Archiwum

Wieści gminne - Lipiec 2016

Czerwcowe decyzje i informacje Burmistrza Łochowa

• Zawarta została umowa pomiędzy Gminą Łochów reprezentowaną przez Burmistrza Łochowa a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, reprezentowanym przez Dyrektora – Artura Jerzego Skórę. Na podstawie umowy Gmina Łochów udziela dotacji w kwocie 30 000 zł na dofinansowanie zakupu zestawu endoskopowego.

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na zakup przez OSP Jasiorówka dwóch akumulatorów do małego samochodu pożarniczego Ford Transit;

 

- na udostępnienie SP nr 1 w Łochowie autobusu szkolnego na wycieczkę szkolną do Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Kamieńczyku;

- na wynajęcie przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczo-Pedagogiczną w Łochowie autokaru na potrzeby dowiezienia i odbioru dzieci z kolonii organizowanych w Nidzicy;

- na objęcie honorowym patronatem Festiwalu Zbliżenia Kultur organizowanego w ramach Dni Łochowa;

- na objęcie honorowego patronatu nad Programem Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży w ramach którego odbędą się Kolonie w Pałacu w Łochowie;

- na sfinansowanie zakupu pięciu kompletów dresów (650 zł) oraz wyżywienia (400 zł) dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Gwizdały reprezentującej Gminę Łochów w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu wojewódzkim 25.06.2016 r. w Garwolinie;

- na udostępnienie autobusu szkolnego na wyjazd do Łeby dla nauczycieli i ich rodzin z terenu Gminy Łochów (organizatorzy wyjazdu zobowiązali się do pokrycia kosztów wyjazdu);

- na sfinansowanie zakupu 10 szt. krzeseł oraz stołu jadalnego (razem 2100 zł) do budynku wiejskiego przeznaczonego na spotkania mieszkańców Pogorzelca;

Czerwcowe zarządzenia Burmistrza Łochowa:

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „Wykończenie części parterowej budynku ŁKS Łochów w ramach Modernizacji i zagospodarowania terenu ŁKS Łochów”;

- w sprawie urlopów wypoczynkowych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w samorządowych placówkach oświatowych na terenie Gminy Łochów;

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie;

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Ogrodniki, Zagrodniki;

- w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Pozostałe info gminne:

• Podczas sesji Rady Miejskiej 29 czerwca br. najistotniejszym punktem było udzielenie absolutorium, po złożeniu sprawozdania z wykowania budżetu za 2015 r. i jego zatwierdzeniu, które właściwie dotyczyło osób nie sprawujących już zadań organu wykonawczego. Ponadto przyjęto jeszcze inne uchwały:

- ws. zmian w WPF na lata 2016-2035 i zmian w tegorocznym budżecie;

- ws. przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gm. Łochów;

- przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łosiewice, Jerzyska, Łojki;

- wyrażono zgodę na przyjęcie darowizny (nieruchomość w Barchowie) na rzecz gm. Łochów.

• Na sesji Rady Powiatu Węgrowskiego, jaka miała miejsce 8 czerwca br. obecny był Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast, który przedstawił plany dotyczące zagospodarowania Pałacu w Julinie po ewentualnym zakupie tego obiektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W posiadanie majątku Paderewskich miał wejść Samorząd Województwa Mazowieckiego rezerwując w swoim budżecie na ten cel 3,5 mln zł. Na przełomie minionego i bieżącego roku do gry weszła Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, która miała kupić obiekt za dużo więcej - nawet za 6 mln złotych lecz negocjacje obnażyły całą prawdę co do tej kwoty i szybko ją zweryfikowały do połowy tej wartości.

• Od kilku tygodni (przed „Anakonda 2016”) na naszych drogach, np. na k62 pojawiły się nowe znaki. Żółte, okrągłe, z symbolem czołgu, samochodu, strzałkami i liczbami. Są one dodatkowymi znakami dla kierujących pojazdami wojskowymi. Oznaczają klasę obciążenia mostów, przepustów drogowych o ruchu jedno - lub dwukierunkowym, informują też o szerokości i wysokości mostu czy tunelu. Spotkać je więc można w pobliżu tych obiektów.

• W Powiatowych Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP (1.VI) do sportowej rywalizacji stanęło dziesięć zespołów, z czego trzy to drużyny żeńskie. MDP OSP to członkowie do 16 roku życia. W wyniku rywalizacji najlepsze okazały się drużyny z Gwizdał, gdyż zwyciężyły zarówno wśród chłopców, jak i wśród dziewczyn. W męskiej kategorii srebro trafiło do MDP Laski. W klasyfikacji chłopców miejsce trzecie przypadło MDP Budziska, co oznacza, że druzyny z naszej gminy w tegorocznych zawodach MDP wiodły prym. Wśród kobiet puchar za zajęcie drugiego miejsca powędrował do MDP Łochów Fabryczny (gr. starsza), zaś żeńskie podium zamknęła młodsza grupa z tej samej jednostki.

• Jeśli idzie o mnogość wylęgów na bocianich gniazdach, to ten rok do szczególnych nie należy. Tylko na 18 gniazdach spośród 24 zasiedlonych wykluły się młode. Przeważnie po dwie sztuki, tylko na trzech – trzy. Najwięcej ma ich Kalinowiec, bo 9 szt. Łącznie na odcinku między Łochowem a Węgrowem jest 35 sztuk młodych, i pewnie tyle wyleci na dwa lata do Afryki.

• W dniach 30-31 lipca obchodzić będziemy 50-lecie istnienia ŁKS Łochów. W sobotę (30.VII) 8:00 - Msza Św. w kościele parafialnym w Łochowie; 9:30Oficjalne otwarcie na stadionie wystawy - 50 lat łochowskiej piłki; 10:00 - turnieje piłki nożnej r. 2004 i 2006; 15:00 - oficjalne otwarcie obchodów, uhonorowanie zasłużonych ludzi łochowskiej piłki; 15:30 - Mecz piłki nożnej ŁKS Łochów Women - PogońSiedlce; 17:00 - supermecz oldbojów: ŁKS Łochów - Legia Warszawa Champions; 20:00 - 22:00 GWIAZDA WIECZORU.

Następnego dnia (niedziela) już od godz. 9:00 dokończenie turniejów, a o 14:00 zakończenie obchodów i dekoracja. W międzyczasie będą różnego rodzaju atrakcje dla dzieci i dorosłych. W przerwach organizatorzy przewidzieli różne konkursy.

• W pięknym stylu, w przeciwieństwie do seniorów, sezon piłkarski zakończył rocznik 2004 ŁKS Łochów, gdyż awansował do III ligi okręgu warszawskiego.

                R