Archiwum

Wybory uzupełniające

Odbyły się one 8 maja br. i dotyczyły one wyboru radnego do Rady Miejskiej w Łochowie z okręgu wyborczego nr 15, gdyż radny z tego okręgu Robert Gołaszewski w ramach przedterminowych wyborów został Burmistrzem. Skąd mandat radnego z tego okręgu nie był obsadzony. Lukę tę trzeba było wypełnić, by Rada Miejska miała możliwość obradowania w pełnym składzie.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła – 1277, zaś liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła – 473, czyli frekwencja wyborcza wyniosła - 37%. Oddano 465 głosów ważnych.

 

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

Lista 1)   ROSŁOŃ Zbigniew Rafał (KWW Zbigniewa Rosłonia) -  7

Lista 2)   KANIA Anna Elżbieta (KWW Anny Kani) - 214

Lista 3)   KALINOWSKA Urszula Anna (KWW Osiedla Centrum) - 244

Zatem mieszkańcy tej części Łochowa (przy stacji, os. Centrum) na radną wybrali Urszulę Kalinowską, byłą wiceburmistrz, gdyż zebrała ona najwięcej ważnych głosów – 52,5%. Gratulujemy. Jej główna rywalka zebrała ich 46%. Tym samym wzmocnił się skład radnych „niePiSowskich”. Co to na przyszłość wróży - czas pokaże.

                R