Spalając - nie szkodź

Zima tuż, tuż. Aż strach pomyśleć czym nasi współmieszkańcy spalają w piecach. Wystarczy jednak wyjść na ulicę, by mieć o nich jak najgorsze zdanie, chociaż ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nie przystosowanych obowiązuje w Polsce od ładnych paru lat (art. 155, 191 ustawy o odpadach, art. 144 k.c., art. 117 kodeksu wykroczeń). Za palenie odpadów grozi grzywna do

5 tys. zł.Niestety ludzie często spalają w swoich piecach drewno meblowe, różnego rodzaju tworzywa sztuczne, torby plastikowe i wiele innych odpadów a przecież piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci. W  emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i  zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Skutki wdychanych toksyn mogą nie być od razu zauważalne.

Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych. Spalanie w piecach domowych śmieci powoduje także osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą trudno usunąć, a jej nadmiar może przyczynić się do pożaru domu.

            R

 
Michal Krupa