Inwestycje drogowe - przemodelowanie

Dnia 5 października br. w Łochowie odbyło się spotkanie Burmistrza Łochowa i organów samorządu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK.

Zebranie miało na celu omówienie planowanych i realizowanych inwestycji w związku z kontynuacją modernizacji linii kolejowej E-75 i związanych z tym inwestycji drogowych, które przeniesione zostały do realizacji na lata późniejsze. Dodatkowym tematem spotkania były inwestycje przy drogach krajowych, które są realizowane w tym roku oraz planowane na lata przyszłe.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Burmistrz Łochowa - Robert Gołaszewski, Z-ca Burmistrza - Małgorzata Łotarska, Przewodniczący Rady Miejskiej - Andrzej Suchenek, Dyrektor projektu PKP PLK ds. komunikacji społecznej

- Kazimierz Peryt, Kierownik kontraktów PKP PLK - Szymon Młodawski, Dyrektor GDDKiA - Leszek Sekulski, Naczelnik wydziału dokumentacji GDDKiA - Paweł Jaskowski, Naczelnik dróg i sieci drogowych GDDKiA - Jarosław Wrzosek, przedstawiciele GDDKiA: rejon Ostrów Mazowiecka - Andrzej Skoneczny, rejon Mińsk Mazowiecki - Adam Kulma oraz radni Rady Miejskiej w Łochowie.

Jako pierwszy głos zabrał Kazimierz Peryt informując, iż do realizacji pozostało wykończenie tzw. estetyki, a także budowa przejścia podziemnego w osi ulicy Żeromskiego w Łochowie, wiaduktu drogowego w Jasiorówce oraz tunelu w drodze krajowej nr 62. Natomiast Szymon Młodawski przybliżył propozycje i rozwiązania w zakresie budowy i rozwiązań komunikacyjnych w obszarze planowanych inwestycji na terenie gminy Łochów, w tym budowy przejścia podziemnego dla pieszych i rowerzystów w ciągu ulicy Żeromskiego w Łochowie, która planowana jest na przełomie 2018-2019 r. Planowana jest również z terminem realizacji 2019-2020 r. budowa skrzyżowania bezkolizyjnego poprzez budowę wiaduktu drogowego w Jasiorówce nad linią kolejową i KD 50. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego to listopad br. Budowa tunelu drogowego w ciągu DK 62 i połączenie z DK 50 - w ciągu ul. Wyszkowskiej/Węgrowskiej z terminem realizacji 2020 r. Natomiast budowa wiaduktu w Toporze ma być zrealizowana w 2020 r., a obwodnica Łochowa (DK 62) - do końca 2023 r. Po ustaleniach z dyrektorem Sekulskim powiedział również, że tunel na DK 62 będzie wykonany jako tunel pełnowymiarowy - 4,70 wysokości. Wykonawca będzie miał za zadanie przedstawić koncepcję przestrzenną tego tunelu oraz koncepcję lokalizacji.

Natomiast dyrektor Sekulski poinformował, że równolegle do powyższych trwają prace dokumentacyjne dotyczące budowy obwodnicy Łochowa, która znalazła się w programie budowy dróg krajowych. Czas oczekiwania na uzyskanie wszystkich decyzji w ramach ,,Zaprojektuj i Zbuduj’’ na obwodnicę Łochowa to czas, który GDDKiA oszacowuje, iż w teren wejdzie z pracami w 2020-2021 r. Czas ten pozwoli PKP PLK wybudować przejazd w DK 62 - ul. Wyszkowska. Natomiast GDDKiA rozpoczęła by budowę obwodnicy w 2020-2021 r. i około 2023 r. inwestycja oddana byłaby do użytki w pełnym przekroju.

Kazimierz Peryt wspomniał również, iż w DK 50 budowa tunelu będzie po obecnym śladzie drogi, natomiast w Jasiorówce wiadukt będzie przesunięty w kierunku Ostrówka. Przejazd zamknięty będzie dopiero po wybudowaniu nowego obiektu.

Burmistrz Łochowa w odpowiedzi o wyjaśnienie rozwiązania problemu przebiegającej linii energetycznej w Jasiorówce oraz organizacji ruchu drogowego uzyskał, że wykonawca będzie musiał m.in. przedstawić np. trzy koncepcje programowo-przestrzenne w zakresie technicznym, komunikacyjnym i finansowym, z których zostanie wybrana optymalna. Wykonawca przygotuje rozwiązania, które będą musiały być zaakceptowane przez dyrekcję generalną. Budowa tunelu będzie trwała półtora roku.

Burmistrz Łochowa zapytał również, czy w ramach budowy tunelu przy DK 62 (ulica Wyszkowska) przewidywane jest włączenie ulicy Dolnej w Łochowie do ulicy Wyszkowskiej?  W odpowiedzi dyrektora GDDKiA usłyszeliśmy, że będzie można włączyć tę drogę bez problemu, ponieważ docelowy ruch w poziomie szyn będzie zamknięty. Cały tranzyt oraz ruch lokalny będzie się odbywał tunelem. Tunel będzie rozpoczynał się przed ulicą Dolną, a kończył za rondem - przed Al. Pokoju. Natomiast komunikacja podłączenia ulicy Dolnej byłaby już nad tunelem.

W wyniku dyskusji dotyczącej budowy tunelu ustalono, iż po wybudowaniu tunelu przez PKP PLK fragment Alei Pokoju czasowo stałby się drogą krajową do czasu zbudowania obwodnicy Łochowa tj. przez trzy lata.

Dyrektor GDDKiA wspomniał również o planowanej obwodnicy w pobliżu śladu ul. Myśliwkiej w Łochowie, która ma łączyć DK 50 i Dk 62 w kierunku Wyszkowa. Planowana jest budowa drogi przyspieszonej o dwóch pasach ruchu, na skrzyżowaniach lewoskręty ewentualnie pasy wyłączenia, budowa sygnalizacji świetlnej (Al. Węgrowska), przebudowa drogi do S8 oraz budowa chodników, oświetlenie w miejscach skrzyżowań, postawienie ekranów dźwiękochłonnych. Po wybudowaniu obwodnicy Łochowa w 80 % ruch tranzytowy zniknie z terenu miasta Łochowa.

Podczas spotkania poruszono również temat budowy chodników przy DK. Zapewniono, że przebudowa przejścia DK 62 przez Kamionnę będzie realizowana w 2017 r.

Na zakończenie zapowiedziano kolejne spotkania i konsultacje związane z powyższymi inwestycjami.

GCI

Od Red.: Drogi Czytelniku, zapamiętaj te daty i zakresy poszczególnych robót drogowych, by nie było tak jak rok temu w przypadku przejazdu kolejowego w osi ulicy Żeromskiego. Baczmy też by w miejsce przemodelowania nie było przekombinowania. 

 
Michal Krupa