Nadanie imienia

Zgodnie z przyjętą wcześniej uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie w niedzielę 30 października b.r. odbyły się uroczystości nadania imienia hali sportowej położonej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie oraz Publicznym Gimnazjum w Łochowie. Patronem obiektu został śp. Marian Dzięcioł, długoletni burmistrz Łochowa a hala sportowa otrzymała imię Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa.

Uroczystość ta odbyła się w pierwszą rocznicę Jego śmierci, a rozpoczęła ją uroczysta mszą św. koncelebrowana przez ks. biskupa Tadeusza Pikusa, ks. prałata seniora Tadeusza Osińskiego i ks. kanonika seniora Ryszarda Nicponia. Po czym uroczystości przeniesiono do hali sportowej, gdzie dyrektor łochowskiego gimnazjum Andrzej Nowotka nakreślił z jakimi problemami

musiał się zetknąć ówczesny włodarz podczas budowy tej hali, które niewątpliwie odbiły się na jego zdrowiu. Następnie odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali żona i synowie Mariana Dzięcioła, a jej poświęcenia dokonał ksiądz biskup. Licznie zgromadzeni zebrani na płycie i trybunach hali sportowej mogli wysłuchać refleksji i wypowiedzi Burmistrza nagranych za jego życia, a dotyczących istotnych spraw bieżących oraz wspomnień o Marianie Dzięciole, m.in. biskupa Pikusa, Ewy Orzełowskiej - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbiety Lanc i Wiesława Roboszuka - członków Zarządu Sejmiku Województwa Mazowieckiego,  Krzysztofa Fedorczyka - Starosty Węgrowskiego, Roberta Gołaszewskiego - Burmistrz Łochowa, komandora Andrzeja Kozołowskiego i innych Jego kolegów z czasów opozycyjnej działalności oraz Andrzeja Suchenka - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie - będącego inicjatorem nadania imienia tej hali. W imieniu rodziny zebranym podziękował syn śp. Burmistrza - Szymon Dzięcioł. Przez cały ten czas na telebimie ukazywały się zdjęcia związane z osobą śp. Mariana Dzięcioła, zarówno z lat Jego młodości, jak i działalności na rzecz lokalnej społeczności.

Bardzo bogata i wymownaczęść artystyczna przygotowana przez łochowskich uczniów, a także znakomity występ zespołu bandurzystek z Ukrainy były odpowiednim dopełnieniem tej uroczystości.

R

 
Michal Krupa