Kapituła zawnioskowała

                Już po raz siedemnasty Kapituła Medalu Ignacego Jana i Heleny Paderewskich zbierająca się przed świętem niepodległości, która tym razem spotkała się 4 listopada, oceniła złożone propozycje i zawnioskowała o nadanie tego zaszczytnego medalu konkretnym osobom i instytucjom.

                Kapitułę powołało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łochowskiej w 1999 r.,  by  docenić i uhonorować wszystkich tych, którzy swoją pracą zawodową lub aktywnością społeczną działają na rzecz osób i instytucji potrzebujących pomocy, wspierając ich finansowo i duchowo, a także rozsławiają naszą gminę i powiat.

 

                Helena i Ignacy Jan Paderewscy poprzez ufundowanie pałacyku w „Julinie” z przeznaczeniem na szkołę hodowli drobiu oraz gruntu znajdującego się obok pod szkołę powszechną są uosobieniem wszystkich kategorii nominacji począwszy od kultury a na dobroczynności skończywszy.

Do kategorii tych należą: „Zasłużony dla kultury”, „Darczyńca – Mecenas Roku”, „Wychowawca – Przyjaciel Dzieci i Młodzieży”, „Wolontariusz Roku”, „Zasłużony dla Sportu”, „Zasłużony dla Ziemi Łochowskiej”, „Przyjaciel Gminy”, „Menadżer – Przedsiębiorca Roku”, „Zasłużony dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łochowskiej”, „Nauczyciel Roku”.

W roku bieżącym Kapituła postanowiła by nie nominować do wszystkich z ww. kategorii lecz do czterech z nich:

Zasłużony dla kultury – laureatami zostali: Adam Bala, propagator kultury ludowej i polskości na Kresach, a także Jan Koroś, Eugeniusz Boguszewski i Stanisław Bala - piewcy i praktycy gry na bożych trąbach (ligawkach);

Wolontariusz Roku – nominowano Małgorzatę Ścigocką i Halinę Miszczuk;

Zasłużony dla Ziemi Łochowskiej – postanowiono wyróżnić Danutę i śp. Kazimierza Kowalczyków, Krzysztofa Chrustnego, przewodniczącego rady sołeckiej, pasjonata lokalnej historii, przez wiele lat związany z FMB Bumar-Proma, a ponadto wyróżnić Domowy Kościół gałąź ruchu Światło - Życie, rejon Łochów;

Wychowawca - Przyjaciel Dzieci i Młodzieży – laureatami zostali Jolanta Podgórska i Ewelina Miciukiewicz.

Gratulujemy.

Wręczenie medali nastąpi w związku z uroczystościami Narodowego Święta Niepodległości zaplanowanymi na 11 listopada podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w SP 3 w Łochowie, zapoczątkowanymi uroczystą Mszą św. (wcześniej złożenie kwiatów przy obelisku Piłsudskiego w Kamionnie). Następnie spod kościoła przemarsz ulicami Łochowa do Dębinki - do pomnika  Paderewskiego.

                Obchody, jak co roku z akcentem sportowo-patriotycznym: piłkarskim turniejem halowym, w tym roku im. Mariana Dzięcioła w Hali przy ZSP w Łochowie.  

               

 
Michal Krupa