Archiwum

Kolejna rocznica …

Obchodzimy kolejną rocznicę, już 72 wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest to ważna rocznica ze względu na naszą ojczyznę, na naszą historię. Jeszcze niedawno twierdzono, że takie rocznice są niepotrzebne a powstańcy niepotrzebnie ginęli i zrujnowali miasto. Twierdzili to niektórzy historycy oraz rządzący, którzy posiadali dyplomy historyków. Młodzi najczęściej ludzie, upomnieli się o swoją ojczyznę w sytuacji  trudnej  ale ważnej. Jak mówił papież Jan Paweł II: Jak wiele musiało być miłości do Ojczyzny

w sercach tych, którzy nie zważając na młody, często jeszcze dziecięcy wiek, na całe życie, które otwierało się przed nimi, szli na barykady w imię osobistej i wspólnej wolności. (z listu do Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego z  27.07.2004 r. z podziękowaniem za zaproszenie na obchody 60 rocznicy wybuchu powstania).

To im zawdzięczamy wolną Polskę a może i Europę. Dzisiaj tamci bohaterowie to ludzie w wieku osiemdziesięciu lat. Są oni nam bardzo potrzebni, bo jak  mówi papież Franciszek, starzy ludzie to ci którzy niosą nam historię. W homilii wygłoszonej w Częstochowie dodał: Naród, który nie opiekuje się dziadkami i nie szanuje ich, nie ma przyszłości, bo nie ma pamięci, stracił ją.

Tadeusz Łuniewski

Od Red.: Zacytuję Stanisława Cat-Mackiewicza: „Przez wiele setek lat, dopóki istnieć będzie naród polski, każdy Polak będzie przyznawał, że Powstanie Warszawskie było samobójczym szałem, i będzie miał do niego synowską tkliwość i miłość. Będzie z niego dumny." "Cat" miał rację - niestety. Dodam tez, że gen. Władysław Anders domagał się postawienia dowódców powstania przed sądem wojskowym. Warto tez pamiętać, że płk. Edward Godlewski ps."Garda" sprzeciwił się panującej wtedy tromtadracji i nie wydał rozkazu o powstaniu w Krakowie.