Inauguracja ŁUTW

17 października w sali kinowej Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Spotkanie połączone było z rozdaniem indeksów, wykładem „Angielski i esperanto: rozważania o przyszłości”, który poprowadził Wiesław Stanicki. Wydarzenie uświetnił koncert warszawskiej aktorki Śródmiejskiego Teatru Muzycznego oraz studentki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Julii Jarmoszewicz. Przygotowano również wystawę prac Studentów ŁUTW. Dla chętnych zorganizowany został wyjazd połączony z potańcówką do Galerii Zambrzyniec. W otwarciu uczestniczyli: dyrektor MiGOK w Łochowie Artur Lis, który jest zarazem kierownikiem ŁUTW, Aneta Kowalczyk - pełnomocnik

dyrektora do spraw ŁUTW, Stanisław Grądzki - przewodniczący Rady Programowej ŁUTW, Beata Załecka - dyrektorka Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie (wiceprzewodnicząca Rady Programowej ŁUTW), zaś gośćmi spotkania byli: Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski oraz Prezes oddziału Banku Polskiego w Łochowie Agnieszka Szewczyk. Podczas pierwszej części spotkania w Domu Kultury na gości czekał słodki poczęstunek, a podczas wyjazdu Słuchacze spędzili czas przy grillu, muzyce i tańcach. To było naprawdę udane spotkanie inauguracyjne.

W tym roku Studenci będą mogli uczestniczyć między innymi w następujących zajęciach: lektoraty języka angielskiego, niemieckiego i esperanto, seminaria historyczne, aerobik, taniec nowoczesny, brydż, warsztaty malarskie, oraz w wykładach, wyjazdach i spotkaniach integracyjnych.

Aneta Kowalczyk

 
Michal Krupa