Porozumienie o współpracy

                   W siedzibie Biblioteki Publicznej w Łochowie, w obecności Burmistrza Łochowa - Roberta Gołaszewskiego i przewodniczącego Rady Bibliotecznej - Stanisława Grądzkiego, w ostatnim dniu września b.r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy łochowską biblioteką a Instytutem Genealogii, Polskiej Kapituły Heraldyków i Genealogów.

                   W imieniu Biblioteki podpis pod porozumieniem złożyła Beata Załecka a w imieniu Instytutu jego prezes - Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki. Jak zauważył Burmistrz, porozumienie zapewni Bibliotece zwiększenie oferty dla użytkowników. Będzie ona mogła zaoferować swoim czytelnikom - nieodpłatnie - warsztaty dla podejmujących poszukiwania genealogiczne.

Ponadto kadra naukowa Instytutu, na mocy podpisanego porozumienia, będzie udzielać pracownikom Biblioteki i Czytelnikom, też nieodpłatnie, pomocy merytorycznej i konsultacji naukowych  w zakresie genealogii  i heraldyki.

                   Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki - dziennikarz, historyk, genealog zadebiutował w 2002 r. książką autobiograficzną pt. „Bąbel w kałamarzu”. Swój dorobek pisarski wzbogacił o osiemnaście książek a także o około pięćdziesiąt biografii rodzinnych. Jest osobą znaną w Łochowie, był tu wielokrotnie… Uczestniczył we wszystkich ważniejszych uroczystościach samorządowych i państwowych organizowanych na naszym terenie, a w pięciu przypadkach wygłosił okolicznościowe referaty. W rozmowie z Burmistrzem przekazał w formie darowizny publikacje swojego dotychczasowego dorobku literackiego, które zgromadzono w pomieszczeniu czytelni Biblioteki. Na koniec spotkania burmistrz  podziękował  prezesowi Instytutu i dyrektor biblioteki za cenną inicjatywę, która otwiera nowe horyzonty współpracy.

                   R

 
Michal Krupa