I Zjazd Łochowian

660-lecie Łochowa to wyjątkowy i doniosły jubileusz nie tylko dla mieszkańców, ale chyba przede wszystkim dla osób niegdyś szczególnie związanych z tym miejscem. To uczczenie wyjątkowych ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju Łochowa i okolicy, ludzi, którzy tutaj tworzyli - artyści, pisarze, malarze, rzeźbiarze, muzycy…

To jest okazja do przypomnienia nam, mieszkańcom w jakim wyjątkowym miejscu wypadło nam żyć. Mamy więc pragnienie promować Łochów w sposób wyjątkowy, aby przybliżyć jego przeszłość (historię), a przez to umacniać tożsamości mieszkańców, wzbudzać dumę ze swojego pochodzenia. Doniośle przypominać o ludziach zasłużonych dla tej ziemi.

Jak wielcy ludzie ukochali ten zakątek naszej małej ojczyzny. Ile było poświęceń i oddania.

Siedmiowiekowa historia Łochowa zasługuje na szczególne uhonorowanie. Wiele zapisków i odnalezionych dokumentów na temat Łochowa opisano w książce ,,Łochów. Rody szlacheckie.’’ Stanisława Grądzkiego, m.in.: ,,W dniu 23 kwietnia 1356 roku podczas uroczystej konsekracji kościoła farnego pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Płocku, ufundowanego przez króla Kazimierza Wielkiego, dokonanej przez biskupa płockiego Klemensa Pierzchałę, została ujawniona Księga uposażeń biskupstwa płockiego Liber fundationis episcopatus Plocensis, która wymienia Lochowo jako osadę przynależną do wyszkowskiej świątyni. Jest to najstarsza pisana wzmianka o naszej miejscowości. Woli historycznej prawdzie trzeba wspomnieć, że istnieją też inne źródła (aktualnie weryfikowane) mówiące o założeniu w 1230 r. na surowym korzeniu Łochowa, jako osady leśnej, przez Księcia Konrada Mazowieckiego. W świetle w/w dowodów, Łochów jawi nam się jako leśna, dawna książęca osada, najstarsza obok Kamieńczyka na lewym brzegu Bugu.’’

Dlatego chcemy włączyć w każde wydarzenie organizowane przez instytucje i placówki oświatowe obchody Jubileuszu 660-lecia Łochowa, przy czym dniem kulminacyjnym będzie 30 lipca 2017 r. (sobota), w którym odbędzie się I Zjazd Łochowian.

                GCI

 
Michal Krupa