Wieści gminne

Wrześniowe decyzje i info Burmistrza Łochowa:

• Dnia 22 września podpisano protokół kończący inwestycję pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie Gmina Łochów”. Zob. materiał „I po rekultywacji”.

• Dnia 5 października w Urzędzie Miejskim w Łochowie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami PKP PLK oraz GDDKiA celem omówienia planowanych inwestycji na terenie Gminy Łochów.

Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

 

  • na dofinansowanie kwotą 9.000 zł netto zakupu kontenera z przeznaczeniem na szatnie Klubu Sportowego Liwia Łochów;
  • na dofinansowanie kwotą 3.530 zł Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Łochów.

Harmonogram wrześniowych spotkań Burmistrza:

1.09. – udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Katolickiej Szkole Podstawowej w Ogrodnikach;

2.09. – w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Mazowiecki - Warszawa, w sprawie realizowanych i planowanych na 2017 rok inwestycji;

4.09. – udział w Gminnych Zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzonych w Budziskach;

4.09. – udział w Międzyszkolnym Pikniku Szkolnym organizowanym przy SP 1 w Łochowie;

7.09. – uczestniczenie w sesji Rady Powiatu Węgrowskiego, podczas której podjęto uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego jako partnera do realizacji rozbudowy ulicy XXX-lecia w Ostrówku oraz przebudowy drogi powiatowej Ogrodniki - Grabowiec w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”

10.09. – udział w Dożynkach Diecezji Drohiczyńskiej w Prostyni (dożynkom przewodniczył ks. Biskup Tadeusz Pikus);

12.09. – udział w spotkaniu w Mińsku Mazowieckim poświęconemu strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, któremu przewodniczył Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju;

14.09. – spotkanie z Dyrektorem Lasów Państwowych - Konradem Tomaszewskim w sprawie zagospodarowania terenu Parku Dębinka;

23.09. – spotkanie z Dyrektorem Gaz System - Arturem Jastrzębskim,

26.09. – uczestniczenie w obchodach święta Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego w Łochowie, podczas których odbyło się pasowanie pierwszaków;

26.09 – udział w spotkaniu samorządowców z powiatu węgrowskiego oraz dyrektorów instytucji powiatowych z Wojewodą Mazowieckim - Zdzisławem Sipierą i posłem na Sejm RP - Grzegorzem Woźniakiem zorganizowanym w Węgrowie z inicjatywy Marszałek Senatu RP - Marię Koc;

27.09 – udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów powiatu węgrowskiego zorganizowanym w Sadownem.

Wrześniowe zarządzenia Burmistrza Łochowa:

  • w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Łochów;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2016 rok;
  • w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. obchodów 660-lecia Łochowa;
  • w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie Gmina Łochów”;
  • w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały;
  • w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania nieruchomości położonej w Ostrówku;
  • w sprawie przyjęcia i wdrożenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na których współfinansowanie przyznano pomoc lub złożono wniosek o przyznanie pomocy ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Pozostałe info gminne

• Kwota wydatkowanych środków z tytułu programu „500+” na dzień 28.09.2016 roku wyniosła 7.375.941 zł.

• 4. września w Budziskach odbyły się Gminne Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych:

- mężczyźni: 1. OSP Łochów Węgrowska, 2. OSP Budziska, 3. OSP Gwizdały;

- kobiety: 1. OSP Fabryczna. 2. OSP Laski.

• 7 września br. Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie zorganizowała dla miłośników książki spotkanie w ramach Narodowego Czytania w tym roku powieści pt.: ,,Quo Vadis'' Henryka Sienkiewicza. Fragmenty przeczytał aktor teatralny Andrzej Hausner, których wysłuchała przede wszystkim młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie z racji tego, że wydarzenie to odbyło się w ich szkole.

• W dniach 20-21 października MiGOK organizuje Festiwal Literacki – VI Ogólnopolską Łochowską Jesień Poezji „Przystanek Norwid” popularyzujący polską poezję, w szczególności poezję Cypriana Norwida. Festiwal ten jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez Ośrodek od 2011 r. 

• Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej ostatnią w Łochowie wizytę poety Cypriana Kamila Norwida w dniach 2-4 maja 1842 r. odbędzie się 20 października br. godz. 12.00. W programie uroczysta Msza św. W intencji 195 rocznicy urodzin poety w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego znajdującym się przy Pałacu w Łochowie (ul. Marii Konopnickiej 1), odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej oraz uroczysta sesja Rady Miejskiej.

• Z okazji Dnia Nauczyciela Nagrodę Starosty Węgrowskiego (wręczane nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i powiatowych placówek oświatowych) z terenu naszej gminy otrzymali: Andrzej Suchenek, dyrektor ZSP w Łochowie, Małgorzata Szeja, polonistka w LO tego Zespołu. Gratulujemy.

• Jeszcze do 19.10.2016 r. trwać będą konsultacje dotyczące rocznego (na 2017 r.) programu współdziałania Gminy z organizacjami pozarządowymi. Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły: zob. na www.gminalochow.pl

• W dniach 8 i 9 października w ramach kolejnej tury Saliming Ekstraligi Seniorów Unihokeja Olimpia Łochów rozegrała w hali sportowej w Łochowie dwa mecze z Esanok.pl Wilki Sanok. W sobotę w normalnym czasie gry mieliśmy remis, a w dogrywce bramka ze strony Olimpii dała jej zwycięstwo, w niedzielę odwrotnie - na trzy minuty Olimpia prowadziła z Sanokiem trzema bramkami lecz na koniec gry był już remis 8:8, w dogrywce gol strzelony przez Sanoczan odebrał nam 3 punkty będące w zasięgu ręki.

• Podczas IX kolejki (2.X.) nasz ŁKS wygrał u siebie z Wichrem Kobyłka wynikiem 2:0, po której w Klasie A zajmowaliśmy 7 miejsce (środek tabeli) z dorobkiem 14 pkt. W X kolejce (9.X. na wyjeździe) graliśmy z Escolą Varsovia ulegając im 1:6, spadając w tabeli na 9 miejsce. Najbliższy mecz u nas 15.X. godz. 15.00 z Bugiem II Wyszków.

• Na zakończenie pierwszej pielgrzymki w 1979 r. JPII mówił: Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię »Polska«, raz jeszcze przyjęli (…), abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. W XVI Dzień Papieskibądźmy Świadkami Miłosierdzia. Wyślij SMS o treści POMOC pod nr 704 407 401 ( koszt 4,99 z VAT).

 

                R

 
Michal Krupa