Archiwum

Solniczka

Solniczka to cykl spotkań dla małżeństw. W ostatniej adhortacji Amoris letitia papież Franciszek pochyla się w sposób szczególny nad rodziną i małżeństwem, które niewątpliwie przechodzą głęboki kryzys. Słowa papieża zachęcają do nawrócenia, do pochylenia się nad Słowem Bożym i uczynienia z niego drogowskazu w życiu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, a niekiedy wręcz beznadziejnych.  Gdy nie doświadczamy miłości i mamy problem z jej okazywaniem, nasze oczy powinny zwrócić się ku Bogu, który jest źródłem miłości i od Niego uczyć się, jak kochać mądrze. 

 

W jednym z rozdziałów papież przywołuje Hymn o miłości  św. Pawła (1 Kor 13, 4-7)

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości,
 nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą;
 
nie dopuszcza się bezwstydu,
 nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem,
 nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
 
lecz współweseli się z prawdą.
 
Wszystko znosi,
 wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję,
 wszystko przetrzyma.                    

To fragment, który bardzo często czytany jest na ślubach, ale w wielu małżeństwach po kilku latach zaczyna brakować soli miłości. W adhortacji papież daje wskazówki, co zrobić, aby na nowo doświadczyć miłości w małżeństwie i rodzinie.

Jeżeli czujesz, że twoja sól zwietrzała i w twoim małżeństwie zaczyna brakować uczucia, zapraszamy na cykl spotkań Solniczka  z ks. Robertem Grzybowskim dyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Drohiczynie, które rozpoczną się w niedzielę 5.02.2017 r. w kościele w Łochowie o godz. 17.30. 

Chcemy przysolić małżeństwo!

                SNE św. Józefa w Drohiczynie