Po patrolu świecowisko

Od dziesięciu lat harcerze z 35 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Kamionnie wspólnie z Komendą Hufca ZHP „Doliny Liwca”, do której oni przynależą organizują w okolicach Narodowego Święta  Niepodległości Biwak Niepodległościowy „Łochowskie Ślady Niepodległości”. W roku bieżącym wydarzenie to przypadło na 5 listopada.

Biwak ten organizowany jest dla uczczenia i upowszechnienia pamięci i wiedzy związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, a także w celu poznania pięknych zakątków Łochowa i okolic, promocji zdrowego i aktywnego trybu życia i integracji środowiska harcerskiego z terenu naszego powiatu. A jest to środowisko niemałe - ponad 130 harcerek i harcerzy.

 

Bodajże najważniejszym elementem Biwaku był bieg patrolowy, w którym trzeba wykazać się zmysłem orientacyjnym, organizacyjnym i wysokim stopniem sprawności fizycznej. W tym roku nagrodą główną dla zwycięskiej drużyny harcerskiej w biegu patrolowym była kamera sportowa ufundowana przez Starostę Węgrowskiego, która trafiła do najstarszej grupy Zawiszaków z 35 Drużyny harcerskiej w Kamionnie.

Biwak Niepodległościowy bez świecowiska wieczorową porą byłby niczym nieudany tort, na dodatek bez wisienki na nim i dlatego na świecowisku tym zorganizowanym w murach Zespołu Szkół w Kamionnie spotkali się wszyscy uczestnicy tego biwaku - wspominając przy gitarowym akompaniamencie nasze skomplikowane dzieje, naszych narodowych bohaterów - generała Gustawa Orlicz-Dreszera,harcerskie obozy, biwaki, patrole, by przemaszerować potem pod obelisk Piłsudskiego, by kilkanaście nowych druhów i druhen złożyło tam harcerskie przyrzeczenie.

                R

 
Michal Krupa