Wydarzenia

RAZEM DLA ŚRODOWISKA

W trosce o Nasze Środowisko uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Łochowie  realizują projekt informacyjno- edukacyjny o tematyce ekologicznej, skierowany do uczniów i dorosłych mieszkańców naszej gminy.

Program ma za zadanie podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych, a jego tematem jest segregacja odpadów i jej zalety.

Cele programu wynikają z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zachęcamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w zbiórce makulatury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w tym zużytych baterii.

 

Akcja trwa do końca marca, a na ww. odpady czekamy w

siedzibie Publicznego Gimnazjum w Łochowie ul. Wyspiańskiego 20.

Organizatorzy Akcji