbliżający się Dzień Kobiet.

• Przedwiosenne oznaki dostrzeżone przez Red:

- 20 lutego zakwitła leszczyna,

- 22 lutego ukazały się wierzbowe bazie,

- 27 lutego przelot żurawi, a 2 marca ich przylot,

- 2 marca pierwsza przedwiosenna burza.

• Klub Gazety Polskiej w Łochowie zaprasza w sobotę 18 marca o godz. 18 do Domu Kultury na spotkanie pt.: Żołnierze  Wyklęci i ich oprawcy. Gościem będzie Tadeusz Płużański, dziennikarz, publicysta, prezes Fundacji Łączka i Społecznego Trybunału Narodowego. Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książek autorstwa gościa.

                R

 
Michal Krupa