Ligawkowe warsztaty

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Festiwal Zbliżenia Kultur - XV Mazowiecki Konkurs Gry na Ligawce Melodie Bożych Trąb” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w dniach 25-27 listopada przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie.

To trwające trzy dni wydarzenie obfitować będzie w liczne atrakcje, zaplanowane są m.in.: ogólnopolski konkurs gry na ligawkach, wystawa poświęcona ligawkom i innym instrumentom dętym, konferencja naukowa, jarmark bożonarodzeniowy, liczne warsztaty i cykl koncertów takich wykonawców i zespołów, jak Apolonia Nowak, Adam Strug i Kapela Huculska, Robert Lipka i Kapela Lipy, Kapela Hałasów. W projekcie wezmą udział również znawcy tematu: Piotr Dahlig, Piotr Dorosz,

Andrzej Kajzerowicz, Iwona Kopiwoda, Roman Kryst, Wanda Księżopolska, Krzysztof Trebunia-Tutka. Głównym celem projektu jest kultywowanie i popularyzacja tradycji gry na ligawkach, tańców i pieśni ludowych. Zostanie też nagrana płyta z muzyką oraz wydany folder pofestiwalowy. Działania projektowe adresowane są do szerokiego grona odbiorców. Szczegółowe informacje na stronie internetowej MiGOK wraz z regulaminem konkursowym i kartą zgłoszenia. Zapraszamy do uczestnictwa w proponowanych działaniach. Zapisy uczestników na niżej wymienione warsztaty, które odbędą się w dniach 25-26 listopada, trwać będą do 18 listopada b.r. i dotyczą: tańców podlaskich, tańców tradycyjnych, muzyki ludowej, pieśni tradycyjnych podlasko-mazowiecko-kurpiowskich, budowy ligawek i gry na nich, gry na trombitach.

                R

 
Michal Krupa