Aktywni Nauczyciele

 Nieodzownym zadaniem w pracy pedagogicznej jest ciągłe i systematyczne dokształcanie się, poszukiwanie nowych rozwiązań, innowacyjnych form aktywizujących dzieci i uczniów.

Dnia 22 października w Samorządowym Przedszkolu nr 1w Łochowie zostały zorganizowane warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego, pogłębiające wiedzę z zakresu systemu Edukacja przez Ruch.

W warsztatach prowadzonych przez Annę Lodowską - trenera wspomagającego systemu EPR, terapeutę integracji sensorycznej - swój sobotni czas i energię licznie poświęcili nauczyciele z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu gminy.

Pedagogiczny system kształcenia „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej wspiera prawidłowy rozwój dziecka zapewniając wszechstronną zintegrowaną stymulację. Podstawę systemu stanowi holistyczny model rozwoju człowieka, a podejmowane podczas zajęć formy aktywności wspierają rozwój dzieci w czterech sferach jednocześnie: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej. Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy wszystkie części ciała. Zapewnia to usprawnianie poszczególnych funkcji organizmu dziecka w celu jak najlepszego osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Ważnym aspektem tego systemu jest założenie, że efektem wykonywanych w czasie zajęć i ćwiczeń jest określona praca plastyczna. Dzieci stają się sprawcami swojego dzieła a to przyczynia się do poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz w szczególny sposób pozwala na zaspokojenie potrzeby samorealizacji.

Kiedy dziecko osiąga sukces na miarę własnych możliwości wpływa to pozytywnie na jego emocje stymulując proces podnoszenia własnej wartości, rozszerza procesy poznawcze. Podnosi się motywacja do dalszego działania, dziecko staje się aktywne, a zarazem bardziej otwarte na wszechstronny rozwój poprzez indywidualne zainteresowania i zdolności. Sentencją podejmowanych działań są słowa wybitnego twórcy sztuki origami Akiro Yoshizawy „Gdy skutecznie używamy naszych rąk, to serca przepełnione są pokojem.”

             Elżbieta Fabisiak

 
Michal Krupa