Archiwum

Wieści gminne

Lipcowe decyzje i inne info Burmistrza Łochowa

• W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Wyspiańskiego w Łochowie  - odcinek dł. 610 m od rzeki Wilżanka do ulicy Żeromskiego, w dniu 30.06. Zastępca Burmistrza Łochowa podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa - termin wykonania zadania 31.08.2016 r., wynagrodzenie wykonawcy: 541.888 zł.

 

• W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Broniewskiego w Ostrówku - odcinek dł. 295 m,  w dniu 5.07. Zastępca Burmistrza Łochowa podpisała umowę z firmą: Wojciech Przyborowski „GARDEN-BRUK” z Lasek - termin wykonania zadania 31.08.2016 r., wynagrodzenie wykonawcy:  198.164 zł.

• W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów, ul. Fabryczna (stan surowy zamknięty) w dniu 11.07. Zastępca Burmistrza Łochowa podpisała umowę z firmą: Zakład Handlowo-Usługowo-Budowlany Edward Rafałek z Węgrowa - termin wykonania zadania 30.11.2016 r., wynagrodzenie wykonawcy:  198.164 zł.

• W dniu 28.07. Zastępca Burmistrza zatwierdziła wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Jasiorówka-Łopianka, długość odcinka 673 mb - złożono 4 oferty z cenami od 195.370 zł do 229.121 zł - w postępowaniu wyłoniono Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej - 3.08. zawarto z firmą umowę.

•Gmina Łochów ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę parkingu przy hali sportowej w Łochowie - w postępowaniu złożono 11 ofert z cenami od 533.314 zł do 1.385.230 zł.

•Ogłoszono postępowania w trybie zapytania cenowego na wyłonienie wykonawcy następujących zadań:

- wykonanie i dostawa nowych przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Łochów;

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

• Z końcem lipca ruszyły i idą pełną parą prace drogowe, tj. przebudowa odcinka ul. Broniewskiego w Ostrówku oraz budowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Folwarcznej (rz. Wilżanka) do ul. Żeromskiego.

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- sfinansowanie okresowych badań lekarskich dla druhów OSP, którym termin upływał w czerwcu bieżącego roku.

- dofinansowanie kwotą 2 500 zł zakupu bramy, słupków, przęseł i siatki. Zakupione materiały zostaną wykorzystane do ogrodzenia działki przeznaczonej pod działalność kulturalno-oświatową dla mieszkańców Łojewa.

- sfinansowanie kosztów transportu w dwudniowej wycieczce do Świętej Lipki, Reszela, Gierłoża i Kętrzyna w dniach 27-28 sierpnia br. Kwota dofinansowania to 1782 zł z Promocji Gminy. Dla lokalnych zespołów ludowych „Łochowianie”, „Kapela Łochowska”, „Gwizdalanki” tworzone są przez seniorów, którzy wolny czas poświęcają na rozwijanie swoich pasji, tworzenie lokalnej kultury oraz promowanie naszego miasta i gminy.

• Lipcowe uczestnictwo i spotkania Burmistrza Łochowa:

- 1.07 - uczestniczenie wraz ze Starostą Węgrowskim w spotkaniu z PKP PLK, gdzie otrzymano informację, iż jest duża szansa aby obecne przejście dla pieszych w osi ul. Żeromskiego zostało utrzymano aż do momentu wybudowania w tym miejscu przejścia podziemnego. Do końca 2016 roku zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie przejazdów bezkolizyjnych, tj. wiaduktu nad torami w Jasiorówce w kierunku na Brzuzę i tunelu dla samochodów osobowych w DK62 w kierunku na Wyszków;

- 3.07 - uczestnictwo w Festynie w Ogrodnikach zorganizowanego przez sołtysa wsi Zuzannę Bańską, wraz z Radą Sołecką i przy współudziale Biblioteki Miejskiej w Łochowie - imprezą promocyjno-profilaktyczno-sportową, najmłodsi mieszkańcy wsi przywitali wakacje;

- 7.07 - uczestnictwo w spotkaniu w PKP S.A. przy ulicy Szczęśliwickiej - rozmowy dotyczyły lokalu zastępczego dla mieszkanki ul. Dolnej (u wylotu na przejazd kolejowy w Jasionówce);

- 12.07 - uczestnictwo w spotkaniu roboczym samorządowców z wojewodą Zdzisławem Sipierą w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

- 22.07 - W Urzędzie Miejskim w Łochowie odbyło się spotkanie w sprawie inwestycji realizowanej na terenie Gminy Łochów - nitki gazowej, w którym uczestniczyli Burmistrz Łochowa, Wójt Gminy Dobre - Tadeusz Gałązka oraz Prezes SIME Polska Sp. z o.o. - Jerzy Trzciński;

- 26.07 - Burmistrz Robert Gołaszewski wraz z wiceburmistrz Małgorzatą Łotarską oraz Komendantem Gminnym OSP - Pawłem Łabajem, odwiedził uczestników obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Gorzewie;

- 27.07 - uczestnictwo w spotkaniu zorganizowanym w oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie planowanych inwestycji na terenie miasta i gminy Łochów;

- 28.07 - z inicjatywy Wójta Tadeusza Gałązki w Urzędzie Gminy Dobre odbyło się spotkanie samorządowców z Dyrektorem Gaz-System o/Rembelszczyzna - Arturem Jastrzębskim oraz Prezesem firmy SIME Polska Sp. z o.o. - Jerzym Trzcińskim na temat realizacji zadania „Budowa gazociągu na terenie Gmin: Dobre, Strachówka, Jadów, Łochów” - przewidywany termin realizacji zadania to 2018 r.;

- 1.08 - spotkanie ze Starostą Węgrowskim - Krzysztofem Fedorczykiem w sprawie wspólnej inwestycji drogowej w Ogrodnikach.

Pozostałe info gminne

• 20 lipca Starosta Węgrowski - Krzysztof Fedorczyk, Wicestarosta - Halina Ulińska i Skarbnik Powiatu - Anna Pawełas podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kamionna - Baczki - Stoczek w miejscowości Baczki. Całkowity koszt operacji 1,5 mln zł. Wnioskowana kwota pomocy to 962.721 zł. Środki pochodzić będą z działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020. Dofinansowanie przyznane było w drodze konkursu. W ramach naboru złożono 792 wnioski, a tylko 240 z nich otrzymało pozytywną decyzję.

• Na 314 powiatów polskich, Powiat Węgrowski uplasował się na 94 pozycji w corocznym rankingu dwutygodnika  WSPÓLNOTA (pismo o tematyce prawno-samorządowej) związanym z oceną działalności samorządów za 2015 rok, gdzie pod uwagę bierze się dochody własne i otrzymywanie subwencje. Wśród powiatów województwa mazowieckiego nasz powiat zajmuje w rankingu 11 miejsce.

• Również i w tym roku łochowskie liceum może poszczycić się najlepszym wynikiem zdawalności matur spośród liceów z terenu powiatu węgrowskiego – świadectwo dojrzałości (maturalne) uzyskało 98,4% tegorocznych absolwentów. Wszyscy oni (129 osób) przystąpili do matury i tylko dwóch z nich nie zdali jej lecz jeden z nich ma szansę poprawki w terminie sierpniowym. Zdawalność matur w tym LO może zatem uzyskać wartość 99,2%. Drugie LO w powiecie – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku – uzyskało równie piękny wynik, bo 96,6%, a trzecie – I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie 84,8% (wszyscy absolwenci „Mickiewicza” – 191 osób – przystąpili do matury). Szanse na poprawkę w terminie sierpniowym ma aż 13,6% przystępujących, dla których kulą u nogi jest matematyka. Licea powiatu węgrowskiego pod kątem zdawalności matur zajęły w woj. mazowieckim 4 miejsce - 85,1%. Jest to wynik lepszy zarówno od średniej krajowej jak i średniej wojewódzkiej.

• Łochowska grupa żółta w ramach XXV Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej wyruszyła na pątniczy szlak już rankiem 1 sierpnia. Wszystkie cztery grupy (łochowska, węgrowska, sokołowska i drohiczyńska) spotkały się, połączyły 3 sierpnia po południu w Grębkowie. Na Jasną Górę m.in. przez Regut, Magierową Wolę dotrą przed południem 13 sierpnia.

• Kwota wypłaconych na dzień 3.08.2016 r. świadczeń z tytułu 500+ to 4.883.747 zł. Z pomocy programu skorzystało 1588 dzieci z terenu naszej gminy.

• Pożegnanie Lata - Wielki Piknik Rodzinny dn. 20 sierpnia na Stadionie w Ostrówku. W programie mnóstwo atrakcji, w tym spektakl dla dzieci „Kopciuszek”, koncert zespołu WSB, seans filmowy, blok taneczny - DJ Adrian.

• 1. sierpnia o godzinie 1700 w jednostkach OSP naszej gminy, ale również ościennych, przez 1 minutę uruchomiono syreny alarmowe w celu upamiętnienia 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, poległych i zamordowanych podczas powstania około 200 tys. mieszkańców stolicy.

• W dniu 2 lipca br. nad Zalewem w Węgrowie, odbyły się V Mazowieckie Wojewódzkie  Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. W zawodach wzięło udział 14 drużyn z 10 OSP z terenu całego województwa. Był też akcent łochowski - OSP Brzuza zajęła 5 m-ce.

• Tegoroczne żniwa dosyć wczesne. Pierwszy kombajn zbożowy (żyto) Red. dostrzegła 11 lipca (Wólka Paplińska). Z uwagi na deszczową aurę mocno przedłużają się.

• Walka o Trybunał Konstytucyjny trwa. Wicemarszałek Tyszka we wpisiena Facebooku z 6 lipca podał: W III RP trwa walka o to, kto będzie łupił obywateli. To jegokomentarz do obrad Komisji Sprawiedliwości pracującej nad projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym: W skrócie, obrady polegały na tym, że do godz. 3.23 nad ranem obrońcy Trybunału, który zaakceptował grabież 150 mld zł z OFE walczyli z twórcami nowego Trybunału, który zaakceptuje grabież 138 mld zł z OFE - napisał p. Tyszka. Poseł Kukiz'15 dodał, że cała ta sytuacja jest kwintesencją III RP.

                R