Archiwum

Wieści gminne

• Zgodnie z przypuszczeniem Prezydent RP podpisał 9 stycznia br. pakiet (dwóch) - przemyślanych, zaplanowanych i policzonych - ustaw  reformujących system oświaty w Polsce:

- ustawę wprowadzającą ustawę - Prawo oświatowe, zawierającą123 strony, w tym 369 artykułów;

- ustawę - Prawo oświatowe, zawierającą 85 stron, w tym 189 artykułów.

 

Obydwie są z 14 grudnia 2016 r., podjęte na dwa dni przed nietypowymi wydarzeniami na Wiejskiej. W ten sposób system oświaty w Polsce będzie przez najbliższych kilka lat regulowany, co najmniej trzema ustawami, gdyż nadal (aż do wygaśnięcia „starych” typów szkół) obowiązywała będzie również ustawa o systemie oświaty, której tekst jednolity z dnia 31 października 2016 r. posiada 212 stron, w tym 410 artykułów. Zamiast obecnych przepisów o systemie oświaty, samorządy i nauczyciele będą musieli już od stycznia tego roku stosować się do starych i nowych mądrości prawa oświatowego w postaci 420 stron nowych aktów prawa, w tym 968 artykułów. Do tego jeszcze dojdą przepisy wykonawcze do nowych oświatowych ustaw, a będzie ich co nie miara. Mamy zatem postęp wręcz lawinowy.

• W oparciu o ustawę wprowadzającą ustawę - Prawo oświatowe nasz gminny samorząd będzie musiał podjąć do 31 marca br. dwie uchwały dotyczące organizacji i nowej sieci szkół wraz z obwodami szkolnymi. W pierwszej kolejności uchwałę dotyczącą projektu sieci szkół wraz z obwodami, w tym nowo powołanymi szkołami funkcjonującymi od 1 września br., która podlega zaopiniowaniu przez kuratorium oświaty. Drugą, po uzyskaniu opinii (kurator ma 21 dni na zaopiniowanie tej pierwszej), radni podejmą jako ostateczny szlif nowego ustroju szkolnego. Właśnie odbyły się rozmowy Burmistrza Łochowa z włodarzami szkół gminnych, nauczycielami  oraz rodzicami odnośnie planów tej sieci oraz obwodów szkolnych, m.in. 1 lutego w SP nr 1 w Łochowie, tak by zaprezentować radnym przedyskutowany projekt tej sieci.

• 31 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łochowie odbyło się spotkanie Burmistrza Łochowa z przedstawicielami klubów i organizacji sportowych z terenu Gminy Łochów. Burmistrz Gołaszewski przedstawił zebranym podział środków na sport z budżetu Gminy Łochów w 2017 r. W ramach dotacji przekazane zostanie: ŁKS Łochów 123 tys. zł, w tym na rzecz Wertepowca 10 tys. zł, dla LKS Ostrówek 78 tys. zł, Olimpii - 60 tys. zł i Liwii - 45 tys. zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących SKS-y mają otrzymać 20 tys. zł, cheerleaderki 25 tys. zł. Planuje się też wsparcie organizacji XX Mistrzostw Polski Cheerleaders kwotą 35 tys. zł, na dalszą modernizację budynku ŁKS Łochów przeznaczyć 430 tys. zł, zaś na zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych 8,5 tys. zł.

Burmistrz Łochowa ogłosił 1 lutego br. pierwszy otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Gminy Łochów w 2017 r. na:

- organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie wyjazdowej, z uwzględnieniem realizacji działań z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii - 20 tys. zł;

- kompleksowe i zintegrowane działania skierowane dla mieszkańców obszarów gminy przewidzianych do rewitalizacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach przewidzianych do rewitalizacji (w tym zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych) - 2 tys. zł;

- programy, pokazy i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy - 3 tys. zł

- prowadzenie klubu seniora - 5 tys. zł;

- zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 4 tys. zł.

Termin składania ofert w Urzędzie Miejskim - do 3 marca br. Szczegóły na stronie www.gminalochow.pl

• Zarząd Powiatu zatwierdził 17 stycznia specyfikację istotnych warunków zamówienia dla przetargu na budowę kampusu Domu Dziecka “Julin” wraz z zagospodarowaniem terenu. Jak dobrze pójdzie kampus składający się z dwóch budynków na koniec października będzie gotów.

• Na Ostatki, 25 lutego br. (sobota) w auli SP nr 3 w Łochowie, XIII Bal Charytatywny Caritasu. Grać będzie Zespół Bachus, a gościnnie wystąpi Kapela Łochowska. Cena zaproszenia 250 zł od pary (z tego 50 zł przekazane zostanie na letni Piknik Rodzinny „Anioły w Łochowie”.

• 19 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku pięciu nowych radiowozów Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie. W  spotkaniu wzięli udział lokalni samorządowcy, dofinansowujący ów zakup: Powiat Węgrowski, Miasto Węgrów, gminy: Łochów i Stoczek, ponadto: Ks. Dziekan - Leszek Gardziński, Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie mł. insp. Andrzej Styrczula, jego zastępca nadkom. Andrzej Dziewulski, funkcjonariusze policji oraz pracownicy komendy. Komendant Styrczula podziękował samorządom za finansowe wsparcie, które pozwoliło na zakup samochodów, dzięki czemu praca policjantów będzie efektywniejsza, co przełoży się na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Radiowozy zostały zakupione z funduszy samorządów w wysokości 160 tys. zł, w tym od Samorządu Powiatu Węgrowskiego 90 tys. zł. Główny wydatek na ten cel był poniesiony z funduszy policji. W 2017 roku Powiat Węgrowski przekaże kwotę 50 tys. zł na remont podziemi w budynku Komendy w Węgrowie.

• Również Zarząd Oddziału ZNP w Węgrowie wystąpił do szkół i placówek objętych jego działaniem z żądaniami pracowniczymi, m.in. podwyższenie od 1 stycznia 2017 r. o 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pozostałych pracowników szkół. Szkopuł w tym, że pracodawcy nie mają takiej mocy, ani prawnej, ani finansowej by żądania tego typu spełnić. Obiecana przez resort edukacji podwyżka o 1,3% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od 1 stycznia 2017 r. jest na razie na etapie projektu.

• 26 stycznia br. marszałek Adam Struzik na zaproszenie Starosty Węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka odwiedził powiat węgrowski. Podczas wizyty w sali konferencyjnej Starostwa odbyła się konferencja prasowa, na której p. Marszałek przedstawił główne założenia działalności stowarzyszenia powołanego z jego inicjatywy - Ruchu Obrony Polskiej Samorządności, mającego reagować na zmiany wprowadzane w samorządach przez obecny rząd, m. in. odebrania samorządom wojewódzkim Zarządów Wojewódzkich Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, Powiatowych Urzędów Pracy.

• Uchwałą Zarządu Powiatu zostały przydzielone stypendia sportowe dla młodych sportowców-amatorów z terenu powiatu węgrowskiego. Wśród 13 stypendystów znalazło się 3 z terenu naszej gminy. Są nimi juniorzy unihokeiści z Olimpii Łochów: Sebastian Gąsiorek, Sebastian Sternicki i Michał Skura. Stypendia te, po 2 tys. zł dla każdego (po 400 zł/m-c przez 5 miesięcy) mają im pomóc w przygotowaniach do Mistrzostw Świata w Unihokeju Juniorów w Szwecji, gdyż zostali oni zakwalifikowani do kadry narodowej na te Mistrzostwa.

• Przydzielono też stypendia motywacyjne Starosty Węgrowskiego dla najlepszych w sem. I uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Z łochowskiego LO jest aż 11 stypendystów: za wybitne wyniki w nauce - Alicja Pióro, IIa (śr. 5,25), Izabela Staniszewska, IIc (śr. 5,25), za bdb wyniki w nauce - Paweł Oljasz, IIa (śr. 5,12), Anastazja Kalarus, IIc (5,0), Piotr Kozioł, IIb (5,0), Gabriela Bartosiewicz, Ib (4,94), Aleksandra Kalinowska, Ia (4,94), Anna Kołodziej, IIIc (4,8), Michał Krasowski, IIIc (4,8), Bartłomiej Klimek, Ib (4,76), Anna Sikorska, Ia (4,76), a z ZSZ w Ostrówku dwie osoby za bdb wyniki w nauce – Dominika Koszewska, kl. III (5,14) i Angelika Gamdzyk, kl. III (5,14). Stypendia motywacyjne wręczono łącznie 48 uczniom, a stypendia sportowe 13 osobom podczas Gali Stypendystów 8 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Gratulujemy.

• Przed wiosenną rundą rozgrywek “A” Klasy Warszawa I nasz ŁKS czeka killka sparingów. Pierwszy 5.II. z Dąb Wieliszew wysoka wygrana, bo 6:2. Kolejne odbędą się 11/12.II. z Tajfunem Jartypory, 18/19.II. z Tęczą Stanisławów, 25/26.II. z LKS Ostrówek, 4.III. z Orłem Unin i 11/12.II. z Kosovią Kosów Lacki. W rundzie wiosennej ruszamy 18 marca meczem u siebie z SRT Halinów (4 m-ce w tabeli po rundzie jesiennej, my na 8). Oby wiosenna była o wiele lepsza, z awansem włącznie.

• Łochowski Klub Gazety Polskiej zorganizował 4 lutego br. w Domu Kultury w Łochowie spotkanie z Filipem Frąckowiakiem - Dyrektorem Izby Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego. Gość przedstawił prezentację o generale. Mówił także o profesorze Józefie Szaniawskim, twórcy izby i przyjacielu generała. Odpowiadał też na pytania licznie przybyłych mieszkańców. Podczas spotkania można było nabyć wydawnictwa dotyczące obu przedstawionych postaci. 

• 14. stycznia br., w sobotę przed południem, OSP Łochów została zadysponowana przez PSP Węgrów do wypadku drogowego na drodze krajowej K50, w rejonie wsi Łojew. Na miejscu zastano dwa samochody: ciężarowy i osobowy - po zderzeniu czołowym. Ciężarówka znajdowała się w przydrożnym rowie, a samochód osobowy Daewoo na przeciwległym poboczu.

W samochodzie znajdował się zakleszczony kierowca u którego lekarz z ZRM stwierdził zgon. Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. Działania straży w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca działań, odłączeniu akumulatorów w samochodzie ciężarowym, zakręceniu  dopływu gazu we wraku samochodu osobowego. Po wykonaniu czynności dochodzeniowo śledczych przez policję przystąpiono do wykonania dostępu, by wyjąć z wraku pojazdu zwłoki kierowcy. Samochód był na tyle zgnieciony, że trzeba było użyć  narzędzi hydraulicznych. Droga krajowa przez cztery godziny była nie przejezdna. W działaniach uczestniczyli: OSP Łochów, OSP Ostrówek, OSP Łochów ul. Fabryczna, JRG Węgrów, ZRM z Łochowa, Policja z Łochowa i Węgrowa, Prokurator z Węgrowa. (Na podstawie: www.osp-lochow.pl)

 Zdarzeniu temu dodają powagi sensacyjne informacje anonimowych osób - mieszkańców Łochowa Fabrycznego, iż sprawcą wypadku był mężczyzna tam mieszkający, który tego ranka zamordował z zazdrości swoją żonę.

• Następnego dnia, w niedzielę 15 stycznia, ok. godz. 6.30 na drodze krajowej K62 w Gwizdałach pojazd osobowy Audi A4 poruszający się w kierunku Łochowa zjechał na pobocze i uderzył w betonowy przepust. Samochodem poruszały się cztery osoby, wracające z warszawskiej dyskoteki. Kierowca opuścił pojazd o własnych siłach, a pozostałe trzy osoby były zakleszczone w aucie. Działania zastępu OSP Łochów polegały na wykonaniu dostępu do poszkodowanych przy użyciu narzędzi hydraulicznych i ewakuowaniu ich z wraku. U jednej z nich lekarz stwierdził zgon, pozostałe trzy osoby zostały przetransportowane do szpitali, z czego najciężej rannego przetransportowano śmigłowcem LPR. (Ze strony: www.osp-lochow.pl

                R