Archiwum

Ty, potrzebujesz

«…Ty, potrzebujesz mych dłoni,

Mego serca młodego zapałem…»

     Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

(Mt 5,7)

                 Współpraca Łochowa z Kosowem już od kilka lat daje możliwości ukraińskim dzieciom  i młodzieży w okresie letnich wakacji zapoznać się z kulturą i tradycjami Polski, uczestniczyć w różnych projektach, spotkaniach, koncertach. W tym roku uczniowie i studenci z Ukrainy brali udział w cudownym między-narodowym katolickim projekcie - Światowych  Dniach Młodzieży.  Spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa - to prawdziwe niezapomniane chwile.

 

Dzięki władzom Węgrowskiego powiatu, miasta Łochowa, dyrekcji Łochowskiego Liceum Ogólnokształcącego, duszpasterzom, sponsorom  i wszystkim, którzy poświęcili się pobytowi delegacji z Ukrainy, uczestniczyliśmy przez dwa tygodnie w tym ważnym wydarzeniu. Doświadczenie wspólnoty - to jedno z najpiękniejszych owoców uczestnictwa  w  takich duchownych imprezach! 

Światowe Dni Młodzieży zaczynają się z „Dni w Diecezjach”. Dla nas oficjalnie rozpoczęły się  one Ceremonią Otwarcia, której punktem kulminacyjnym była Msza Święta pod przewodnictwem biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa.

Ukraińska grupa, składająca się z 52osób, razem z młodymi ludźmi z Włoch, Rosji i Polski głosili i adorowali Jezusa Chrystusa w Diecezji Drohiczyńskiej, a Kościół mógł dostrzegać swoje młode i radosne oblicze tak bardzo potrzebne współczesnemu światu.

Przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie Słowa Bożego, Droga Krzyżowa, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela pozostaną w duszy każdego uczestnika Dni Młodzieży w Polsce.

Oprócz tego, czas od 20.07 do 31.07 - to był czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury innego kraju. Na tym etapie nie brakowało wycieczek turystycznych i wspólnych zabaw, przygotowanych przez  organizatorów.  Towarzyszyły im wydarzenia o charakterze duchowym i kulturalnym: liturgie, katechezy, spotkania ze wspólnotami religijnymi, koncerty i przedstawienia, które odbywały się w różnych miastach Diecezji Drohiczyńskiej.

Niezapomnianym i jednym z najjaśniejszych dla nas dni był także dzień w rodzinie polskiej. Ukraińska młodzież wróciła z rodzin z pełnymi radości i zachwytu sercami, uśmiechem i szczęściem na twarzy, wspomnieniami, do których będzie wracać przez lata.

Z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski zwiedziliśmy pierwszą stolicę Polski - Gniezno.  A chwile, spędzone na radio „Marya” w Toruniu, występ na żywo, wywiady dla telewizji „Trwam” przyniosły każdemu zachwyt i nowe doświadczenie.

Najważniejszym dniem dla nas była sobota 30. lipca, kiedy w podkrakowskich  Brzegach  uczestniczy-liśmy wraz z papieżem w czuwaniu modlitewnym. A dzień później, 31 lipca, na zakończenie ŚDM modliliśmy się razem z innymi, z całym światem podczas uroczystej Mszy świętej pod przewodnictwem papieża Franciszka.

W ten dzień usłyszeliśmy słowa, które zostały się w naszej pamięci: „Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym mieście albo w miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do twego domu, być obecnym w twoim codzien-nym życiu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach.”

Mamy nadzieję, że każdy, kto wziął udział w ŚDM, naprawdę  zostanie młodym świadkiem Bożego Miłosierdzia i będzie niósł Słowo Pańskie, pamiętając nauczanie papieża: „To bardzo smutne, kiedy przechodzimy przez życie nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, którą płacimy, jest bardzo i to bardzo wysoka: tracimy wolność”. Będziemy powtarzali zawsze, że „...nie chcemy pokonać nienawiści większą nienawiścią, przemocy większą przemocą, a terroru większym terrorem; nasza odpowiedź na ten świat w stanie wojny to: przyjaźń, braterstwo, komunia, rodzina”.

Szczęśliwi i pełni wiary w Miłość i Miłosierdzie wróciliśmy do Ukrainy, niosąc przyjaźń i ciepło w swoje rodziny.

Więc dzisiaj chcemy serdecznie podziękować wszystkim za pomoc organizacyjną naszego pobytu  w Waszym kraju, za niepowtarzalne dni, spędzone w Polsce razem z Wami. Nasze wspólne modlitwy, koncerty, wycieczki i wyjazdy - to coś wspaniałego!

Życzymy wszystkim szczęścia, rodzinnego ciepła, zdrowia, radości w każdym dniu, sukcesów i Błogosławieństwa Pańskiego! Szczerze dziękujemy Wam, Drodzy Przyjaciele!

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

                                              Bogdana Ciołkowska,

Kosów 2016