Być wolontariuszem

Być wolontariuszem to pomagać, wspierać i nie okazywać tego. Jednak wolontariusze od czasu do czasu chcą usłyszeć, że są potrzebni, też potrzebują dowartościowania, gdyż to ich wzmacnia do bardziej ofiarnego wolontariatu. Służą temu np. Dzień Wolontariusza, czy chociażby statuetki „Wolontariusz Powiatu Węgrowskiego”. Jedna z nich trafiła między innymi do wolontariuszy Zespołu Szkół w Ostrówku wręczona 1 grudnia br. w sali konferencyjnej Powiatu Węgrowskiego, gdzie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Pomagam” realizowany przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Jawor” w ramach zadania publicznego „Wolontariat Szkolny” ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

W konferencji tej uczestniczyli właśnie przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariusza w Ostrówku wraz z opiekunami: Katarzyną Matusik i Ewą Gołaszewską-Rybner oraz dyrektor szkoły Marzenną Dobrzańską. Podczas prezentacji dobrych praktyk z zakresu wolontariatu szkolnego działalność klubu omówiły wolontariuszki Dominika Sierawska i Małgorzata Popowska - prezentując pokrótce zadania, które na stałe wpisały się w działalność klubu istniejącego od 2008 roku. Należą do nich systematyczne spotkania z mieszkańcami Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku, porządkowanie grobów zmarłych pensjonariuszy SDPS, czytanie książek przedszkolakom, organizacja Dnia Osób Niepełnosprawnych i Dnia Wolontariusza, zbiórka nakrętek, odzieży, zabawek, organizacja kiermaszów świątecznych, pomoc koleżeńska oraz włączanie się w doraźne akcje dla potrzeb społeczeństwa. Wolontariusze promują ideę wolontariatu na terenie szkoły i społeczności lokalnej. Mimo, iż ich praca nie jest łatwa, to jednak z chęcią pomagają innym i wyszukują nowych form pomocy. Spotkanie zostało podsumowane wręczeniem statuetek „Wolontariusz Powiatu Węgrowskiego 2016”  przez Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ewę Orzełowską.

ZSO

 
Michal Krupa