Archiwum

W 75. Rocznicę

W 75. Rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego dnia 22 czerwca b.r. w Łochowie odbyły się uroczyste obchody z nią związane. W uroczystościach uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in. przedstawicie Parlamentu RP Marszałek - Stanisław Karczewski i Wicemarszałek - Maria Koc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego - Elżbieta Lanc, Starosta Węgrowski - Krzysztof Fedorczyk, burmistrzowie i wójtowie sąsiadujących z gm. Łochów samorządów, przedstawiciele samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli, naczelnicy i strażacy OSP, komendanci i przedstawiciele policji, mieszkańcy naszej gminy.

 

Rozpoczęła je uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Łochowie pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej ks. Bp Tadeusza Pikusa, po której poszczególne delegacje, 9 pocztów sztandarowych, zaproszeni goście i mieszkańcy Łochowa przemaszerowali pod pomnik Paderewskiego, znajdujący się w „Dębince” na skwerku przy ul. 1 Maja, vis a vis łochowskiego domu kultury w celu złożenia kwiatów i wypowiedzenia okolicznych krótkich przemówień. I tak Marszałek Karczewski podkreślił wyjątkowość tego miejsca, złożył też gratulacje inicjatorom i twórcom przyczyniającym się do budowy tego pomnika, składając jednocześnie na ręce Starosty Węgrowskiego i Burmistrza Łochowa uchwałę upamiętniającą rocznicę śmierci kompozytora, przyjętą przez Senat RP. Starosta Fedorczyk, w imieniu wszystkich zgromadzonych, złożył na ręce Marszałka podziękowania dla Senatu RP za tę uchwałę, stwierdzając też, iż Powiat Węgrowski od dawna upodobał sobie Paderewskiego, który jest dla nas drogowskazem do podejmowanych działań.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym w Łochowie, gdzie młodzież ze szkoły w Kaliskach, niosącej imię Mistrza Ignacego zaprezentowała spektakl – scenki z Jego życia. Po czym Wicemarszałek Senatu RP bardzo mocno podkreśliła wyjątkową rolę i znaczenie w Jego życiu jego żony Heleny oraz jej dokonań w majątku „Julin” (ufundowanego przez Paderewskiego swojej małżonce) na rzecz lokalnej społeczności. Z uwagą wysłuchano również gościa zza oceanu – Marka Żebrowskiego przedstawiającego (prezentacja multimedialna zdjęć) fragmenty z życia Paderewskiego, gdy zamieszkał on w Kalifornii - w Paso Robles, nazywanym przez Mistrza swoją drugą małą ojczyzną. Nasz gość to utalentowany pianista, kompozytor i dyrektor polskiej szkoły muzycznej w Los Angeles, jednocześnie dyrektor Festiwalu Paderewskiego w Paso Robles. Po czym zagrał dwa utwory.

Tak ważne uroczystości nie mogły ominąć „Julina” - pałacyku, w którym Helena Paderewska prowadziła szkołę dla dziewcząt z ubogich rodzin, przysposabiając je do prowadzenia w dorosłym zamężnym życiu gospodarstwa domowego np. prowadzenie ogrodu, hodowli drobiu w nowoczesny na owe czasy sposób. W pałacyku tym mieści się obecnie dom dziecka. Przyjęto w nim gości obiadem.

Na zakończenie obchodów, pod wieczór o godz. 18.00, w słonecznej aurze, pod pomnikiem Paderewskiego około 60 osób wysłuchało krótkiego koncertu muzyki fortepianowej, przeplatanymi wypowiedziami z życia Chopina i Paderewskiego, którzy co prawda żyli w różnych okresach lecz łączyło ich bardzo wiele - ogromny talent pianistyczny i kompozytorski oraz umiłowanie ojczyzny. Prowadzący koncert swoimi wypowiedziami przeniósł nas na moment w muzyczny XIX wiek. Z tego miejsca p. Żebrowski również zabrał głos lecz już nie dał się sprowokować do występu artystycznego.

                R