Rok Sienkiewiczowski w Kamionnie

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łochów odbył się w Kamionnie i został połączony z obchodami 100. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza, którego imię nosi tutejsza Szkoła Podstawowa.

Gospodarz imprezy, Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionnie, Agnieszka Pyźlak, przywitała gości, wśród których znaleźli się: J. E. Ks. Bp. Tadeusz Pikus - Biskup Drohiczyński, Marek Renik - Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Tadeusz Krupa reprezentujący Powiat Węgrowski, Robert Gołaszewski - Burmistrz Łochowa, Andrzej Suchenek - Przewodniczący Rady Gminy Łochów, Bogdan Kowalewski reprezentujący Nadleśnictwo Łochów, dyrektorzy szkół, a także inne lokalne osobistości, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

 

Po przemówieniach gości nastąpiło wręczenie nagród Burmistrza Łochowa dla pracowników oświaty. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Agnieszka Pyźlak – Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionnie

Marzena Dobrzańska – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrówku

Magdalena Sobiczewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie

Paweł Gelbrecht – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  w Łochowie

Krystyna Dołowy – Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  w Łochowie

Andrzej Nowotka – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Łochowie

Jolanta Jarczyńska-Dominik – logopeda Szkoły Podstawowej nr 3  w Łochowie

Urszula Kądziela – nauczyciel Zespołu Szkół w Kamionnie

Agnieszka Sęk – nauczyciel Zespołu Szkół w Kamionnie

Hanna Wójcik – Dyrektor Samorządowego Przedszkola

Katarzyna Borowska-Paź – Dyrektor Zespołu Szkół w Gwizdałach

Karolina Dobosz – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Gwizdałach

Uczniowie z Kamionny pod czujnym okiem swoich nauczycieli przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. Quo vadis człowieku XXI wieku. Henryk Sienkiewicz, w którego postać wcielił się uczeń klasy III gimnazjum, Dominik Komuda, zaprosił współczesną nauczycielkę, zagraną przez uczennicę klasy V, Dominikę Puchtę, do swojego świata, w którym pojawili się także bohaterowie jego książek. W bardzo sugestywny sposób porównano XIX-wiecznego człowieka do współczesnych zabieganych ludzi, a całość ubogacił utworami z adaptacji filmowych dzieł Sienkiewicza 60-osobowy chór uczniów Zespołu Szkół w Kamionnie.

Ponadto odbył się wernisaż Niezwykła gmina ukazujący za pomocą malarskich środków wyrazu walory przyrodnicze i architektoniczne Gminy Łochów.

Ostatnią oficjalną część spotkania stanowiło posadzenie przed budynkiem szkoły „Dębu Pamięci” ufundowanego wraz z tablicą pamiątkową przez Nadleśnictwo Łochów  z okazji 100. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza, jako hołd za twórczość „ku pokrzepieniu serc”. Poświęcenia dokonał Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus. Wszyscy zebrani goście zostali następnie zaproszeni na uroczysty obiad.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionnie pragnie gorąco podziękować wszystkim pracownikom szkoły za pomoc w przygotowaniu imprezy, podkreślając szczególne zaangażowanie p. Anny Kani, p. Magdaleny Siwek, p. Elżbiety Pych, p. Agnieszki Sęk, p. Grażyny Dudy, p. Ewy Wachowicz, p. Jadwigi Szczęsnej, p. Andrzeja Zalewskiego. Obchody Święta Edukacji Narodowej w Kamionnie nie mogłyby odbyć się bez wsparcia Burmistrza Łochowa - Roberta Gołaszewskiego, Prezesa Banku Spółdzielczego - Michała Gromka, Nadleśnictwa Łochów, firmy Marcinex, Zakładów Mięsnych Jadów, a także rodziców uczniów Zespołu Szkół w Kamionnie, którym także należą się serdeczne podziękowania.

MKT

 
Michal Krupa