Boże trąby ogłosiły

Boże trąby: ligawki, ligawy, trombity ogłosiły Adwent, a posłużył temu łochowski Festiwal Zbliżenia Kultur - XV Mazowiecki Konkurs Gry na Ligawce „Melodie Bożych Trąb” organizowany w dniach 25-27. listopada br. przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie.

To właśnie tu, a historycznie rzecz ujmując na zachodnich rubieżach Rusi Halickiej, a wschodniego Księstwa Mazowieckiego, tam, gdzie krzyżują się trzy tradycje, tam, gdzie spotykają się Mazowsze, Podlasie i Kurpie - rok w rok spotykają się legacze z trzech Diecezji.

Przez trzy listopadowe dni odbywały się trzy niezwykłe, połączone ze sobą wydarzenia:

Festiwal Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb”, XV Mazowiecki Konkurs Gry na Ligawce oraz 1. Tabor Podlaski. Jak na mały lokalny ośrodek kultury to wyjątkowe wydarzenie artystyczne. Ośrodek, który po raz kolejny łamie stagnację i przyzwyczajenia. Tym razem pracownicy ośrodka zostali zainspirowani ideą taborów Domu Tańca i postanowili powołać do istnienia 1. Tabor Podlaski, na którym tacy artyści, jak Iwona Kopiwoda, Adam Strug, Robert Lipka, Jan Kania, Kazimierz Soszka, Krzysztof Trebunia Tutka, Andrzej Klejzerowicz i Jacek Hałas oraz Kapela Łochowska porwali nas w świat wiejskiej muzyki, tańca, ludowych pieśni, archaicznych technik gry na ligawce czy trombicie, akordeonie i harmonii pedałowej.

Dwudniowe warsztaty, całonocne zabawy, konferencja naukowa, dyskusje, specjaliści, natchnieni amatorzy, wystawa instrumentów i bożonarodzeniowy jarmark! Uff! Niedzielne „Melodie Bożych Trąb” poświęcono nizinnym dętym instrumentom drewnianym, czyli ligawkom - zjawisku, które stanowi swoisty ewenement na skalę europejską.

Zwyczaj gry na ligawce jest wyjątkową tradycją Mazowsza Wschodniego związaną kulturowo z okresem Adwentu. Za pomocą długich drewnianych trąb, których dźwięk niesie na kilka kilometrów, nawoływano się na mszę świętą zwaną Roratami, a zwyczaj ten trwał prawie 200 lat. Na XV Konkurs Gry na Ligawkach przyjechali z całego pogranicza najlepsi wiejscy legacze, a na warsztatach można było dowiedzieć się, jak instrument powstaje, a nawet odbyć pierwsze lekcje gry na ligawce. 34 uczestników ligawkowego grania było podzielonych na cztery kategorie wiekowe: kategoria I - dzieci do lat 10, kategoria II - młodzież do lat 20, kategoria III - dorośli do lat 60, kategoria IV – dorośli/seniorzy powyżej 60 lat. Ich zmagania oceniało jury w składzie: Piotr Dorosz przewodniczący jury, prof. Piotr Dahlig, Andrzej Klejzerowicz i Roman Kryst. Każdy uczestnik niezależnie od kategorii wiekowej za poprawne jednorazowe odtrąbienie melodii adwentowej otrzymał nagrodę pieniężną w kwocie 50 zł. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne (w kategorii II-IV) i rzeczowe (wszystkie dzieci w kategorii I). Oceniane były poprawność wykonania określonej melodii adwentowej, donośność gry i ogólne wrażenia artystyczne. Laureatami XV Mazowieckiego Konkursu Gry na Ligawce zostali:

W kategorii II - młodzieży do lat 20:

I miejsce (500 zł) – Mateusz Szadkowski

II miejsce (350 zł) – Mateusz Burzyński

III miejsce (250 zł) – Dariusz Oleszczuk

W kategorii III - dorośli do 60 roku życia

I miejsce (700 zł) – Paweł Bodnarczuk

II miejsce (600 zł) – Rafał Gałaguz

III miejsce (500 zł) – Mateusz Zalewski

W kategorii IV - dorośli seniorzy powyżej 60 lat:

I miejsce (700 zł) – Piotr Bodnarczuk

II miejsce (600 zł) – Roman Brochocki

III miejsce (500 zł) – Tadeusz Augustyniak

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie i gratulacje od członków jury, a finałem tego wydarzenia były niezwykłe koncerty Alicji i Jacka Hałasów oraz Krzysztofa Trebunia-Tutki.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Wicemarszałek Senatu RP Marię Koc, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starostę Węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka, Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego.

Wszystkie te działania miały na celu prezentację instrumentów, przekazanie doświadczenia i wiedzy na temat pieśni, muzyki i tańców ludowych uczestnikom warsztatów i gościom Festiwalu. Wydarzenie uzyskało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

K.S.

 
Michal Krupa