Archiwum

Z sesji majowej

Sesja majowa Rady Miejskiej z 25 maja  br. nie obfitowała w uchwały, gdyż głównie chodziło o zaprzysiężenie nowej radnej - Urszuli Kalinowskiej, która w wyniku wyborów uzupełniających w okręgu nr 15 przeprowadzonych 8 maja właśnie nią została składając stosowne ślubowanie.

Podjęte uchwały tego dnia to:

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2016 rok;

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2016–2035;

 

- w sprawie zmiany uchwały z 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łochowie oraz ustalenia składów liczbowych i osobowych tych komisji – uchwała będąca konsekwencją wyborów uzupełniających;

- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łochów - dotyczy działki nr 202 w Kamionnie, o powierzchni 14 m², na rzecz PGE Dystrybucja S.A., w niezbędnym zakresie dla zlokalizowania na niej linii napowietrznej średniego napięcia 15/0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV..

                R