Luty w Julinie

czyli z życia Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej ,,Julin”w Kaliskach

Rozpoczął się okres Wielkiego Postu podczas którego przygotowujemy się do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego (najważniejszego święta dla chrześcijan). Jest to czas duchowej walki, zmagania się ze swoimi słabościami i atakującymi nas pokusami. Jest to również okres wzmożonej modlitwy, postu, pokuty, jałmużny a także rozpamiętywania męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Przez czterdzieści dni chcemy podjąć te wielkopostne praktyki, aby zbliżyć się do Jezusa i jeszcze bardziej Go pokochać i z Nim się zaprzyjaźnić.

W naszej szkole dzieci zachęcane są do prowadzenia Dzienniczków Duchowych, które są  narzędziem do ich formacji religijnej, a także zachętą do praktyk wielkopostnych. Dzieci odnotowują w nich swój udział w Gorzkich Żalach, Drodze Krzyżowej, Mszy św., a także spełnianie swoich wielkopostnych wyrzeczeń i postanowień.

Dnia 10 lutego w kościele parafialnym w Gwizdałach oraz 11 lutego w szkole  z okazji Światowego Dnia Chorego oraz wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, dzieci przedstawiły, krótką inscenizację z pokazem multimedialnym pt:,, Objawienia Matki Bożej w Lourdes”. W tych dniach szczególną modlitwą otoczyliśmy osoby chore i cierpiące.

Dnia 16 lutego dzieci  wspólnie z nauczycielami uczestniczyły w Drodze Krzyżowej w kaplicy w Kaliskach.

Dnia 11 lutego Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił swoje ustąpienie z urzędu, oraz poinformował, że zakończy pontyfikat 28 lutego o godz. 20.00. Poruszeni tym faktem, do naszych codziennych modlitw dołączyliśmy modlitwę w intencji  Ojca Świętego oraz cały Kościół Powszechny, aby Bóg umacniał i ochraniał go w tym szczególnym czasie.

W lutym dzieci naszej szkoły rozpoczęły udział w kampanii Caritasu pt. „Jałmużna Wielkopostna - Wiara Działająca w Miłości”, która polega na rezygnacji przez dzieci w Wielkim Poście z wybranych rozrywek, przyjemności i umieszczeniu zaoszczędzonych pieniążków w Wielkopostnej Skarbonce.

Ks. Łukasz Krawczyk  -  katecheta

 
Michal Krupa