W powiecie węgrowskim też ruszyła

Ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie węgrowskim. Wcześniej przetestowana m.in. w województwie podlaskim i oceniona przez mieszkańców dosyć wysoko.

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa!

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy powiatowej Policji. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą służą także funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację

służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu.

„Mapa” jest dostępna na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

- informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

- informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.

- w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu, informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.                            

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

W powiecie węgrowskim mapa funkcjonuje od 20 września W niespełna miesiąc jej funkcjonowania policjanci odnotowali 85 zgłoszeń. Najwięcej zgłoszeń dotyczy przekraczania dozwolonej prędkości - 31 zgłoszeń. Spośród 85 zgłoszeń potwierdzono 17, nie potwierdzono 49, dalsze 19 w weryfikacji.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

            R

 
Michal Krupa