Archiwum

W SDPS o Paderewskich

                W Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku 8 lipca b.r. odbyła się prezentacja publikacji „Paderewscy w Julinie” autorstwa Jolanty Abramczyk i Małgorzaty Siuchty. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy kierowniczki SDPS - Ewy Radzimirskiej i dyrektorki Biblioteki Publicznej w Łochowie - Beaty Załeckiej. Jedna z autorek książki, p. Abramczyk pokazała na slajdach najciekawsze dokumenty, miejsca oraz obiekty związane z Ignacym Janem Paderewskim i jego żoną Heleną. Wyjaśniła rolę jaką to nadzwyczajne małżeństwo spełniło dla naszej gminy i lokalnej społeczności.

 

                Półtoragodzinne spotkanie przebiegło w atmosferze zaciekawienia tematem, ponieważ wielu mieszkańców naszego Domu zna i podziwia zasługi Państwa Paderewskich dla Polski i Polaków. Ponadto, p. Jola Abramczyk w sposób bardzo komunikatywny przedstawiła ciekawostki z życia i działalności tego niezwykłego małżeństwa, a kilka anegdot dotyczących Państwa Paderewskich rozbawiło słuchaczy i bardzo urozmaiciło prezentację.

                Pensjonariusze naszego Domu mieli okazję wysłuchać kilku utworów skomponowanych przez Mistrza Paderewskiego, poznać historię pałacyku i Szkoły w Julinie. Prezentację zakończyła projekcja przedstawienia (nagranie CD) uczniów KPSP „Julin” im. H. i I. J. Paderewskich w Kaliskach o wielkim patriotyzmie i charytatywnej działalności Państwa Paderewskich.

                 W imieniu całej społeczności SDPS, dyrektor Radzimirska serdecznie podziękowała pp. Joli Abramczyk i Beacie Załeckiej za poświęcony czas i miłe spotkanie wręczając im kwiaty z dołączonymi upominkami - własnoręcznie wykonanymi przez uzdolnionych mieszkańców Domu. W zamian otrzymała egzemplarz publikacji wraz z dedykacją od jej Autorek.

SDPS i JA