Takie sobie reguły

,,Szkolne reguły - nasze znaki drogowe” to projekt edukacyjny zrealizowany w Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej ,,Julin” w Kaliskach, która już od najmłodszych klas oferuje uczniom aktywizujące metody kształcenia. Jedną z nich jest projekt edukacyjny, który uczy planowania, organizacji pracy, podejmowania decyzji i dokonywania właściwych wyborów.

Projekt ten, rozwijający kompetencje społeczno-obywatelskie, realizowany był w październiku przez uczniów klas I-III. Jego celem było utrwalenie przez dzieci reguł postępowania w szkole i przedstawienie ich za pomocą piktogramów. Wszystko po to, aby uczniowie czuli się lepiej, bezpieczniej, oraz by przestrzegali zasad kulturalnego zachowania.

 

                Na zajęciach, które rozpoczynały projekt, dzieci zrozumiały, do czego potrzebne są reguły, gdzie i kiedy są stosowane, kto je może ustalać. Poprzez „wędrówkę” po szkole i przyjrzenie się zachowaniu wszystkich uczniów, określiły jakie reguły zachowania chciałyby wprowadzić. Następnie w grupach wykonały szkice - wstępne pomysły ilustracji tematu, które zaprezentowały przed wszystkimi, aby sprawdzić, czy są one czytelne dla innych. Wprowadziły poprawki, a później w grupach wykonywały znaki, stosując różnorodne techniki plastyczne. Kiedy znaki były gotowe dzieci wymyślały piosenkę oraz scenki o regułach zachowania, do swoich znaków. Dla  uczniów kl. IV-VI i I gimnazjum został zorganizowany konkurs na rymowanki o regułach zachowania w szkole. Najciekawsze z nich zostały uwiecznione na ścianie Rymowanych Reguł Zachowania w Szkole.

Projekt zakończono prezentacją, na której grupa projektowa zaśpiewała: ,,Szkolne reguły - nasze znaki drogowe. Oj! Nie bój się, nie bój, na pewno wejdą ci w głowę…” Uczniowie przedstawili całej społeczności szkolnej znaki, wyjaśniając regułę poprzez odegranie scenki. Po prezentacji zawieszono znaki w wcześniej ustalonych miejscach szkoły, a uczniowie podsumowali projekt. Każde dziecko zabrało głos, aby ocenić wykonanie zadania, uwzględniono momenty trudne i przyjemne. Uczniowie dokonali samooceny i oceny koleżeńskiej. Wszyscy uczestnicy tego projektu zauważyli, jak ważna była to praca oraz jakie mogą być jej efekty dla szkoły.

Małgorzata Fabisiak

 
Michal Krupa