Archiwum

Bajki znane i lubiane

Jednym ze środków oddziaływań wychowawczych jest literatura. To dzięki książkom nauczyciel może kształtować osobowość dziecka, szczególnie w zakresie problematyki moralnej i wzorców osobowych. Literatura wzbudza zainteresowanie dziecka zjawiskami i przedmiotami otaczającego nas świata. Czytane utwory dostarczają  dziecku wiadomości o życiu ludzi, o pięknym i fascynującym świecie przyrody, o ciekawych przygodach, w których dziecko chciałoby uczestniczyć.  

 

Pierwszą książką czytaną dzieciom przez rodziców są bajki. Potem dzieci już same po nie sięgają. Bajki zawierają dużo treści wychowawczych, uczą wrażliwości na krzywdę innych, kształtują wyobraźnię dziecka, uczą jak odróżnić dobro od zła. Dziecko często identyfikuje się z postaciami z  bajki, przeżywając ich przygody jak własne. Tam zawsze zwycięża dobro a zło jest pokonane.

Chcąc sprawdzić znajomość bajek u dzieci Samorządowe Przedszkole nr 1  w Łochowie  ogłosiło Pierwszy Gminny Konkurs „Bajki znane i lubiane”. 7 czerwca 2016 r w Domu Kultury w Łochowie  w szranki stanęły trzy drużyny: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku, Punkt Przedszkolny „ Przedszkole Wojtka Strażaka” w  Gwizdałach i Samorządowe Przedszkole nr 1 w Łochowie.

W świat baśni wszystkich uczestników  wprowadziły dzieci z grupy IV „ Biedronki” piosenką inscenizowaną „Witajcie w naszej bajce”. Po przedstawieniu nastąpiło oficjalne otwarcie  konkursu  przez dyrektor Samorządowego Przedszkola nr  1 w Łochowie - Hannę Wójcik. Dzieci zmagały się  z zadaniami związanymi z tematyką konkursu. Pojawiły się pytania  i zadania sprawdzające znajomość bajek. Głównym celem konkursu było:

- rozwijanie u dzieci umiejętności dostrzegania piękna zawartego w utworach literackich

- poznawanie i rozumienie różnych postaw bajkowych

- stwarzanie okazji do zaprezentowania swoich umiejętności

- kształtowanie umiejętności przekazywania swojej wiedzy na forum publicznym

- rozwijanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami

- nawiązywanie współpracy między przedszkolami.

                Nad całością czuwało jury w składzie: Hanna Wójcik - przewodnicząca komisji  - Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie, Karina Szyszko - Kierownik artystyczny  MiGOK w Łochowie i Elżbieta Grądzka - Pracownik  Publicznej Biblioteki w Łochowie. Po konkursowych zmaganiach jury przystąpiło do obrad, a uczestnicy konkursu do Sali kinowej oczywiście na bajkę J. Po krótkiej przerwie nastąpiło ogłoszenie wyników:

I miejsce  ex aequo - Szkoła Podstawowa  im. Orła Białego w Ostrówku oraz Samorządowe Przedszkole nr 1 w Łochowie, II miejsce - Punkt Przedszkolny „ Przedszkole Wojtka Strażaka” w Gwizdałach

                Po rozdaniu nagród przyszedł czas na wspólne zdjęcie i pożegnanie z obietnicą spotkania za rok. Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują dyrektorowi MiGOK w Łochowie za udostępnienie Sali balowej oraz kinowej. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych  sponsorów, dzięki którym mogliśmy zrealizować nasz cel:  firmie e-RAD -  Radosław  Ziółkowski, Bankowi Spółdzielczemu w Łochowie, Agencji PKO BP  w Łochowie, Aptekce „Verbena”.

                Beata Bala