Zimowe ptakoliczenie

W ostatni weekend stycznia przywitała nas mroźna zimowa pogoda, słońce kryło się za chmurami, ale nie odstraszyło to ptasich obserwatorów. Po raz kolejny wraz z pracownikami Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego wyruszyliśmy poszukiwać ptaków zimujących w pobliżu człowieka w ramach dziewiątej już ogólnopolskiej akcji Zimowego Ptakoliczenia koordynowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Liczenie ptaków w Nadbużańskim Parku NarodowymLiczyć można było indywidualnie lub przyłączyć się do jednej ze zorganizowanych wycieczek. Natalia Wielechowska – przewodnik z NPK zaprosiła obserwatorów podobnie jak w roku ubiegłym do Łochowa i Pułtuska. Do przyrodniczej wyprawy mógł dołączyć każdy chętny – po raz kolejny otwarty charakter spaceru się sprawdził.

W sobotę 26 stycznia o 9:00 zebraliśmy się pod siedzibą Zespołu ds. NPK w Łochowie. Na życzenie uczestników ze względu na znaczny chłód trasa była krótsza niż w zeszłym roku, ale trwała zgodnie z założeniami akcji godzinę. Już na początku wyprawy mieliśmy okazję mocno pracować lornetkami – zaczęliśmy od obserwacji parkowego karmnika przyokiennego i pobliskich drzew, skąd startowali stołujący się tutaj ptasi goście.

Aby uniknąć kilkakrotnego policzenia tego samego ptaka, notowaliśmy największą liczbę osobników widzianych na raz.

Przy karmnikach zaobserwowaliśmy sikory – bogatki i modraszki, dzwońce i grubodzioby. Tuż przed wycieczką przez okno zauważyliśmy zajadającego tam słonecznik jera (kuzyna zięby, który odwiedza Polskę zimą), a gdy opuszczaliśmy ten atrakcyjny punkt obserwacyjny – niemal całe wnętrze jednego z karmników zajął czarny niczym węgielek kos.

Okoliczne drzewa to dogodny punkt startowy i spokojne miejsce schronienia dla odwiedzających karmniki ptaków. Pięknych oliwkowozielonych dzwońców z wyrazistym żółtym brzegiem skrzydła na pobliskich lipach i dębach naliczyliśmy ok. 60!

Wędrowaliśmy skrajem zabudowań i lasów – szukaliśmy amatorów pozostawionych w ogrodach owoców lub nasion rosnących na otwartej przestrzeni chwastów. Następne ptaki pokazały nam się jednak dopiero na wąskim fragmencie lasu, który wzdłuż ul. Wyspiańskiego wcina się między łochowskie zabudowania. W koronach zaobserwowaliśmy ogromny rwetes wywołany przez uwijające się wśród sosnowych igieł sikory, raniuszki i mysikróliki.

Wyniki sobotniego liczenia - zaobserwowaliśmy w sumie 12 gatunków, policzyliśmy 135 ptaków. Najwięcej dzwońców (60) i bogatek (40), 15 raniuszków, po 4 mazurki, modraszki, mysikróliki i grubodzioby oraz pojedyncze sztuki: jemiołuszka, kos, jer, sosnówka i sikora uboga.

Wspólny spacer to doskonała okazja do przyrodniczych odkryć. Mamy nadzieję zachęcać mieszkańców Łochowa, okolic i całego Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego do poznawania różnorodności tych terenów. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej www.parkiotwock.pl, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o kolejnych spacerach z przewodnikiem. Zapraszamy!

Natalia Wielechowska

 
Michal Krupa